intTypePromotion=1

Bài giảng Đại cương vi sinh học học - ThS. Nguyễn Thanh Tố Nhi

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
35
lượt xem
5
download

Bài giảng Đại cương vi sinh học học - ThS. Nguyễn Thanh Tố Nhi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đại cương vi sinh học học do ThS. Nguyễn Thanh Tố Nhi biên soạn gồm các nội dung chính như: Đối tượng và nhiệm vụ, lược sử phát triển, phân loại vi khuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đại cương vi sinh học học - ThS. Nguyễn Thanh Tố Nhi

Đ I CƯƠNG<br /> VSV H C<br /> GV: Ths. Nguy n Thanh T Nhi<br /> <br /> Đ I CƯƠNG VSV H C<br /> Đ I TƯ NG & NHI M V<br /> LƯ C S<br /> <br /> PHÁT TRI N<br /> <br /> PHÂN LO I<br /> <br /> Đ I TƯ NG & NHI M V VSV H C<br /> <br /> Kích thư c VSV trong sinh gi i<br /> <br /> Đ I TƯ NG & NHI M V VSV H C<br /> VSV:<br /> Các SV có kích thư c r t nh , ch th y đư c b ng KHV quang<br /> h c & KHV đi n t<br /> Đơn bào ho c đa bào, c u trúc đơn gi n<br /> Có kh năng s ng, phát tri n & sinh s n đ c l p trong t nhiên<br /> (tr VK ký sinh n i bào & virus)<br /> <br /> Đ I TƯ NG & NHI M V VSV H C<br /> VSV H C:<br /> Khoa h c nghiên c u c u t o & ho t đ ng s ng c a VSV,<br /> g m:<br /> Đ c đi m cơ b n v hình thái, c u t o,<br /> <br /> các nhóm VSV<br /> <br /> Phân b c a VSV trong t nhiên<br /> M i quan h gi a VSV v i môi trư ng & các SV khác<br /> Nghiên c u bi n pháp s d ng hi u qu VSV có l i, ngăn ng a<br /> VSV có h i<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2