intTypePromotion=1

Bài giảng Cân bằng một vật có TQ cố định. Momen lực - Vật lý 10 - GV. L.N.Trinh

Chia sẻ: Lê Ngọc Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
172
lượt xem
41
download

Bài giảng Cân bằng một vật có TQ cố định. Momen lực - Vật lý 10 - GV. L.N.Trinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là những slide bài giảng Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực nhằm giúp các bạn học sinh phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của momen lực. Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (quy tắc momen lực).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cân bằng một vật có TQ cố định. Momen lực - Vật lý 10 - GV. L.N.Trinh

 1. CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC 1
 2. TIẾT 30 BÀI 18 CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC 2
 3. TIẾT 30 BÀI 18 CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC A- Kiểm tra bài cũ B-Nội dung 1.Thí nghiệm về tác dụng của một lực đối với vật rắn có trục quay cố định. 2. Momen lực, quy tắc momen lực. 3. Ứng dụng và củng cố. 3
 4. KIỂM TRA BÀI CŨ : Câu 1 : Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực đồng quy. - Muốn tìm hợp lực của hai lực có giá đồng quy ta trượt hai lực trên giá của chúng tới điểm đồng quy rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực. 4
 5. KIỂM TRA BÀI CŨ : Câu 2 : Nêu điều kiện cân bằng của  vật chịu tác dụng của 3 lực không  song song. + Ba lực phải đồng phẳng, đồng quy, + Hợp của hai lực cân bằng với lực thứ  ba . 5
 6. BÀI MỚI CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC 6
 7. I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực : 1. Thí nghiệm 1: - TH1:Tác dụng vào đĩa một lực mà giá của lực không đi qua trục quay của đĩa, chuyển động của đĩa như thế nào? 7
 8. I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực : 1. Thí nghiệm 1: -TH2: Bây giờ tác dụng vào đĩa một lực mà giá của lực đi qua trục quay của đĩa, chuyển động của đĩa sẽ như thế nào? 8
 9. TN 1 : Tác dụng làm quay của lực có giá không qua trục Trục  quay Câu hỏi:Trường hợp này, vật sẽ chuyển động như thế nào? 9
 10. Dưới tác dụng của lực, đĩa sẽ chuyển động quay quanh trục . 10
 11. Quay!  Không  quay? 11
 12. TN 2 : Tác dụng làm quay của lực có giá đi qua trục quay. Câu hỏi:Trường hợp này vật sẽ chuyển động như thế nào ? 12
 13. Dưới tác dụng  của lực, vật  vẫn  đứng yên. 13
 14. Em có kết luận gì về tác dụng của lực vào vật rắn có trục quay cố định ? 14
 15. - Nếu lực tác dụng vào đĩa mà giá của lực không đi qua trục quay thì lực có tác dụng làm quay đĩa. - Nếu lực tác dụng vào đĩa mà giá của lực đi qua trục quay thì lực không có tác dụng làm quay đĩa. 15
 16. I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực : 2. Thí nghiệm 2 : - Bây giờ tác dụng vào đĩa hai lực mà giá của lực không đi qua trục quay của đĩa, các em quan sát xem, chuyển động của đĩa như thế nào? 16
 17. HD : Cách xác định cánh tay địn Điểm đặt của lực d A O F Cánh tay đòn Trục quay 17
 18. TN 2a : Tác dụng làm quay của lực F1  F1 Vật quay ngược chiều kim đồng hồ 18
 19. TN 2b : Tác dụng làm quay của lực F2  F2        Vật quay theo chiều kim đồng hồ 19
 20. TN 2c :  Trường hợp hai lực tác dụng vào vật Cánh tay  đòn F1 > F2 F1 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản