Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - T.S Đào Thị Thu Giang

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
41
lượt xem
5
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - T.S Đào Thị Thu Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị Chương 6 Sử dụng thông tin để ra quyết định ngắn hạn do T.S Đào Thị Thu Giang biên soạn gồm các nội dung chính như: Những thách thức khi thị trường thay đổi, khái niệm về thông tin chi phí thích hợp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - T.S Đào Thị Thu Giang

Chapter<br /> <br /> 06<br /> <br /> S D NG THÔNG TIN<br /> Đ RA QUY T Đ NH<br /> NG N H N<br /> <br /> NH NG THÁCH TH C KHI TH<br /> TRƯ NG THAY Đ I<br /> l Th trư ng SP có th thay đ i nhanh chóng do c t gi m giá<br /> c a các đ i th c nh tranh, th hi u c a khách hàng thay đ i,<br /> và s xu t hi n các SP m i c a các đ i th c nh tranh.<br /> l Các nhà QT c n ph i đưa ra các quy t đ nh ng n h n,<br /> trong nh ng đi u ki n ngu n l c c đ nh, đ thích ng<br /> v i s thay đ i c a th trư ng.<br /> <br /> QĐ đơn<br /> Đ t Hàng<br /> đ c bi t<br /> <br /> QĐ v h n<br /> H p SP<br /> <br /> QĐ SX hay<br /> Mua ngoài<br /> <br /> QĐ v SP<br /> K th p<br /> <br /> KHÁI NI M V THÔNG TIN CHI<br /> PHÍ THÍCH H P<br /> l B n s lái xe ho c đi b ng máy bay đi ngh<br /> Trang cho kỳ ngh T t s p t i?<br /> <br /> Nha<br /> <br /> l B n t p h p nh ng thông tin sau đ ra QĐ:<br /> l<br /> l<br /> l<br /> l<br /> l<br /> l<br /> <br /> CF khách s n là $80/t i.<br /> Ti n ăn $20/ngày.<br /> CFBH c a ôtô $100/tháng.<br /> CF thuê trông chó là $5/ngày.<br /> Ti n xăng cho c hai lư t là $200.<br /> Vé máy bay kh h i và ti n thuê ôtô m t tu n là $500.<br /> <br /> l N u lái xe thì m t 02 ngày, ph i ngh m t đêm,<br /> gi m 02 ngày ngh Nha Trang.<br /> <br /> KHÁI NI M V THÔNG TIN CHI<br /> PHÍ THÍCH H P<br /> Ngh T t Nha Trang<br /> phân tích<br /> Chi phí<br /> Khách s n<br /> Ti n ăn<br /> Cf thuê trông chó<br /> BH ô tô<br /> Ti n xăng<br /> Vé MB/thuê ô tô<br /> <br /> Lái xe<br /> $ 640<br /> 160<br /> 40<br /> 100<br /> 200<br /> -<br /> <br /> 8 ngày @ $80<br /> Bay<br /> $ 640<br /> 160<br /> 40<br /> 100<br /> 500<br /> <br /> 8 ngày @ $20<br /> 8 ngày @ $5<br /> <br /> KHÁI NI M V THÔNG TIN CHI<br /> PHÍ THÍCH H P<br /> Ngh T t Nha Trang<br /> phân tích<br /> Chi phí<br /> Khách s n<br /> Ti n ăn<br /> Cf thuê trông chó<br /> BH ô tô<br /> Ti n xăng<br /> Vé MB/thuê ô tô<br /> <br /> Lái xe<br /> $ 640<br /> 160<br /> 40<br /> 100<br /> 200<br /> -<br /> <br /> Bay<br /> $ 640<br /> 160<br /> 40<br /> 100<br /> 500<br /> <br /> CF không khác<br /> nhau, vì v y không<br /> thích h p trong<br /> vi c ra QĐ.<br /> CFBH ô tô là CF<br /> ko thích h p đ<br /> ra QĐ vì là CF<br /> trong quá kh .<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản