intTypePromotion=1

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Bình Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
92
lượt xem
10
download

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 trình bày những kiến thức cơ bản về làm phát và thất nghiệp. Nội dung cụ thể gồm có: Lý thuyết về thất nghiệp, lý thuyết về lạm phát, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

D<br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> CHƢƠNG 3<br /> <br /> LẠM PHÁT – THẤT NGHIỆP<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> NỘI DUNG CHƢƠNG 3<br /> <br /> D<br /> <br /> 3.1. L{ thuyết về thất nghiệp<br /> 3.1.1 Mô hình về thất nghiệp tự nhiên<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.1.2 Giải thích thất nghiệp<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 3.1.3 Xác định thời gian thất nghiệp và ngụ ý tới các chính sách<br /> 3.2 Lý thuyết về lạm phát<br /> <br /> 3.2.1 Thuyết số lượng tiền tệ<br /> <br /> 3.2.2 Tiền tệ, giá cả và lạm phát<br /> <br /> M<br /> <br /> 3.2.3 Chi phí của lạm phát<br /> <br /> 3.3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.3.1 Đường tổng cung và đường Phillips<br /> <br /> 3.3.2 Lạm phát và thất nghiệp trong mô hình Phillips<br /> <br /> Tài liệu đọc<br /> <br /> D<br /> <br /> • N. Gregory Mankiw, Kinh tế Vĩ mô, Chương 5, 6, chương 11<br /> <br /> H<br /> <br /> mục 11.2. NXB Thống kê, 1999.<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> • Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công, Giáo trình Kinh tế học tập II,<br /> chương 17, 22. NXB ĐHKTQD, 2012.<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> 3.1. LÝ THUYẾT VỀ THẤT NGHIỆP<br /> <br /> D<br /> <br /> 3.1.1. Mô hình thất nghiệp tự nhiên<br /> <br /> H<br /> <br /> • Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên:<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> – Là mức bình quân mà tỷ lệ thất nghiệp biến động xoay quanh<br /> nó. (Kinh tế Vĩ mô - Mankiw)<br /> <br /> – Là tỷ lệ thất nghiệp khi thị trường lao động ở trạng thái cân<br /> bằng. (Kinh tế Vĩ mô - NXB GD).<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Tỷ lệ thất nghiệp và thất nghiệp tự nhiên của Mỹ, 1960-2006<br /> <br /> 4<br /> <br /> 0<br /> <br /> U<br /> <br /> 2<br /> <br /> Natural rate of<br /> unemployment<br /> <br /> M<br /> <br /> Percent of labor force<br /> <br /> 6<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 8<br /> <br /> Unemployment rate<br /> <br /> H<br /> <br /> 10<br /> <br /> D<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2