intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Mộng Điệp

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

50
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính: Giới thiệu môn học" do Nguyễn Thị Mộng Điệp biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Mộng Điệp

2/15/2017<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> • Kết thúc học phần, sinh viên có thể:<br /> • Trình bày những vấn đề chung về kế toán tài chính và<br /> hệ thống kế toán VN<br /> <br /> • Giải<br /> <br /> MÔN HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> <br /> thích được từng chuẩn mực kế toán Việt Nam<br /> liên quan đến các khoản mục cơ bản trên BCTC.<br /> <br /> • Vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam<br /> cho các nghiệp vụ cơ bản trong DN.<br /> <br /> GV: Nguyễn Thị Ngọc Điệp<br /> Email: diep.ntn@ou.edu.vn<br /> <br /> • Giải thích được việc trình bày và công bố các khoản<br /> mục trên báo cáo tài chính.<br /> 3<br /> <br /> MÔ TẢ MÔN HỌC<br /> <br /> • Cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán để sinh viên<br /> nắm được cách thức ghi nhận, đánh giá, trình bày và<br /> công bố những yếu tố cơ bản trên bảng cân đối kế<br /> toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh<br /> nghiệp.<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỊCH TRÌNH 10 BUỔI<br /> Buổi thứ Nội dung<br /> 1<br /> Giới thiệu môn học<br /> Chương 1 - Tổng quan về kế toán tài chính<br /> 2<br /> Chương 2- Kế toán tiền và nợ phải thu<br /> 3<br /> Chương 3 – Kế toán hàng tồn kho<br /> 4<br /> Chương 3- (tt)<br /> 5<br /> Chương 4- Kế toán tài sản cố định<br /> 6<br /> Chương 4- (tt) + Chương 5 – Kế toán nợ phải trả<br /> 7<br /> Kiểm tra giữa kỳ + Chương 5 (tt)<br /> 8<br /> Chương 6 – Kế toán Vốn chủ sở hữu<br /> 9<br /> Chương 7 – KT doanh thu, chi phí và XĐKQKD<br /> 10<br /> Chương 8 – Báo cáo tài chính<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2/15/2017<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> • Khoa<br /> <br /> Kế toán Kiểm toán – Trường Đại học Mở<br /> TP.HCM (2016), Kế toán tài chính 1, Nhà xuất bản<br /> Lao động.<br /> <br /> • Tìm<br /> <br /> hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vũ<br /> Hữu Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc.<br /> <br /> • Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế<br /> toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính<br /> <br /> • Chế độ kế toán áp dụng năm 2015 và các văn bản<br /> pháp lý liên quan.<br /> 5<br /> <br /> KIỂM TRA<br /> • Kiểm tra giữa kỳ 60 phút, chiếm tỷ lệ 40% số điểm môn học:<br /> • Trắc nghiệm 100% (30 câu), thi trên giấy.<br /> • Nội dung: từ chương 1 đến chương 4<br /> • Bài tập làm thêm được cộng điểm giữa kỳ (Không quá 1,5 điểm)<br /> • Thi cuối kỳ 75 phút, chiếm tỷ lệ 60% số điểm môn học:<br /> • Trắc nghiệm 100% (40 câu), thi phòng máy<br /> • Nội dung: từ chương 1 đến chương 8<br /> 6<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=50

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2