intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ chế biến dầu mỏ: Phần 5 - PGS.TS. Lê Văn Hiếu

Chia sẻ: Nguyễn Thành Chung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
103
lượt xem
14
download

Bài giảng Công nghệ chế biến dầu mỏ: Phần 5 - PGS.TS. Lê Văn Hiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình hydro cracking, xúc tác và chế độ công nghệ, sản phẩm hydrocracking, công nghệ alkylhoá,... là những nội dung chính trong phần 5 thuộc bài giảng "Công nghệ chế biến dầu mỏ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ chế biến dầu mỏ: Phần 5 - PGS.TS. Lê Văn Hiếu

 1. Bài g iảng  c n c h ế biến d ầu   Prof.Dr. Lê  Văn Hiếu  HANOI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Hanoi University of Technology 1
 2. Quá trình hydro  c rac king  Giới thiệu quá trình  Cơ sở hoá học của quá trình  Phân loại quá trình HCU  Công nghệ HCU  Chế độ công nghệ  Sản phẩm của HCU Hanoi University of Technology 2
 3. Các  ph ản  ứng  c hính  1 Hydrohoá khử cấu trúc các hợp chất chứa S,N,O.  2: Hydro hoá các hợp chất thơm.  3: Phá vòng naphten.  4: Cắt nhánh ankyl của hợp chất vòng.  5:Cắt mạch parafin và các mạch alkyl.  6: đồng phân hoá các mảnh vừa tạo ra.  7: No hoá các liên kết mới tạo ra. Hanoi University of Technology 3
 4. Xúc  tác  và c h ế đ ộ c ô ng  ng h ệ  Xúc tác: : WS 2/Al2O3,; Ni.Co.W/aluminosilicat; Pd.Pt/Zeolite.  Chế độ công nghệ: áp suất: 5 – 20 Mpa Nhiệt độ: 300 – 450 0C Tốc độ thể tích riêng: 0,5 – 2 h-1. Tỷ số H2/ nguyên liệu M3/M3: 400-1000 Hanoi University of Technology 4
 5.    Hydrocracking Hanoi University of Technology 5
 6.    Hydrocracking2 b ậc Hanoi University of Technology 6
 7.    Hydrocracking hai bậc  linh ho ạt Hanoi University of Technology 7
 8. S ản ph ẩm hydro c rac king  Xăng h/c: Trị số oc tan cao ( 90 ),  Phần cất: Kerosen: diezen: Khí: rất giàu isobutan. Hanoi University of Technology 8
 9. Cô ng  ng h ệ alkylho á  Giới thiệu  Cơ sở của quá trình: Cơ sở hoá học, nhiệt động,  Xúc tác  Các loại hình công nghệ  Chế độ công nghệ  Thiết bị chính  Sản phẩm Hanoi University of Technology 9
 10. Vị trí alkyl hó a Hanoi University of Technology 10
 11. Cơ s ở alkyl ho á 1. Đặc trưng nhiệt động của quá trình +izo-C4 H10 +C4H8 izo-C8H18 Khí khí Lỏng +.Là phản ứng toả nhiệt: Với C=3 195 kcal/kg C4= 175 ----- C5= 140 ----- 2. Cơ sở hoá học: Phản ứng xảy ra theo cơ chế ion cacboni. C4H8 +H+ + C 4H9 Hanoi University of Technology 11
 12.  Giai đọan tạo ion cacboni C4H8 + H+ = +C4 H9 izo-C4H10 + +C4H9 =izo- +C8H17 izo- +C8H17 + izo C4H10 = izo C8H18 + izo+C4H9  Tiếp tục phản ứng : izo+C4H9 +C4H8 =izo +C8H17 Trong đó C4H8 có thể là buten1, buten2 hay izo buten.  Phản ưng phụ: polyme hoá : 2 C4H8 = C8H16 oligome hoá : C8H18 +C 4H8 = C12H26 chuyển hydro : 2 izo C4H10 +C6H12 = izoC8H18 + C6H14 phân bố lại : 2C8H18 = C7H14 + C9H20 cracking : CHanoi 12H26 = izoC University 4H10 + C 8H of Technology 1218
 13. xúc  tác  c ủa quá trình  axit sunfuric, Nồng độ axit Tính chất của axit  HF Nồng độ >87%,  Tiêu hao : Sunfuric 25 – 30 lb/ thùng alkynlat HF 0,14 --------  Xúc tác chứa zeolit: CaNiY ; LaHY  Xúc tác dị thể HF Hanoi University of Technology 13
 14. Alkyl ho á v ới xúc  tác  HF Hanoi University of Technology 14
 15. Cô ng  ng h ệ Alkyl ho á Hanoi University of Technology 15
 16. Ch ế đ ộ c ô ng  ng h ệ  Nhiệt độ phản ứng  tỷ lệ xúc tác / nguyên liệu  Thời gian phản ứng  Nồng độ izo- butan F =Cis.(I/O)/ 100.(VSo)  Dây chuyền công nghệ alkyl hoá  So sánh quá trình với các xúc tác H2SO4 và HF Hanoi University of Technology 16
 17. Thiết b ị ankyl ho á lo ại n ằm  ng ang  nhiều b ậc Hanoi University of Technology 17
 18.    Thiết b ị alkyl ho á c ó  dùng  c h ất tải lạnh Hanoi University of Technology 18
 19. Thiết b ị ankyl ho á lo ại m ới Hanoi University of Technology 19
 20. Ng uyê n liệu và s ản ph ẩm  Nguyên liệu Nguồn gốc của nguyên liệu: Phân đoạn khí của FCC  Sản phẩm: Xăng ankyl hoá. Hanoi University of Technology 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2