Bài giảng Kế toán quản trị - Giới thiệu về kế toán quản trị

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
14
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán quản trị - Giới thiệu về kế toán quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán quản trị - Giới thiệu về kế toán quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng quản lý trong tổ chức, vai trò của thông tin trong việc đưa ra quyết định quản lý, bản chất của kế toán quản trị, các khác biệt giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị - Giới thiệu về kế toán quản trị

Mục tiêu<br /> <br /> Giới thiệu về<br /> <br /> • Sau khi học xong chương này, người học có<br /> thể:<br /> <br /> Kế toán quản trị<br /> q<br /> ị<br /> <br /> – Giải thích được chức năng quản lý trong tổ chức<br /> – Nêu vai trò của thông tin trong việc giúp nhà quản lý<br /> thực hiện chức năng của mình<br /> – Giải thích được bản chất của kế toán quản trị là hệ<br /> thống thông tin phục vụ cho quyết định quản lý<br /> – Nêu các khác biệt g<br /> ệ giữa kế toán q<br /> quản trị với kế toán<br /> ị<br /> tài chính<br /> – Trình bày sự phát triển của nghề nghiệp kế toán<br /> quản trị<br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Chức năng quản lý<br /> <br /> • Chức năng quản lý trong tổ chức<br /> • V i trò của thông tin trong việc đưa ra<br /> Vai ò ủ hô<br /> i<br /> iệ đ<br /> quyết định quản lý<br /> • Bản chất của kế toán quản trị<br /> • Các khác biệt giữa kế toán quản trị với kế<br /> toán tài chính<br /> • Sự phát triển của nghề nghiệp kế toán<br /> quản trị<br /> 3<br /> <br /> Các nhà quản lý –<br /> Họ đang làm gì?<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chức năng quản lý<br /> <br /> Chức năng quản lý<br /> <br /> Hoạch định<br /> <br /> Hoạch định<br /> <br /> Ra quyết định<br /> <br /> Ra quyết định<br /> <br /> Kiểm soát<br /> ể<br /> <br /> Kiểm soát<br /> ể<br /> <br /> 5<br /> <br /> Xác lập chiến lược<br /> để đạt được mục<br /> tiêu<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chức năng quản lý<br /> Hoạch định<br /> <br /> Chức năng quản lý<br /> Hoạch định<br /> <br /> Lựa chọn giữa<br /> những cách làm<br /> khác nhau<br /> <br /> Ra quyết định<br /> <br /> Ra quyết định<br /> <br /> Kiểm soát<br /> ể<br /> <br /> 7<br /> <br /> Xác lập các mục<br /> tiêu của tổ chức<br /> <br /> Kiểm soát<br /> ể<br /> <br /> Thu thập thông tin<br /> về kết quả thực tế<br /> So sánh với mục<br /> tiêu đề ra<br /> Điều chỉnh mục<br /> tiêu nếu cần thiết<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thí dụ 1<br /> Công việc<br /> <br /> Các cấp độ quản lý<br /> Hoạch Ra quyết Kiểm<br /> định<br /> định<br /> soát<br /> <br /> Mua một thiết bị thay vì thuê ngoài<br /> <br /> x<br /> <br /> Theo dõi tình chi phí thực tế phát<br /> sinh<br /> <br /> x<br /> <br /> Dự kiến sẽ tăng ROI lên 20% sau 5<br /> năm<br /> <br /> x<br /> <br /> Sẽ thâm nhập thị trường ASEAN<br /> <br /> x<br /> <br /> Cần tuyển h<br /> Cầ t ể chọn đội ngũ kỹ sư giỏi<br /> ũ<br /> iỏi<br /> Sẽ cắt giảm chi phí 15% đối với các<br /> sản phẩm tiêu thụ trong nước<br /> <br /> x<br /> x<br /> <br /> Yêu cầu các báo cáo về doanh thu<br /> 9<br /> <br /> • Hoạch định và kiểm soát chiến lược<br /> • H h định và kiểm soát chiến thuật<br /> Hoạch đị h à kiể<br /> á hiế h ậ<br /> • Hoạch định và kiểm soát tác nghiệp<br /> <br /> x<br /> <br /> Đối chiếu giữa ROI thực tế năm nay<br /> và mục tiêu nhận thấy đạt 60%.<br /> <br /> x<br /> <br /> 10<br /> <br /> Thí dụ 2<br /> <br /> Thông tin và quản lý<br /> <br /> • Trường đại học tư thục XPT đề ra mục<br /> tiêu của mình như sau:<br /> <br /> • Các quyết định cần có thông tin:<br /> – Thí h hợp<br /> Thích h<br /> – Đầy đủ<br /> – Xác thực<br /> – Kịp thời<br /> ợ<br /> phí<br /> – Cân đối lợi ích và chi p<br /> – Dễ hiểu<br /> – Có thể tiếp cận và sử dụng thuận lợi<br /> <br /> – Cung cấp một chương trình đào tạo chuyên<br /> gia máy tính chất lượng cao nhằm đạt được<br /> kết quả là sau 5 năm sẽ có 95% sinh viên tốt<br /> nghiệp ra trường được tuyển vào các công ty<br /> lớn trong ngành công nghệ thông tin<br /> <br /> • Hãy xác định các kế hoạch chiến lược,<br /> chiến thuật và tác nghiệp của nhà trường<br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thông tin và quản lý<br /> <br /> Dữ liệu<br /> <br /> Thông tin<br /> <br /> Khái niệm kế toán quản trị<br /> • Kế toán quản trị là hệ thống thu thập, xử<br /> lý và truyền đạt thông tin cho nhà quản lý<br /> nhằm phục vụ cho việc đưa ra các quyết<br /> định hướng đến các mục tiêu của tổ chức.<br /> <br /> Ra quyết<br /> định<br /> <br /> – Kế toán quản trị thì khác nhau ở các tổ chức<br /> khác nhau.<br /> – Thông tin kế toán quản trị phục vụ cho các<br /> ế<br /> cấp quản lý khác nhau cũng khác nhau<br /> <br /> KẾ TOÁN QUẢN TRỊ<br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> Thí dụ 3<br /> • Quốc Thanh là giám đốc điều hành của<br /> một doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm<br /> từ giấy. Lâm là quản đốc một phân xưởng<br /> của công ty, và Minh phụ trách một dây<br /> chuyền sản xuất trong phân xưởng.<br /> • Yêu cầu: Giải thích vì sao nhu cầu thông<br /> tin kế toán của ba nhà quản lý lại khác<br /> nhau và mô tả loại thông tin mà từng<br /> người cần.<br /> 15<br /> <br /> Sự khác biệt với kế toán tài chính<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Mục đích<br /> Nội dung<br /> Tính pháp lý<br /> Tính linh hoạt<br /> Thước đo<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Định kỳ<br /> Thời gian<br /> Phạm vi<br /> Bảo mật<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thí dụ 4<br /> <br /> Vai trò của kế toán quản trị<br /> KT tài<br /> chính<br /> <br /> KT<br /> quản trị<br /> <br /> • Quan hệ với các chức năng trong đơn vị<br /> – Cá quyết định marketing<br /> Các<br /> ết đị h<br /> k ti<br /> – Các quyết định sản xuất<br /> – Các quyết định tài chính<br /> – Các quyết định nhân sự…<br /> <br /> Xác định lợi nhuận của từng mặt hàng.<br /> Tham gia việc xây dựng giá bán sản phẩm mới.<br /> Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ và<br /> tính giá thành sản phẩm từng mặt hàng.<br /> So sánh giá thành thực tế và giá thành định mức,<br /> phân tích nguyên nhân.<br /> Lập báo á<br /> Lậ bá cáo tài chính<br /> hí h<br /> Lập các dự toán về kết quả hoạt động kinh<br /> doanh, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ.<br /> <br /> 17<br /> <br /> Theo dõi tình hình chi phí của từng phân xưởng,<br /> phòng ban để đánh giá hiệu quả hoạt động.<br /> Theo dõi chi tiết công nợ từng khách hàng<br /> <br /> 18<br /> <br /> Thí dụ 5<br /> <br /> Sự phát triển của KTQT<br /> <br /> • Một xưởng sản xuất phụ tùng xe hơi đang trong tình<br /> trạng tài chính khó khăn và bị khách hàng than phiền về<br /> sản phẩm kém chất l<br /> ả hẩ ké hấ lượng và giao hàng chậm trễ. Mộ<br /> à i hà<br /> hậ<br /> ễ Một<br /> vài loại sản phẩm công ty đã sản xuất không đủ cung<br /> cấp, một số khác lại sản xuất thừa so với nhu cầu. Bộ<br /> phận marketing của công ty thường khuyến mãi những<br /> sản phẩm đem lại lợi nhuận thấp thay vì là những loại<br /> sản phẩm đem lại lợi nhuận cao hơn.<br /> • Yêu cầu: Những vấn đề của công ty có thể giảm bớt<br /> g<br /> g y<br /> g<br /> bằng cách cung cấp thông tin giữa các bộ phận kế toán,<br /> marketing, và kinh doanh như thế nào?<br /> <br /> 19<br /> <br /> • Kế toán quản trị<br /> bắt nguồn từ kế<br /> toán chi phí với<br /> mục tiêu ban<br /> đầu là ghi chép<br /> và tính toán giá<br /> thành<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản