Bài giảng Kháng Nguyên - PhD. Nguyễn Văn Đô

Chia sẻ: Tô Tô | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
7
lượt xem
2
download

Bài giảng Kháng Nguyên - PhD. Nguyễn Văn Đô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kháng Nguyên do PhD. Nguyễn Văn Đô biên soạn với mục tiêu chính giúp các bạn nêu được định nghĩa và tính chất của kháng nguyên, trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến tính sinh MD của kháng nguyên, nêu được các cách phân loại kháng nguyên, đặc điểm của mỗi loại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kháng Nguyên - PhD. Nguyễn Văn Đô

KHÁNG NGUYÊN<br /> PhD. Nguyễn Văn Đô<br /> Bộ môn Miễn dịch-Snh lý bệnh<br /> ĐHYHN<br /> <br /> Mục tiêu học tập<br /> 1.  Nêu được định nghĩa và tính chất của<br /> kháng nguyên<br /> 2.  Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng<br /> đến tính sinh MD của kháng nguyên<br /> 3.  Nêu được các cách phân loại kháng<br /> nguyên, đặc điểm của mỗi loại<br /> <br /> Khái niệm kháng nguyên<br /> I.  Định nghĩa kháng nguyên<br /> Kháng nguyên: là những chất có khả<br /> năng sinh ra đáp ứng miễn dịch đặc<br /> hiệu và liên kết một cách đặc hiệu với<br /> sản phẩm được tạo ra do đáp ứng<br /> miễn dịch đó ở in vitro hay in vivo<br /> <br /> II. Tính chất của KN<br /> 1. Tính sinh miễn dịch<br /> Khả năng kích thích hệ miễn dịch của KN ở<br /> một cá thể để tạo ra đáp ứng miễn dịch<br /> đặc hiệu.<br /> 2. Phản ứng miễn dịch<br /> Khả năng kết hợp với KT tương ứng hoặc<br /> lympho T được mẫn cảm.<br /> <br /> III. Cấu trúc của KN<br /> Ø <br /> <br /> Hapten và chất mang<br /> §  Hapten: chỉ có chức năng hoạt hóa miễn dịch.<br /> §  Chất mang: làm tăng khả năng sinh miễn dịch của<br /> hapten<br /> <br /> Ø  Chất sinh miễn dịch (immunogens). Có cả hai<br /> đặc tính trên<br /> Ø  Hapten + chất mang<br /> (immunogens)<br /> <br /> KN hoàn toàn<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản