intTypePromotion=3

Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
115
lượt xem
4
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 3 do ThS. Nguyễn Thị Tâm biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu, các khái niệm của mô hình quan hệ, các đặc trưng của quan hệ, các phép toán đại số quan hệ, chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

CHƯƠNG III<br /> MÔ HÌNH QUAN HỆ<br /> <br /> 08/10/2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung chi tiết<br /> Giới<br /> <br /> thiệu<br /> Các khái niệm của mô hình quan hệ<br /> Quan hệ (Relation)<br /> Thuộc tính (Attribute)<br /> Lược đồ (Schema)<br /> Bộ (Tuple)<br /> Miền giá trị (Domain)<br /> Ràng buộc toàn vẹn<br /> Các đặc trưng của quan hệ<br /> Các phép toán đại số quan hệ<br /> Chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ<br /> <br /> Ý tưởng<br /> <br /> Thiết kế<br /> ER<br /> <br /> Lược đồ<br /> Quan hệ<br /> <br /> HQT CSDL<br /> quan hệ<br /> <br /> Chuẩn hóa<br /> <br /> CSDL<br /> 08/10/2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. Giới thiệu mô hình quan hệ?<br /> tiến sĩ E. F. Codd đưa ra năm 1970<br /> Mô hình dữ liệu quan hệ<br /> cung cấp một cấu trúc dữ liệu đơn giản, đồng bộ<br /> có nền tảng lý thuyết vững chắc là Lý thuyết tập<br /> hợp<br /> Là cơ sở của các HQT CSDL thương mại hiện<br /> nay:<br /> Oracle, MySQL, SQL Server…<br /> Mô hình dữ liệu quan hệ cùng với mô hình thực<br /> thể liên kết được sử dụng rộng rãi trong việc phân<br /> tích và thiết kế CSDL hiện nay.<br /> Do<br /> <br /> 08/10/2012<br /> <br /> 3<br /> <br /> II. Các khái niệm của mô hình quan hệ<br /> <br /> 08/10/2012<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1. Quan hệ<br /> Các thông tin lưu trữ trong CSDL được tổ chức thành<br /> bảng (table) 2 chiều và gọi là quan hệ  Mỗi bảng 2<br /> chiều là một quan hệ<br />  Ví dụ:<br /> <br /> <br /> TENNV<br /> <br /> HONV<br /> <br /> NS<br /> <br /> DIACHI<br /> <br /> GT<br /> <br /> LUONG<br /> <br /> PHG<br /> <br /> Tung<br /> <br /> Nguyen<br /> <br /> 12/08/1955<br /> <br /> 638 NVC Q5<br /> <br /> Nam<br /> <br /> 40000<br /> <br /> 5<br /> <br /> Hang<br /> <br /> Bui<br /> <br /> 07/19/1968<br /> <br /> 332 NTH Q1<br /> <br /> Nu<br /> <br /> 25000<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nhu<br /> <br /> Le<br /> <br /> 06/20/1951<br /> <br /> 291 HVH QPN<br /> <br /> Nu<br /> <br /> 43000<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hung<br /> <br /> Nguyen<br /> <br /> 09/15/1962<br /> <br /> Ba Ria VT<br /> <br /> Nam<br /> <br /> 38000<br /> <br /> 5<br /> <br /> 08/10/2012<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản