intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

Chia sẻ: Dien_vi10 Dien_vi10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
25
lượt xem
6
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế liên quan dự phòng phải trả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> Chương 6<br /> KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI<br /> TRẢ VÀ NỢ TIỀM TÀNG<br /> <br /> MỤC TIÊU<br />  Giải<br /> <br /> thích được các khái niệm dự phòng phải trả,<br /> nợ tiềm tàng và phân biệt giữa các khái niệm<br /> này<br />  Trình bày nguyên tắc ghi nhận, đánh giá, trình<br /> bày các khoản dự phòng phải trả cũng như nợ<br /> tiềm tàng<br />  Xử lý các nghiệp vụ dự phòng phải trả trên hệ<br /> thống tài khoản kế toán hiện hành<br />  Phân biệt cách xử lý về kế toán và thuế liên<br /> quan đến dự phòng phải trả<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> quy định pháp lý liên quan<br />  Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản<br />  Ứng dụng trên hệ thống tài khỏan kế toán<br />  Một số lưu ý đưới góc độ thuế liên quan dự<br /> phòng phải trả.<br />  Các<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các quy định pháp lý có liên quan<br /> <br /> <br /> <br /> VAS 18- Các khoản dự phòng, tài sản và Nợ tiềm<br /> tàng<br /> o<br /> <br /> Thông tư 21/2006/TT-BTC- Hướng dẫn thực hiện chuẩn<br /> mực kế toán<br /> <br /> Thông tư 228/2009/TT-BTC- Hướng dẫn chế độ<br /> trích lập và sử dụng các khoản dự phòng<br />  Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200/2014/TTBTC<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN<br /> khái niệm cơ bản<br />  Ghi nhận và đánh giá các khoản dự phòng phải<br /> trả<br />  Các<br /> <br /> 5<br /> <br /> CÁC KHÁI NIỆM<br />  Một<br /> <br /> khoản nợ phải trả: Là nghĩa vụ nợ hiện tại<br /> của doanh nghiệp phát sinh từ các sự kiện đã<br /> qua và việc thanh toán khoản phải trả này dẫn<br /> đến sự giảm sút về lợi ích kinh tế của doanh<br /> nghiệp.<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các khái niệm (tiếp)<br />  Sự<br /> <br /> kiện có tính chất bắt buộc: Là sự kiện làm<br /> nảy sinh một nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên<br /> đới khiến cho doanh nghiệp không có sự lựa<br /> chọn nào khác ngoài việc thực hiện nghĩa vụ đó.<br /> o<br /> o<br /> <br /> Nghĩa vụ pháp lý: Là nghĩa vụ phát sinh từ một hợp<br /> đồng hay một văn bản pháp luật hiện hành.<br /> Nghĩa vụ liên đới: Là nghĩa vụ phát sinh từ các hoạt<br /> động của một doanh nghiệp khi thông qua các chính<br /> sách đã ban hành hoặc hồ sơ, tài liệu hiện tại có liên<br /> quan để chứng minh cho các đối tác khác biết rằng<br /> doanh nghiệp sẽ chấp nhận và thực hiện những nghĩa<br /> vụ cụ thể.<br /> 7<br /> <br /> Các khái niệm (tiếp)<br />  Một<br /> <br /> khoản dự phòng: Là khoản nợ phải trả<br /> không chắc chắn về giá trị hoặc thời gian.<br /> o<br /> <br /> o<br /> <br /> Các khoản nợ phải trả người bán, phải trả tiền vay,... là<br /> các khoản nợ phải trả được xác định gần như chắc<br /> chắn về giá trị và thời gian.<br /> Các khoản dự phòng như dự phòng bảo hành sản<br /> phẩm,... là các khoản nợ phải trả chưa chắc chắn về<br /> giá trị hoặc thời gian<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các khái niệm (tiếp)<br />  Hợp<br /> <br /> đồng có rủi ro lớn: Là hợp đồng trong đó có<br /> những chi phí không thể tránh được buộc phải<br /> trả cho các nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng<br /> vượt quá lợi ích kinh tế dự tính thu được từ hợp<br /> đồng đó.<br />  Tái cơ cấu doanh nghiệp: Là một chương trình<br /> do Ban Giám đốc lập kế hoạch, kiểm soát và có<br /> những thay đổi quan trọng về:<br /> o<br /> o<br /> <br /> Phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; hoặc<br /> Phương thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> <br /> 9<br /> <br /> Các khái niệm (tiếp)<br />  Nợ<br /> o<br /> <br /> o<br /> <br /> tiềm tàng:<br /> <br /> Nghĩa vụ nợ có khả năng phát sinh từ các sự kiện<br /> đã xảy ra và sự tồn tại của nghĩa vụ nợ này sẽ chỉ<br /> được xác nhận bởi khả năng hay xảy ra hoặc<br /> không hay xảy ra của một hoặc nhiều sự kiện<br /> không chắc chắn trong tương lai mà doanh nghiệp<br /> không kiểm soát được; hoặc<br /> Nghĩa vụ nợ hiện tại phát sinh từ các sự kiện đã<br /> xảy ra nhưng chưa được ghi nhận vì Không chắc<br /> chắn có sự giảm sút về lợi ích kinh tế do việc phải<br /> thanh toán nghĩa vụ nợ; hoặc Giá trị của nghĩa vụ<br /> nợ đó không được xác định một cách đáng tin cậy.<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản