intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Dạy học theo định hướng năng lực

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

272
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Dạy học theo định hướng năng lực bao gồm những nội dung về các bước tiến hành xác định năng lực Tin học; phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo định hướng năng lực. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Dạy học theo định hướng năng lực

 1. DẠY HỌC  THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC 1
 2. Các bước tiến hành xác định năng lực tin  học 1:  Bướ c  Lựa chọn chủ đề, nội dung dạy học Căn cứ CTGDPT hiện hành môn tin học lựa chọn chủ đề, nội  dung dạy học để trao đổi, đề xuất những năng lực có thể hình  thành, phát triển thông qua chủ đề, nội dung dạy học được lựa  chọn. Bước 2: Xác định yêu cầu kiến thức, kĩ năng, thái độ Căn cứ CTGDPT, hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng  để xác định yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ được quy định  trong chương trình. Bước 3: Lập bảng mô tả yêu cầu cần đạt Lập bảng mô tả tường minh các mức yêu cầu cần đạt trong chủ  đề, nội dung dạy học được lựa chọn Bước 4: Đề xuất năng lực có thể hướng tới Căn cứ bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt và danh sách các  năng lực môn tin học (đã đề xuất ở mục 2, phần II) để đề xuất  một số năng lực mà việc dạy học chủ đề, nội dung tin học này có  2 thể hướng tới.
 3. Ví dụ minh họa Bước 1: Lựa chọn chủ đề, nội dung dạy học Chủ đề: Cấu trúc rẽ nhánh Bước 2: Xác định yêu cầu kiến thức, kĩ năng, thái độ ­ Kiến thức + Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong việc giải quyết  các bài toán; + Hiểu cơ chế hoạt động của câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu  và dạng đủ; + Hiểu câu lệnh ghép; ­ Kỹ năng + Sử dụng được cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán của  một số bài toán đơn giản; + Viết được các lệnh rẽ nhánh áp dụng trong một số trường  hợp đơn giản. 3
 4. Bước 3: Lập bảng mô tả yêu cầu cần đạt Tài liệu trang 47 Bước 4: Đề xuất năng lực có thể hướng tới Qua dạy học chủ đề Cấu trúc rẽ nhánh có thể  hướng tới hình thành và phát triển năng lực: ­ Mô hình hóa các tình huống thực tiễn xảy ra phụ  thuộc vào điều kiện theo cấu trức rẽ nhánh trong  môn tin học.  ­ Diễn tả thuật toán cấu trúc rẽ nhánh trên ngôn  ngữ lập trình. 4
 5. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học  nhằm hình thành và phát triển năng lực người học Đặc tính cơ bản về dạy học theo hướng phát triển năng  lực người học: Dạy học lấy việc học của HS làm trung tâm,  Dạy học đáp ứng các đòi hỏi của thực tiễn, hướng  nghiệp và phát triển Linh hoạt và năng động trong việc tiếp cận và hình  thành năng lực  Những năng lực cần hình thành ở người học được xác  định một cách rõ ràng.  5
 6. Dạy học cấu trúc rẽ nhánh theo  quan điểm tích cực hóa người học  góp phần định hướng hình thành năng  lực cho học sinh 1. Xây dựng tình huống dạy học 2. Tổ chức dạy học theo tình huống. ­ Tình huống dạy học kiến thức mới. ­ Tình huống củng cố. ­ Tình huống vận dụng. 6
 7.  1. Tình huống dạy học kiến thức mới 1.1. Xây dựng tình huống rẽ nhánh.  Lấy tình huống tính cước thuê bao 3G internet   7
 8. 1.1.1 Rẽ nhánh dạng thiếu  a. Phát hiện tình huống gợi vấn đề Tình huống từ thực tế. GV tổ chức lại theo ý đồ sư phạm. Hạn chế ở gói cước MI10 Tình  huống  có  trong  nó  những  yếu  tố,  những  công  việc  để  dạy  học  nội  dung  kiến  thức  rẽ  nhánh. Có hai khả năng đối với lưu lượng thuê bao GV  đưa  ra  những  yêu  cầu  để  HS  nhận  thấy  tình huống gợi vấn đề. Có thuật  toán  rồi, Viết  chương trình cho máy  tính. 8
 9. b. Giải quyết vấn đề GV trình bày cú pháp và hoạt động của  lệnh rẽ nhánh dạng thiếu Cho HS ghi ngắn gọn, khác sách giáo khoa  GV giới thiệu chương trình Nhắc HS không chép chương trình 9
 10. 1.1.2 Rẽ nhánh dạng đủ a. Phát hiện tình huống gợi vấn đề GV gợi ý cho HS sự chưa hợp lý của  chương trình đã có. Nêu khả năng làm cho  chương trình hợp lý. b. Giải quyết vấn đề GV trình bày cú pháp và hoạt động của lệnh  rẽ nhánh dạng đủ Cho HS ghi ngắn gọn, khác sách giáo khoa  GV giới thiệu chương trình 10
