intTypePromotion=1

Bài giảng Cập nhật quy định pháp luật thuế áp dụng từ năm 2016 trở đi

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:117

0
43
lượt xem
9
download

Bài giảng Cập nhật quy định pháp luật thuế áp dụng từ năm 2016 trở đi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cập nhật quy định pháp luật thuế áp dụng từ năm 2016 trở đi tóm tắt vài điều ngắn gọn về thuế, quyền của người nộp thuế, nghĩa vụ của người nộp thuế, hệ thống thuế VN, quản lý thuế, chế tài xử lý vi phạm pháp luật về thuế,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cập nhật quy định pháp luật thuế áp dụng từ năm 2016 trở đi

CẬP NHẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THUẾ<br /> ÁP DỤNG TỪ NĂM 2016 TRỞ ĐI<br />  Từ 01/01 đến 30/6/2016: Tiếp tục áp dụng các văn bản ban hành 2013, được<br /> sửa đổi, bổ sung năm 2014 và 2015<br />  Từ 01/7/2016: Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số<br /> điều của Luật thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế<br /> <br /> THUẾ : VÀI ĐIỀU NGẮN GỌN<br />  Thuế được ra đời, tồn tại gắn liền với Nhà nước<br /> <br /> •NHÀ NƯỚC thực hiện chức năng Quản lý, điều hành xã hội, khắc<br /> phục các khiếm khuyết của thị trường<br /> <br /> • Cần có nguồn lực tài chính: Xin tài trợ; Vay mượn; Bán tài<br /> nguyên, công sản; và Huy động sự đóng góp của dân bằng con<br /> đường thuế khoá;<br /> <br /> •Thuế là khoản chi ra của DN, không phụ thuộc vào việc DN đã<br /> thu được tiền hay chưa. Trong hoạt động của DN luôn tiềm ẩn<br /> rủi ro về thuế  Lãnh đạo và cán bộ quản lý cần quan tâm.<br /> <br /> 2<br /> <br /> THUẾ : VÀI ĐIỀU NGẮN GỌN: Cách đánh thuế<br />  Đánh trực tiếp vào thu nhập (thuế trực thu): Thuế TNDN,<br /> thuế TNCN<br /> <br />  Đánh gián tiếp thông qua việc sử dụng thu nhập để chi tiêu<br /> (thuế gián thu): Thuế doanh thu, thuế bán lẻ, thuế GTGT, thuế<br /> TTĐB, thuế XNK<br /> <br />  Đánh hỗn hợp: Thuế tài sản, thuế nhà đất, thuế đăng ký,<br /> thuế tài nguyên.<br /> <br /> •Sử dụng nhiều loại thuế để động viên nguồn lực, định hướng<br /> đầu tư, điều tiết sản xuất, tiêu dùng.<br /> 3<br /> <br /> VÀI ĐIỀU : Thuế theo pháp luật<br /> Hiến pháp quy định nghĩa vụ của công dân:<br /> Bảo vệ Tổ quốc – Điều 45 Hiến pháp 2013<br /> Tuân theo Hiến pháp và Pháp luật – Điều 46<br /> Mọi người có nghĩa vụ đóng thuế theo luật định (47)<br /> <br /> Các Luật thuế quy định về nội dung, phạm vi áp dụng đối với<br /> từng loại/khoản/sắc thuế;<br /> <br /> Luật Quản lý thuế quy định: Trách nhiệm, nghĩa vụ của người<br /> nộp thuế (NNT); Biện pháp quản lý, cơ quan quản lý thuế; Chế<br /> tài xử lý; Cơ chế giám sát của xã hội đối với thực thi, tuân thủ<br /> pháp luật thuế.<br /> 4<br /> <br /> QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (10)<br /> 1. Được hướng dẫn thực hiện nộp thuế; được cung cấp<br /> thông tin để thực hiện quyền & nghĩa vụ thuế<br /> 2. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế,<br /> ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số<br /> lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá XNK<br /> 3. Được giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật<br /> 4. Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của<br /> pháp luật về thuế<br /> 5. Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục<br /> về thuế.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản