Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

Chia sẻ: Dien_vi10 Dien_vi10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
15
lượt xem
1
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, nêu các chứng từ kế toán liên quan, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:<br /> • Giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và<br /> phân biệt với các tài sản khác như bất động sản<br /> hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu sử dụng<br /> • Giải thích được nguyên tắc ghi nhận và đánh giá<br /> bất động sản đầu tư<br /> • Xử lý nghiệp vụ kế toán bất động sản đầu tư trên<br /> hệ thống tài khoản kế toán.<br /> • Nhận biết các các chứng từ kế toán liên quan<br /> • Hiểu được cách thức trình bày thông tin trên<br /> BCTC liên quan đến BĐSĐT<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Các quy định pháp lý có liên quan<br /> Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản<br /> Ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán<br /> Nêu các chứng từ kế toán liên quan<br /> Trình bày thông tin trên BCTC<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các quy định pháp lý có liên quan<br /> • VAS 01- Chuẩn mực chung<br /> • VAS 05- Bất động sản đầu tư<br /> – Thông tư 161/2007/TT-BTC: hướng dẫn<br /> thực hiện chuẩn mực kế toán<br /> • Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư<br /> 200/2014/TT-BTC<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản<br /> • Khái niệm và phân loại<br /> • Điều kiện ghi nhận, xác định giá trị<br /> ban đầu<br /> • Chi phí phát sinh sau khi ghi nhận<br /> ban đầu<br /> • Khấu hao<br /> • Vấn đề thay đổi mục đích sử dụng.<br /> • Bán, thanh lý bất động sản đầu tư<br /> <br /> 5<br /> <br /> • Thu lợi từ<br /> việc cho thuê<br /> hoặc chờ<br /> tăng giá<br /> <br /> Không phải để:<br /> <br /> • Quyền sử dụng<br /> đất, nhà, hoặc<br /> một phần của nhà<br /> hoặc cả nhà và<br /> đất, cơ sở hạ<br /> tầng<br /> •  do người chủ<br /> sở hữu hoặc<br /> người đi thuê tài<br /> sản theo hợp<br /> đồng thuê tài<br /> chính nắm giữ<br /> <br /> Mục đích<br /> <br /> Bất động sản đầu tư:<br /> <br /> Khái niệm và phân loại<br /> <br /> • Sử dụng trong<br /> sản xuất, cung<br /> cấp hàng hóa,<br /> dịch vụ<br /> • Sử dụng cho<br /> các mục đích<br /> quản lý;<br /> • Bán trong kỳ<br /> hoạt động kinh<br /> doanh thông<br /> thường.<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khái niệm và phân loại (tiếp)<br /> <br /> Bất động sản<br /> <br /> Sử dụng cho sản<br /> xuất kinh doanh<br /> <br /> TSCĐ chủ sở<br /> hữu sử dụng<br /> <br /> Bán trong kỳ kinh<br /> doanh<br /> <br /> Hàng hóa bất<br /> động sản<br /> <br /> Cho thuê hoạt động<br /> hoặc chờ tăng giá<br /> <br /> Bất động sản<br /> đầu tư<br /> <br /> 7<br /> <br /> Khi nào BĐS là BĐS đầu tư?<br />  Bất động sản được giữ với nhiều<br /> mục đích khác nhau<br />  Bất động sản không bán được<br /> riêng rẽ<br />  Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ<br /> liên quan cho những người sử dụng<br /> bất động sản<br />  BĐS cho công ty ty mẹ hoặc công ty<br /> con thuê hoặc sử dụng<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bất động sản được giữ với nhiều mục đích khác nhau<br /> <br />  Phải tách biệt khi ghi nhận:<br /> –<br /> <br /> Sử dụng cho SXKD: TSCĐ hữu hình và<br /> vô hình<br /> <br /> –<br /> <br /> Chờ tăng giá hoặc cho thuê: BĐS đầu<br /> tư<br /> <br /> –<br /> <br /> Bán trong kỳ kinh doanh:<br /> BĐS<br /> <br /> Hàng hóa<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ví dụ 1<br /> Công ty Minh Thành xây dựng một dãy nhà liên<br /> kế gồm 10 căn, trong đó một căn nhà được sử<br /> dụng để làm phòng trưng bày sản phẩm của công<br /> ty và các căn còn lại được cho các doanh nghiệp<br /> khác thuê để làm văn phòng. Giá trị xây dựng 800<br /> triệu đồng/căn.<br /> Yêu cầu: Bất động sản trên được ghi nhận là gì?<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản