intTypePromotion=1

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 4

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
193
lượt xem
45
download

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 4', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 4

  1. HOÁ H C ð I CƯƠNG 5- PH N NG B C NH T 5.1 ð nh nghĩa: - Ph n ng mà v n t c c a nó ph thu c b c nh t vào n ng ñ . 5.2 Phương trình ñ ng h c ph n ng [A]0 = a : n ng ñ ban ñ u A C+D [A] = a - x : n ng ñ th i ñi m t d[A] = k [A] V= dt d[A] = k dt [A] NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  2. HOÁ H C ð I CƯƠNG 5- PH N NG B C NH T d[A] [A]0 = a : n ng ñ ban ñ u = k dt [A] [A] = a - x : n ng ñ th i ñi m t d[a - x] = k dt [a - x] d[x] = k dt [a - x] d[x] = k dt [a - x] NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  3. HOÁ H C ð I CƯƠNG 5- PH N NG B C NH T d[x] = k dt [a - x] ln [a - x] = kt + C th i ñi m t = 0 thì x = 0, C = ln a ln [a - x] = kt + ln a Phương trình ñ ng h c ph n ng b c nh t NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  4. HOÁ H C ð I CƯƠNG 5- PH N NG B C NH T 5.3 Th i gian bán hu , chu kỳ bán hu , th i gian n a ph n ng (half-life) Th i gian ñ n ng ñ ch t ph n ng gi m m t n a, ký hi u t1/2 ln [a - x] = kt + ln a th i ñi m t1/2 thì x = ½ a ln 2 t1/2 = k 0,693 t1/2 = k NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  5. HOÁ H C ð I CƯƠNG 5- PH N NG B C NH T 14C phân hu theo ph n ng b c nh t, có h ng s v n t c b ng 1,21 x 10-4 y -1 Tính th i gian bán hu c a m t mi ng 14C. 0,693 t1/2 = k 0,693 t1/2 = = 5727 years 1,21 x 10-4 y -1 NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  6. HOÁ H C ð I CƯƠNG Gi s r ng sinh viên s quên m t n a nh ng gì ñã ñư c h c sau 6 tháng n u không ôn t p, m t sinh viên năm I b t ñ u h c môn h c mà không có ñi u ki n ñ ôn t p. H i sau khi t t nghi p ñ i h c (5 năm) bao nhiêu nh ng gì ñã ñư c h c mà sinh viên này còn nh . Coi s quên như là quá trình b c I. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  7. HOÁ H C ð I CƯƠNG Cho bi t ñ ng v phóng x 146C có chu kỳ bán rã là 5727 năm, s phân rã phóng x này là quá trình b c nh t. M t b xương ngư i ñư c phát hi n có hàm lư ng 14 C gi m ch còn 1% so v i th i ñi m ban ñ u c a nó. Ngư i này s ng các ñây 6 bao nhiêu năm?. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2