intTypePromotion=3

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 7 - GV. Nguyễn Thị Thanh Tâm (ĐH Duy Tân)

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
111
lượt xem
36
download

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 7 - GV. Nguyễn Thị Thanh Tâm (ĐH Duy Tân)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 7 trình bày nội dung xây dựng và phát triển hệ thống thông tin. Sau khi đọc xong chương này, người đọc sẽ được cung cấp những kiến thức có liên quan đến việc thiết kế một hệ thống thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 7 - GV. Nguyễn Thị Thanh Tâm (ĐH Duy Tân)

 1. ĐẠI HỌC DUY TÂN Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm Khoa Đào Tạo Quốc Tế Đại học Duy Tân www.duytan.edu.vn
 2. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Mục tiêu: Sau khi đọc xong chương này, người đọc sẽ được cung cấp những kiến thức có liên quan đến việc thiết kế một hệ thống thông tin. Nội dung chính: Quy trình phát triển hệ thống, cách thức phân tích hệ thống và lập lược đồ dòng dữ liệu, các phương pháp phát triển hệ thống thông tin, các phương pháp quản lý xây dựng và phát triển hệ thống thông tin. ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn
 3. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Quy trình phát triển hệ thống thông tin Điều tra Thiết kế & phân tích xây dựng HT hệ thống Triển khai hệ thống Vận hành Xác định & vấn đề và duy trì Thiết kế cách thức CSDL mà HTTT Các chương HTTT được có thể hỗ trợ trình và thủ sử dụng để tục hỗ trợ quá trình kinh doanh ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn
 4. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Các phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin Chu kỳ xây dựng và phát triển hệ thống Điều tra Phân tích Xây dựng & phát triển hệ thống thông tin Bảo trì Thiết kế Thực hiện ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn
 5. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Các phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin Hệ thống mẫu thử nghiệm (Prototyping) Các bước xây dựng hệ thống mẫu thử nghiệm: Bước 1: Xác định nhu cầu cơ bản của người sử dụng. Bước 2: Phát triển hệ thống mẫu thử nghiệm ban đầu. Bước 3: Sử dụng hệ thống mẫu thử nghiệm. Bước 4: Sửa chữa hệ thống mẫu thử nghiệm. ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn
 6. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Các phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin Hệ thống mẫu thử nghiệm (Prototyping) Ưu điểm: -Người sử dụng sớm hình dung ra những chức năng và đặc điểm của hệ thống. -Hệ thống mẫu thử nghiệm đặc biệt có giá trị khi thiết kế giao diện người sử dụng cho một hệ thống thông tin. -Hệ thống thử nghiệm khắc phục được các vấn đề thường nảy sinh với phương pháp chu kì hệ thống. -Nó khuyến khích được sự tham gia của người sử dụng vào quá trình phát triển hệ thống. - Nó sẽ loại bỏ được sự lãng phí và những sai sót thiết kế thường xảy ra khi các yêu cầu chưa được xác định một cách chính xác ngay tại thời điểm thời gian đầu tiên. ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn
 7. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Các phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin Hệ thống mẫu thử nghiệm (Prototyping) Nhược điểm: -Không chuyển tải hết các chức năng -Mẫu thử nghiệm thường được làm nhanh, thậm chí vội vàng, khó có thể áp dụng cho việc phát triển các hệ thống cần tính toán nhiều, và có sử dụng các thủ tục phức tạp. … ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn
 8. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Các phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin Phát triển hệ thống với các gói phần mềm Một chiến lược khác để phát triển hệ thống là mua một gói phần mềm đã được thiết lập sẵn ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn
 9. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Các phương thức quản lý quá trình xây dựng và phát triển HTTT Thuê ngoài (outsourcing) Ưu điểm : Tính kinh tế Chất lượng dịch vụ Tính có thể dự đoán được Tính linh hoạt Nhược điểm Mất khả năng kiểm soát Sự bất ổn về thông tin chiến lược Tính phụ thuộc ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn
 10. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Các phương thức quản lý quá trình xây dựng và phát triển HTTT Sử dụng nội lực (Insourcing) Là cách mà doanh nghiệp tiến hành việc phát triển và khai thác hệ thống thông tin hoàn toàn nhờ vào lực lượng nhân công trong doanh nghiệp. ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn
 11. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Các phương thức quản lý quá trình xây dựng và phát triển HTTT Thuê nhân công hợp đồng Đó là cách thức mà một tổ chức thuê những người có kinh nghiệm, kiến thức, và kỹ năng tốt thực hiện các công việc cần hoàn thành trong một thời gian gấp rút. Việc thuê nhân công hợp đồng có thể đem lại cho doanh nghiệp khá nhiều lợi ích. ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn
 12. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Các phương thức quản lý quá trình xây dựng và phát triển HTTT Kết hợp Việc kết hợp các nguồn lực của công ty với các tiến bộ về công nghệ thông tin là một lựa chọn mà các doanh nghiệp cũng có thể định hướng cho bản thân mình ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn
 13. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Nguyên nhân thành công và thất bại trong xây dựng và phát triển hệ thống thông tin  Vai trò của người sử dụng  Mức độ hỗ trợ quản lý  Mức độ rủi ro và độ phức tạp của việc thực hiện dự án  Chất lượng quản lý quá trình thực hiện ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn
 14. CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔNG KẾT ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY www.duytan.edu.vn www .dtu.edu.vn www.duet.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản