intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hóa học vô cơ 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:129

60
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hóa học vô cơ 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. sự phân chia kim loại và phi kim, hiđro, oxi và nước, các nguyên tố nhóm VIIIA.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học vô cơ 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI<br /> TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> --------------<br /> <br /> GV: LÊ THỊ NHƯ QUỲNH<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> HÓA HỌC VÔ CƠ 1<br /> PHẦN PHI KIM<br /> <br /> Quảng Ngãi, 12/2013<br /> 1<br /> <br /> ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI<br /> TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> --------------<br /> <br /> GV: LÊ THỊ NHƯ QUỲNH<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> HÓA HỌC VÔ CƠ 1<br /> PHẦN PHI KIM<br /> <br /> Quảng Ngãi, 12/2013<br /> 2<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Hiện nay đã có nhiều giáo trình Hóa học Vô cơ được xuất bản. Và các tác giả<br /> trình bày nội dung theo các cách khác nhau. Với thời lượng 45 tiết tín chỉ thì sinh viên<br /> rất khó khăn trong việc chọn giáo trình chính để học. Hơn nữa, để đáp ứng yêu cầu đưa<br /> bài giảng lên website của trường và nhu cầu học tập của sinh viên tôi đã soạn bài giảng<br /> Hóa học Vô cơ 1 với các tiêu chí:<br /> - Bám sát chương trình chi tiết Hóa học Vô cơ 1 của hệ Cao đẳng Sư phạm<br /> (CĐSP) đã được Tổ bộ môn phát hành.<br /> - Nội dung cô đọng, chính xác, rõ ràng được chọn lọc từ nhiều giáo trình và phù<br /> hợp với đối tượng sinh viên CĐSP.<br /> Tuy nhiên ở mức độ là một bài giảng tôi chỉ trình bày những nội dung cốt lõi,<br /> không thể đầy đủ các phần đọc thêm, mở rộng kiến thức nên khi nghiên cứu bài giảng<br /> này các em sinh viên nên kết hợp với các giáo trình khác để mở rộng thêm kiến thức<br /> cho mình.<br /> Ngoài các em sinh viên CĐSP thì các sinh viên thuộc các ngành học, bậc học<br /> khác cũng có thể dùng bài giảng này làm tài liệu tham khảo trong việc học của mình.<br /> Sẽ không tránh khỏi sự thiếu sót trong quá trình soạn bài giảng này nên tôi rất<br /> mong sự quan tâm góp ý của bạn đọc và các em sinh viên để bài giảng được hoàn thiện<br /> hơn, giúp các em học tập tốt hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa, tổ Hóa<br /> – khoa Cơ bản đã tạo điều kiện cho tôi đưa bài giảng này lên website của trường.<br /> Tác giả<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 1. GIỚI THIỆU BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN<br /> <br /> TỐ HÓA HỌC. SỰ PHÂN CHIA KIM LOẠI VÀ PHI KIM<br /> 1.1. Nguyên tố hoá học [1], [3]<br /> Nguyên tố hoá học là môt tập hợp những nguyên tử có cùng số proton trong hạt<br /> nhân và có tính chất hoá học như nhau.<br /> Kí hiệu: Tên nguyên tố là một hoặc hai chữ cái đầu tiên trong tên nguyên tố<br /> bằng tiếng La tinh hay tiếng Hi Lạp.<br /> Ví dụ: Oxi có kí hiệu là O lấy từ tên La tinh: Oxygenium.<br /> Silic có kí hiệu là Si lấy từ tên La tinh: Silicium.<br /> Praseodim có kí hiệu là Pr lấy từ tên Hi Lạp: Praseodim.<br /> Tên của nguyên tố hóa học được bắt nguồn từ nhiều yếu tố: nơi tìm ra nguyên tố<br /> đó, kỉ niệm tên người tìm ra, ứng dụng của nguyên tố, …<br /> Ví dụ: Nguyên tố Gecmani: nơi tìm ra là Germanie.<br /> Nguyên tố Franxi: nơi tìm ra là France.<br /> Nguyên tố Esteni: người tìm ra là Enstein.<br /> Nguyên tố Crom: tiếng Hi Lạp có nghĩa là hoa: dùng điều chế chất màu, …<br /> 1.2. Bảng hệ thống tuần hoàn (HTTH) các nguyên tố hoá học [1], [3]<br /> Vào giữa thế kỷ 19 (1869) khi nghiên cứu sự biến thiên tính chất của các<br /> nguyên tố và hợp chất của chúng theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử và tìm cách<br /> phân loại nguyên tố hóa học, nhà bác học người Nga Đ. I. Mendeleev đã khám phá ra<br /> định luật tuần hoàn và ông phát biểu định luật tuần hoàn như sau:<br /> “Khi tôi xếp các nguyên tố theo thứ tự tăng dần của nguyên tử khối của chúng<br /> thì nhận thấy rằng tính chất của các nguyên tố biến thiên một cách tuần hoàn. Với<br /> “định luật tuần hoàn” tôi muốn nói đến những quan hệ tương hỗ giữa tính chất của các<br /> nguyên tố và nguyên tử khối của chúng. Những quan hệ này nghiệm đúng cho tất cả<br /> các nguyên tố và có tính chất của một hàm số”.<br /> Ngày nay, định luật tuần hoàn còn được phát biểu như sau:<br /> <br /> 4<br /> <br /> “Tính chất của các đơn chất, thành phần và tính chất các hợp chất của các<br /> nguyên tố hóa học đều biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của số đơn vị điện tích hạt<br /> nhân Z của các nguyên tố”.<br /> Nghĩa là khi sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân<br /> thì nhiều tính chất vật lý và hóa học được biến đổi một cách tuần hoàn.<br /> Ví dụ:<br /> Với Z = 11: Na là kim loại kiềm;<br /> Z = 19: K là kim loại kiềm;<br /> Z = 37: Rb là kim loại kiềm.<br /> Trên cơ sở của định luật tuần hoàn, Medeleev sắp xếp một cách có hệ thống các<br /> nguyên tố hóa học thành một bảng gồm những hàng và cột dựa trên các nguyên tắc:<br /> - Xếp các ô nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.<br /> - Các nguyên tố có cùng số lớp electron được xếp vào cùng một hàng.<br /> - Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị được xếp vào cùng một cột.<br /> Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có ô, chu kì, nhóm.<br /> 1.2.1. Ô<br /> Mỗi nguyên tố hóa học chiếm một ô trong bảng HTTH, trong mỗi ô thể hiện<br /> những nội dung sau:<br /> - Số thứ tự của nguyên tố: cũng chính là số thứ tự của ô, bằng số điện tích hạt<br /> nhân của nguyên tố trong ô đó.<br /> - Kí hiệu tên nguyên tố.<br /> - Khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố.<br /> - Cấu hình electron của nguyên tử.<br /> Ngoài ra ở một số loại bảng HTTH còn có thông tin về độ âm điện, bán kính<br /> nguyên tử, bán kính ion, năng lượng ion hóa, mức oxi hóa, ái lực điện tử, ...<br /> Như vậy, khi biết được số thứ tự của ô có thì ta biết được số electron của<br /> nguyên tử và viết được cấu hình electron, dự đoán tính chất của nguyên tố.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=60

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2