intTypePromotion=4

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 6 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

Chia sẻ: Star Star | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:33

0
89
lượt xem
17
download

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 6 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 - Báo cáo kiểm toán. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm và vai trò của báo cáo kiểm toán, các yếu tố của báo cáo kiểm toán, các loại ý kiến kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 6 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

 1. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ThS. Trần Thị Phương Thảo Tháng 05 năm 2016
 2. Nội dung 1. Khái niệm và vai trò của báo cáo kiểm toán (BCKT) 2. Các yếu tố của BCKT 3. Các loại ý kiến trên BCKT
 3. Khái niệm và vai trò Ø Kháiniệm: BCKT là văn bản do KTV lập và công bố để thể hiện ý kiến chính thức của mình về BCTC của một đơn vị đã được kiểm toán.
 4. Khái niệm và vai trò
 5. Khái niệm và vai trò Ø Yêu cầu: BCKT phải rõ ràng, dễ hiểu, thống nhất, không gây ra những hiểu lầm, ngộ nhận ⇒ Chuẩn mực kiểm toán về BCKT 1. VSA 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính 2. VSA 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần
 6. Các yếu tố của BCKT 1. Số hiệu và tiêu đề 2. Người nhận BCKT 3. Mở đầu BCKT 4. Trách nhiệm của BGĐ đối với BCTC 5. Trách nhiệm của KTV 6. Ý kiến của KTV 7. Các trách nhiệm báo cáo khác 8. Chữ ký của KTV
 7. Các yếu tố của BCKT
 8. Các yếu tố của BCKT
 9. Các yếu tố của BCKT Mở đầu BCKT: • Tên đơn vị được kiểm toán • Các BCTC đã được kiểm toán • Tiêu đề của từng báo cáo cấu thành bộ BCTC • Tham chiếu thuyết minh BCTC • Ngày kết thúc kỳ kế toán hoặc kỳ kế toán của từng bộ phận cấu thành BCTC • Ngày lập và số trang của BCTC đã được
 10. Các yếu tố của BCKT
 11. Các yếu tố của BCKT Trách nhiệm của BGĐ Chịu trách nhiệm về lập và trình bày BCTC theo khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng Chịu trách nhiệm về hệ thống KSNB để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC không có sai sót trọng yếu do nhầm lẫn hoặc gian lận
 12. Các yếu tố của BCKT Trách nhiệm của KTV
 13. Các yếu tố của BCKT
 14. Các yếu tố của BCKT
 15. Các yếu tố của BCKT Ngày lập BCKT: Ngày lập BCKT trước hay sau ngày lập BCTC?
 16. Các loại ý kiến kiểm toán
 17. Ý kiến chấp nhận toàn phần
 18. Ý kiến chấp nhận toàn phần
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2