 11. Ý tưởng sư phạm Những năng lực được hướng tới. ­ Năng lực giải quyết vấn đề ­ Năng lực sử dụng ngôn ngữ  1.2. Xây dựng tình huống lệnh ghép.  Lấy tình huống giải phương trình bậc hai.  a. Phát hiện tình huống gợi vấn đề Tình huống trong sách giáo khoa. ­ GV tổ chức lại theo ý đồ sư phạm.  Trường hợp delta dương. Máy chỉ chấp nhận một lệnh sau Then b. Giải quyết vấn đề ­ GV trình bày cú pháp và hoạt động của lệnh ghép 11
 12.  2. Tình huống củng cố 2.1. Viết chương trình đơn giản a. Xây dựng tình huống  Đề 1. Viết chương trình: Nhận vào 2 số nguyên không  âm a và b viết lên màn hình 2 số đó theo thự tự tăng dần.  Đề 2. Giả sử em A có tuổi là Ta, em B có tuổi là Tb biết  tuổi 2 em không bằng nhau. Ai ít tuổi hơn được nhận gói  kẹo to, ai nhiều tuổi hơn nhận gói kẹo nhỏ. Viết chương trình: Nhận vào tuổi của A và B viết lên  màn hình ai nhận gói kẹo to? Ai nhận gói kẹo nhỏ.  Đề 3. Viết chương trình thực hiện phép chia a cho b với  a và b là hai số thực bất kỳ nhận vào từ bàn phím.  Đề 4. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất trong 3 số  nguyên a, b, c nhận vào từ bàn phím. b.Tổ  chức thực hiện Cho HS làm việc theo nhóm 12 Nhắc HS không chép chương trình
 13. Ý tưởng ­ Các đề đều phải phân chia ra 2 khả năng.  Quán triệt tinh thần của lý thuyết kiến tạo Những điều đã biết Việc phải làm Chuẩn bị cho việc làm tiếp theo  Góp phần hình thành kỹ năng Viết chương trình Giao tiếp Tự học 13
 14. 2.2. Nhận dạng và thể hiện rẽ nhánh a. Xây dựng tình huống Một người viết chương trình trên máy tính để nhập 2 số nguyên a, b (với b khác  0) máy thông báo xem a có chia hết cho b hay không như dưới đây. Program Vidu Uses Crt ; Var a , b : Word ; Begin ClrScr ; Wrieln (‘ Nhap vao 2 so nguyen ‘ ); Readln (a , b ) ;  IF a mod b = 0 Then Writeln ( a , ‘ khong chia het cho ’ , b ) Else Writeln ( a , ‘ chia het cho ’ , b ) ; Readln End. ­ Khi thực hiện chương trình nhập vào theo thứ tự từ trái qua phải hoặc từ trên  xuống dưới 10 và 2 thì trên màn hình sẽ xuất hiện câu thông báo như thế nào? ­ Theo em nguyên nhân nào dẫn đến sai lầm trên với một người soạn thảo  chương trình bằng máy tính. ­  Hãy sửa lại câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ IF a mod b = 0 Then Writeln ( a , ‘ khong chia het cho ’ , b ) Else Writeln ( a , ‘ chia het cho ’ , b ) ; ở chương trình trên để xóa bỏ lỗi thuật toán mà người soạn thảo chương trình  14 đó đã mắc phải.
 15. b. Tổ chức thực hiện Cho HS hoạt động nhận dạng Cho HS tìm nguyên nhân Cho HS hoạt động thể hiện 15
 16.  3. Tình huống vận dụng 3.1. Rẽ nhánh lồng nhau   a.Xây dựng tình huống. Nhập vào 3 số, viết ra màn hình 3 số đó theo thứ tự tăng dần b. Tổ chức thực hện Tình huống gợi vấn đề Giải bài toán, chưa biết thuật toán. GV và HS đàm thoại giải quyết vấn đề. Cho HS ghi tiếng Việt theo cấu trúc lồng nhau để về nhà viết  chương trình. Sử dụng kỹ thuật minh họa trực quan. c. Ý tưởng Rèn tư duy logic, tương tự Thực hành kiến thức chuẩn Chuẩn bị động cơ cho bài toán sắp xếp 16
 17. Nếu (1) a 
 18. 3.2. Nhận dạng và thể hiện rẽ nhánh a) Xây dựng tình huống Một người đã viết chương trình tìm số lớn nhất trong 3 số như  sau: Program TimMaxBaSo ; Uses Crt ; Var a , b , c , max : Integer ; Begin ClrScr ; Wrieln (‘ Nhap vao 3 so nguyen ‘ ); Readln (a , b , c ) ; Max := a ;   IF max 
 19. b. Tổ chức thực hiện (i) Cho HS hoạt động nhận dạng Khắc sâu hoạt động của lệnh rẽ nhánh dạng đủ thực  hiện câu lệnh này bỏ qua câu lệnh kia (ii) Cho HS hoạt động thể hiện Tìm ra qui trình tìm Max của ba số Viết chương trình tìm Max của ba số (iii) Cho HS hoạt động khái quát hóa Tìm ra qui trình tìm Max của nhiều số Chuẩn bị cho viết chương trình tìm Max của nhiều số  khi học mảng 1 chiều 19
 20. c) Ý tưởng sư phạm (i) Những kỹ năng được định hướng Kỹ năng sửa lỗi chương trình. Kỹ năng tư duy tương tự, khái quát. (ii)  Tình huống được xây dựng để có những yếu  tố, những công việc nhằm vận dụng nội dung  kiến thức thực hiện mục đích chức năng. Kiến thức vận dụng ở thời điểm hiện tại  được kế thừa kiến thức đã học từ trước và sẽ  được kế thừa, phát triển trong tương lai gần  20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2