intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán quản trị: Bài số 1

Chia sẻ: Kha Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
78
lượt xem
4
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Bài số 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1 Giới thiệu kế toán quản trị, mục tiêu học tập bài này nhằm nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý, liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị, giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính, nắm được các nội dung của kế toán quản trị, nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị, nắm được các đạo đức hành nghề kế toán quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Bài số 1

 1. BÀI GIẢNG 1 GIỚI THIỆU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1
 2. Mục tiêu học tập 1. Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý 2. Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị 3. Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính 4. Nắm được các nội dung của kế toán quản trị 5. Nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị 6. Nắm được các đạo đức hành nghề kế toán quản trị 2
 3. Kế toán quản trị là gì? Theo Luật kế toán của Việt Nam, kế toán quản trị được định nghĩa là “việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán” (Luật kế toán, khoản 3, điều 4) 3
 4. Kế toán quản trị là gì? (tiếp) “Kế toán quản trị là một bộ phận của hệ thống thông tin quản trị trong một tổ chức. Các nhà quản lý dựa vào thông tin kế toán quản trị để điều hành và kiểm soát họat động của tổ chức” (Ronald W. Hilton, 1991) 4
 5. Mục tiêu của tổ chức  Tổ chức là gì?  Các mục tiêu của tổ chức:  Lợi nhuận  Tăng trưởng  Chất lượng  Thị phần… 5
 6. Quá trình quản lý tổ chức Lập kế hoạch Hiệu Ra quyết Tổ chức & chỉnh định Điều hành Kiểm soát & Đánh giá 6
 7. Mục tiêu của kế toán quản trị  Cung cấp thông tin cho các nhà quản lý  Trợ giúp nhà quản lý trong việc việc điều hành và kiểm soát  Thúc đẩy các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của tổ chức  Đo lường hiệu quả hoạt động 7
 8. Kế toán quản trị & Kế toán tài chính Kế toán quản trị Kế toán tài chính  Cung cấp thông tin cho các  Cung cấp thông tin cho những nhà quản lý bên trong tổ chức người sử dụng bên ngoài tổ  Không tuân thủ các nguyên chức tắc kế toán-GAAP  Tuân thủ các nguyên tắc kế  Thông tin định hướng tương toán GAAP, chuẩn mực kế toán lai  Thông tin quá khứ  Thông tin chi tiết  Thông tin tổng quan  Không có tính pháp lệnh  Có tính pháp lệnh 8
 9. Nội dung của kế toán quản trị  Kế toán quản trị chi phí và tính giá thành sản phẩm  Kế toán quản trị bán hàng và doanh thu  Phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận  Lập dự toán sản xuất kinh doanh  Phân tích biến động chi phí SXKD  Phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định kinh doanh  Thu thập và hân tích thông tin cho quyết định đầu tư 9
 10. Sự phát triển của kế toán quản trị  Sự xuất hiện ngày càng nhiều các ngành dịch vụ  Sự xuất hiện những ngành công nghiệp mới  Sự toàn cầu hóa  Sự ra đời của hệ thống tồn kho kịp thời  Yêu cầu về chất lượng sản phẩm  Chu kỳ sống của sản phẩm ngày càng bị rút ngắn  Sự thay đổi của các hệ thống sản xuất (CAM, CIM) 10
 11. Kế toán quản trị là một nghề nghiệp chuyên môn  Các tổ chức nghề nghiệp  Hội kế toán và kiểm toán Việt nam (VAA)  Việc cấp chứng chỉ hành nghề kế toán  Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật  Có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian thực tế về tài chính, kế toán từ năm trở lên  Đạt kỳ thi tuyển do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức (Luật kế toán, điều 57) 11
 12. Kế toán quản trị là một nghề nghiệp chuyên môn (tiếp)  Đạo đức nghề nghiệp  Độc lập  Chính trực  Khách quan  Năng lực chuyên môn  Tính bảo mật  Tư cách nghề nghiệp  Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn (Bộ tài chính, 2005. “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán”, ban hành theo quyết định số 87/2005/QĐ-BTC, ngày 01/02/2005) 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2