intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - TS. Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
57
lượt xem
4
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - TS. Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 2: Thiết lập hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo dữ liệu danh mục, ý nghĩa của mã hóa đối tượng danh mục, nhập số dư đầu vào hệ thống, quản lý phát hành hóa đơn từ hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - TS. Vũ Quốc Thông

Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> <br /> THIẾT LẬP HỆ THỐNG<br /> THÔNG TIN KẾ TOÁN<br /> GV. ThS. Vũ Quốc Thông<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Khai báo dữ liệu danh mục<br /> • Ý nghĩa của mã hóa đối tƣợng danh mục<br /> • Nhập số dƣ đầu vào hệ thống<br /> • Quản lý phát hành hóa đơn từ hệ thống<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> Những khai báo ban đầu…<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài tập thực hành<br /> Kiểm tra trên hệ thống:<br /> Cơ sở dữ liệu ABC đã được phục hồi từ<br /> tập tin THUCHANH_CTYABC_REF.zip<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> Dữ liệu danh mục<br /> (Reference data)<br /> <br /> 5<br /> <br /> Bài tập thảo luận<br /> Các tổ chức kinh tế với quy mô và tính chất<br /> hoạt động khác nhau sẽ có những hệ thống<br /> danh mục khác nhau.<br /> Yêu cầu: sử dụng PMKT minh họa, khảo sát<br /> các danh mục cơ bản:<br /> - Danh mục tài khoản<br /> - Danh mục khách hàng, nhà cung cấp<br /> - Danh mục cơ cấu tổ chức, nhân viên<br /> - Danh mục kho, vật tƣ - hàng hóa<br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> Khai báo dữ liệu danh mục<br /> Danh mục tài khoản là ‘xương sống’ của hệ thống<br /> kế toán. Hầu hết mọi thông tin kế toán đều đƣợc<br /> phản ánh trên các tài khoản.<br /> VD1: tạo Đối tƣợng tài khoản tiền gởi ngân hàng bằng<br /> VND của Công ty ABC tại Ngân hàng Á Châu (ACB)<br /> VD2: tạo Đối tƣợng tài khoản tiền gởi ngân hàng bằng<br /> USD của Công ty ABC tại Ngân hàng Á Châu (ACB)<br /> <br /> Chi tiết theo…<br /> 7<br /> <br /> Khai báo dữ liệu danh mục<br /> Danh mục khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên<br /> VD. Cách xây dựng mã hóa:<br /> Khách hàng<br /> <br /> Nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ <br /> <br /> KH***<br /> NB***<br /> <br /> <br /> <br /> NV***<br /> <br /> Nhân viên trong công ty<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> Khai báo dữ liệu danh mục<br /> Danh mục khách hàng, nhà cung cấp<br /> Mã<br /> <br /> Tên KH, NCC<br /> <br /> Địa chỉ<br /> <br /> MST<br /> <br /> KH002<br /> KH003<br /> <br /> Cty Hoa Mộc Lan<br /> Cửa hàng số 3<br /> <br /> 1 Trương Định, Q.3<br /> 2 Ngũ Hành Sơn, ĐN<br /> <br /> 3700912800<br /> 3700149931<br /> <br /> KH004<br /> <br /> Khách hàng số 2<br /> <br /> 7 Châu Văn Liêm, Q.5<br /> <br /> 3700910828<br /> <br /> NB009 Công ty Hiệp Thành 3 Nguyễn Văn Trỗi, Q.1 3700456675<br /> NB010 Nhà cung cấp số 10 25 Giảng Võ, Hà Nội<br /> 3701016959<br /> NB011 Cty vận chuyển TMA 1 Hồ Văn Huê, Q.PN<br /> 3700431977<br /> 9<br /> <br /> Khai báo dữ liệu danh mục<br /> Danh mục cơ cấu tổ chức, nhân viên<br /> Mã<br /> PKD<br /> PHC<br /> <br /> Tên đơn vị<br /> <br /> TK chi phí lương<br /> <br /> Phòng Kinh doanh<br /> Phòng Hành chính nhân sự<br /> <br /> 6411<br /> 6421<br /> <br /> Thuộc đơn vị: Công ty TNHH ABC<br /> Cấp tổ chức: Phòng ban<br /> Mã<br /> <br /> Tên nhân viên<br /> <br /> NVLVH<br /> NVTVC<br /> <br /> Lê Văn Hùng<br /> Trần Văn Chiến<br /> <br /> NVNTH<br /> <br /> Nguyễn Thị Hằng<br /> <br /> Thuộc đơn vị<br /> <br /> MST cá nhân<br /> <br /> P. Kế toán<br /> P. Kinh doanh<br /> <br /> 8053087549<br /> 8053095526<br /> <br /> P. Hành chính nhân sự<br /> <br /> 10<br /> 8053064317<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2