intTypePromotion=1

Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Chia sẻ: Văn Thị Yến | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
185
lượt xem
27
download

Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển chọn những bài giảng điện tử Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung dành cho giáo viên và các bạn học sinh tham khảo. Đây là bộ sưu tập gồm những bài giảng được thiết kế với nội dung hay, hình thức trình bày đẹp giúp quý thầy cô có nhiều sự lựa chọn khi chuẩn bị bài giảng cho tiết học. Đồng thời các bạn học sinh có thể dùng những bài giảng này để xem qua bài học, qua đó thực hành làm các bài tập phân tích đa thức bằng cách sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

 1. BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 1
 2. Kiểm tra bài cũ: 1) a/Viết hằng đẳng thức lập phương của một tổng. b/Tính giá trị của biểu thức : M = x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99 a/ (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 b/ M = x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x + 1)3 Thế x = 99 vào biểu thức vừa tìm được M = (x + 1)3 = (99 + 1)3 = 1003 = 2
 3. 2) Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng để hoàn thành đẳng thức sau: a.b + a.c = a(b + c) Áp dụng: Tính nhanh giá trị của biểu thức: 85.12,7 + 15.12,7 = 12,7.(85 + 15) = 12,7.100 = 12703
 4. An đố Hải :”Làm sao để tính nhanh giá trị của biểu thức: x(x-1) - y(1-x) tại x = 2001 và y =1999 ”? Hải đố lại :”Bằng cách nào có thể tính một cách hợp lý nhất diện tích của tấm bìa hình chữ L có kích thước như hình sau?:” ??? a a = 12 cm a S1 S2 c b = 32 cm b c = 18 cm 4
 5. BÀI 6 1. Ví dụ: Ví dụ 1. Hãy viết 2x2 - 4x thành tích của những đa thức 2x2 - 4x =.......................................... 2x.x - 2x.2 = 2x(x - 2) Phân tích đa thức thành nhân tử (thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức. 5
 6. Ví dụ 2: 15x3 - 5x2 + 10x = ............................. 5x.3x2 - 5x.x + 5x.2 = 5x(3x2 - x + 2) 6
 7.  Cách tìm nhân tử chung với các đa thức có hệ số nguyên : - Hệ số là ƯCLN của các hệ số nguyên dương của các hạng tử. - Các lũy thừa bằng chữ có mặt trong mọi hạng tử với số mũ của mỗi lũy thừa là số mũ nhỏ nhất của nó. 7
 8. 2.Áp dụng ? 1 Phân tích thành nhân tử các đa thức sau: a) x2 - x = x.x - 1.x = x(x - 1) 8
 9. b) 5x2(x - 2y) - 15x(x - 2y) = (x - 2y)(5x2 - 15x) = (x - 2y).5x(x - 3) = 5x(x - 2y)(x - 3) 9
 10. c) 3(x - y) - 5x(y - x) = 3(x - y) + 5x(x - y) = = (x - y)(3 + 5x) Chú ý: Đổi dấu các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung A=- (-A) 10
 11. ?2 Tìm x sao cho 3x2 - 6x = 0 Phân tích: 3x2 - 6x = 3x(x - 2) = 0 3x = 0 hoặc x - 2 = 0 x = 0 hoặc x = 2 11
 12. A B E ? ? ? ? L Em hãy phân tích các đa thức sau thành nhân tử, mỗi kết quả đúng sẽ lật đi một dấu ? ?) 3x - 6y = 3(x - 2y) 2 2 2 2 ?) 5 x + 5 x + x y = x ( 5 + 5 x + y ) 3 2 2 2 2 ?) x( y − 1) − y ( y − 1) = ( y −1)( x − y ) 5 5 5 12
 13. A B E L ? Em hãy phân tích các đa thức sau thành nhân tử, mỗi kết quả đúng sẽ lật đi một dấu ? ?) 10x(x - y) - 8y(y - x) = 10x(x-y) + 8y(x-y) = (x-y)(10x+8y) = (x-y).2(5x+4y) =2(x-y)(5x+4y) 13
 14. ABEL (1802 - 1829): A B E L Nhà toán học tài năng người Na-Uy; lúc 14 tuổi đã có công trình nghiên cứu đầu tiên về cấu trúc đại số ... Các công trình nổi tiếng như:Phương trình Abel, chứng minh định lý nhị thức tổng quát.... 14
 15.  Tìm x biết: 5x(x - 2000) - x + 2000 = 0  Phân tích vế trái thành nhân tử,ta có: 5x(x -(x - 2000)(5x2000) = 0 2000) - (x - - 1) = 0 x - 2000 = 0 hoặc 5x - 1 = 0 1 x = 2000 hoặc x = — 5 15
 16.  Tính giá trị của biểu thức : 15.91,5 + 150.0,85 = 15.91,5 + 15.(10.0,85) = 15( 91,5 + 8,5) = 15.100 = 1500 16
 17.  Chứng minh rằng 55n+1 - 55n chia hết cho 54 Phân tích 55n+1 - 55n = 55n(55 - 1) = 55n.54 : chia hết cho 54 17
 18.  Giải quyết bài toán của An: Tính giá trị của A = x(x - 1) - y(1- x) tại x = 2001 và y = 1999  Phân tích: A = (x - 1)(x + y) = (2001 -1)(2001+1999) = 2000.4000 = 8000000 18
 19.  Giải quyết bài toán của Hải: Hãy tính tổng diện tích của S1 và S2  S1= a.b ; S2 = a.c a Do đó:S = S1 + S2 = a.b + a.c (1) S1 S2 c SS = S + S = a.(b + c) (2) S22 a 1 2 c b Thế giá trị của a , b ,c đã cho vào (2),ta được: S = 12.(32 + 18) a S1 1 = 12.50 = 600 cm2 b (1),(2) => a.b + a.c = a.(b + c) 19
 20.  Hãy trả lời các câu hỏi sau: 1)Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử ? 2)Khi phân tích đa thức thành nhân tử phải đạt yêu cầu gì ? 3)Nêu cách tìm nhân tử chung của các đa thức có hệ số nguyên. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản