intTypePromotion=1

Bài giảng Dự báo kinh doanh - Chương 1

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
121
lượt xem
22
download

Bài giảng Dự báo kinh doanh - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan dự báo trong kinh doanh thuộc Bài giảng Dự báo kinh doanh trình bày các nội dung chính như: vai trò của dự báo, áp dụng dự báo trong thực tiễn, dự báo trong lĩnh vực khác, các phương pháp dự báo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Dự báo kinh doanh - Chương 1

 1. CHƯƠNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN DỰ BÁO TRONG KINH DOANH 1
 2. TỔNG QUAN DỰ BÁO TRONG KINH DOANH 1. Vai troø cuûa döï baùo trong quaù trình ra ai quyeát ñònh trong kinh doanh 2. Caùc phöông phaùp döï baùo aùc 3. Qui trình döï baùo 4. Löïa choïn phöông phaùp döï baùo 5. Ñaùnh giaù ñoä tin caäy cuûa phöông phaùp döï baùo 6. Heä thoáng caùc khaùi nieäm thoáng keâ cô baûn eä söû duïng trong döï baùo 2
 3. VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO Trong Lĩnh vực kinh doanh  Dự báo tạo ra lợi thế cạnh tranh (ở thế chủ động, không bị động) (Ví dụ: Doanh nghiệp trong hiệp hội Nhựa, Dệt may…)  Công tác dự báo là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của các doanh nghiệp, trong từng phòng ban: nghiệp, 3
 4. VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO (tt) Phòng Kinh doanh – Marketing  Doanh số trong các giai đoạn tiếp theo (Nestle)  Doanh số của những sản phẩm mới (Honda)  Doanh số qua các hoạt động chiêu thị (Bia Tiger)  Ngân sách cho các hoạt động chiêu thị (Unilever) Phòng Sản xuất • Nhu cầu nguyên vật liệu • Lượng tồn kho • => Kế hoạch thu mua, chuyển vận tổ chức giao nhận. Phòng logistics 4
 5. VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO (tt) Phòng nhân sự  Kế hoạch tuyển dụng  Kế hoạch Huấn luyện đào tạo • Ví dụ: FPT với mục tiêu 925 Phòng kế toán, tài chính  Chi phí, lãi lỗ  Các chỉ số tài chính (về vốn, lợi nhuận) • Ví dụ: Công ty chứng khoán giao dịch trên thị truờng chứng khoán Việt Nam. 5
 6. ÁP DỤNG DỰ BÁO TRONG THỰC TIỂN  Công ty hoá dầu: Columbia Gas  Công ty dược phẩm: lớn ở châu Âu, MỹGlaxo Wellcome dư (sáp nhập), Bayer, Bristol Myers...  Tập đoàn sản xuất ô tô: Fiat tô:  Hãng hàng không: Trans World Airline. không:  Ở Việt Nam: Các công ty lớn có riêng bộ phận sử dụng dự Nam: báo là rât nhiều. Các công ty nước ngoài, các công ty nhà nư nước, các công ty nghiên cứu thị trường trư 6
 7. DỰ BÁO TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC  Trong các cơ quan nhà nước cơ nư Sơ,û Phòng Kế Hoạch Đầu tư, Thống kê, Ban Vật giá, Sở tư Giao dịch chứng khoán Ví dụ: Dr. Dư Quang Nam, M.A Nguyễn Minh Hà Dư  Trong các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và trên thế giới WB, IMF, USAID, UNDP, UN… Vũ Quang Việt (chuyên Viên thống kê LHQ)  Trong nghiên cứu khoa học, đề tài tốt nghiệp. 7
 8. VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO  CƠ HỘI VIỆC LÀM Trong các công ty nghiên cứu thị trường trư Có hơn 20 công ty nghiên cứu thị trường tại Tp.HCM hơ trư như:MSV, Trương Đoàn, AC NielSen, Taylor Nielsen… như Trương  Trong các công ty tại VN Nước ngoài: Sony, Toyota, Samsung, ANZ, GSK.. Trong nước: Kinh Đô, Việt Thắng, Dệt Phong phú, Gạch nư Đồng Tâm, Cà phê Trung Nguyên …  Trong các công ty chứng khoán Việt Nam 21 công ty chứng đang giao dịch trên thị truờng chứng khoán VN (tại TP.HCM). 8
 9. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO PHƯƠNG Tuỳ theo mục đích, thời lượng và dữ liệu sẵn có ta chọn lư phương phương pháp phù hợp nhất để cho ra những thông tin chính xác và kịp thời nhất làm cơ sở cho các quyết định của cơ Doanh nghiệp  Phương pháp định tính (Subjective Method) Phương  Phương pháp định lượng (Quantitative Method) Phương lư 9
 10. PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐỊNH TÍNH  Phương Pháp định tính: dự báo dựa trên phán đoán chủ quan Phương và trực giác của người tham gia dự báo. ngư  Lấy ý kiến đội ngũ nhân viên bán hàng  (Sales force Composites)  Ưu điểm:  Tiếp xúc hàng ngày với khách hàng  Có mối quan hệ mật thiết với khách hàng.  Nhược điểm: Như  Một số lạc quan thường đánh giá cao khả năng bán tại khu thư nă vực mình và ngược lại. ngư  Aûnh hưởng bởi kinh nghiệm gần nhất. hư  Dựa trên sự ‘cảm nhận’ có thể đánh giá cao hoặc thấp mức thực tế và tác động của cơ chế lương thưởng. cơ lương thưởng. 10
 11. PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐỊNH TÍNH (tt)  Lấy ý kiến người tiêu dùng(Servey of customers) ngư  Ưu điểm:  Cách tốt nhất để dự báo nhu cầu, sở thích của họ qua dự định mua sắm của họ.  Điều tra được thị hiếu của khách hàng để cải tiến sản được phẩm.  Như Nhược điểm:  Phù hợp cho các sản phẩm công nghiệp  Tính chính xác của dữ liệu  Ví du:ï MSV, ACNielsen (thực hiện field survey) 11
 12. PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐỊNH TÍNH (tt)  Lấy ý kiến của Ban điều hành (Jury of Executive Opinion) Dự trên sự hiểu biết kinh nghiệm của các nhà quản trị cao cấp, các chuyên viên marketing, là những người có sự ngư hiểu biết sâu sắc về hoạt động của doanh nghiệp.  Ưu điểm: Thu thập được kinh nghiệm từ nhiều chuyên gia được khác nhau.  Nhược điểm: nếu có người áp đảo, dự báo sẽ mang nặng ý Như iểm: ngư kiến chủ quan của người đó ngư 12
 13. PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐỊNH TÍNH (tt) Phương pháp Delphi Phương Gồm các bước: bư 1. Những chuyên gia tham gia dự báo được chọn được 2. Bảng câu hỏi về các biến dự báo được đưa cho từng được đưa thành viên 3. Kết quả được thu thập và lập bảng và tóm tắt. được 4. Bảng tóm tắt kết quả sẽ gửi lại cho từng chuyên gia xem xét lại 5. Từng chuyên gia sẽ xem xét lại các dự báo của mình trên cơ sở tham khảo ý kiến chung của nhiều chuyên cơ gia khác. 6. Lập đi lập lại cho đến khi kết quả không khác biệt nhiều giữa các chuyên gia. 13
 14. PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐỊNH TÍNH (tt) Ưu, nhược điểm của phương pháp định tính như phương Ưu điểm: • Dễ dàng thực hiện, không cần phải có nền tảng về dự báo, thường được chấp nhận. thư được Nhược điểm: Như iểm: • Mang tính chủ quan rất cao, không chuẩn, mất nhiều năm để trở thành người có khả năng phán đoán đúng. ngư nă (kinh nghiệm là ông thầy giỏi, tuy nhiên là con dao hai lưỡi). 14
 15. 15
 16. PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐỊNH LƯỢNG LƯ  Phương Phương pháp dự báo định lượng: lư  Dựa trên cơ sở toán học thống kê. Khi không xét đến các cơ nhân tố ảnh hưởng khác ta có thể dùng phương pháp dự hư phương báo theo dãy số thời gian.  Thời gian sẽ được xác định theo năm, quý, tháng hoặc được nă thậm chí là tuần, ngày.  Các biến động có thể xảy ra theo các khuynh hướng sau: hư  Khuynh huớng tăng hoặc giảm rõ ràng (Trend). tă  Biến đổi theo mùa (Seasonality).  Biến đổi theo chu kỳ (Cycles).  Biến đổi ngẫu nhiên (Random). 16
 17. PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐỊNH LƯỢNG (tt) LƯ Các kỹ thuật mang tính thống kê + Phương pháp đơn giản Phương đơn + Phương pháp trung bình Phương + Phương pháp đường số mũ (có phân tách thành phần và Phương đường xu hướng) hư Ví dụ: Dự báo doanh số của công ty trong quý tới (theo thời gian sơ đồ điểm sẽ thể hiện tính tăng, giảm dần, tăng giảm, sơ tă tă theo chu kỳ…). Các kỹ thuật mang tính nhân quả Những kỹ thuật này đưa ra các dự báo dựa trên mối quan đưa hệ (sự tương quan) giữa biến số được dự báo (biến phụ tương được thuộc: Dependent variable) và các biến số tác động khác (biến độc lập : Independent variables). 17
 18. PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐỊNH LƯỢNG (tt) LƯ Những kỹ thuật này bao gồm:  Mô hình hồi qui (regression)  Hồi qui bội (Multi regression)  Các chỉ số chính (Leading indicator)  Các mô hình kinh tế lượng (Econometric model) Mô lư hình đầu vào đầu ra (input-output models) (input- Ví dụ: Bạn muốn dự báo mức tăng (giảm) của doanh thu của tă V-phone nếu tăng (giảm) của từng thành phần hoặc đồng tă thời các yếu tố: chi phí quảng cáo, giảm giá, tăng hình thức tă khuyến mãi, thêm chức năng… nă DS = f(QC) DS = f(QC, GG, KM, TCN) 18
 19. QUY TRÌNH DỰ BÁO Theo Wilson và Keating, quy trình dự báo gồm 9 bước bư 1. Xác định mục tiêu Thống nhất giữa người ra tiến hành dự báo và sử dụng kết quả ngư dự báo (dùng để làm gì?, tầm quan trọng như thế nào? Giúp ích như gì cho quá trình ra quyết định ?) Ví dụ: trên cơ sở dự báo về doanh thu, bộ phận Logistics của dự cơ báo nhu cầu vật tư (người thực hiện), Bộ phận Kế toán sử dụng tư (ngư dự báo này để tính hiệu quả cụ thể của kế hoạch.  2. Quyết định đối tượng dự báo tư Xác định được đối tượng hay biến dự báo cụ thể (đo bằng gì?). được tư (đ Phạm vi ( một sản phẩm hay nhóm sản phẩm hay tổng hợp nhiều ngành sản phẩm, trong khu vực cụ thể hay là toàn vùng, trong nước hay là cả xuất khẩu. Ví dụ: Unilever 19
 20. QUY TRÌNH DỰ BÁO (tt) 3.Xác định loại dự báo (dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn và thời đoạn dự báo) Ví dụ: GDP: năm Kim ngạch XNK: năm hoặc quý Doanh số : Quý 4. Nghiên cứu, khảo sát dữ liệu  Chất lượng dự báo phụ thuộc vào chất lượng của số liệu: lư lư  Dữ liệu có thể thu thập từ các nguồn:  Nội bộ  Bên ngoài.  Chuyển đổi dữ liệu tương thích với yêu cầu của mục đích nếu có tương đầy đủ cơ sở. cơ  Ví dụ: Kem KIDO 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2