intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán: Chương 1 - Đặng Thị Ngọc

Chia sẻ: Dang Thi Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:66

0
61
lượt xem
6
download

Bài giảng Kiểm toán: Chương 1 - Đặng Thị Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Bài giảng Kiểm toán trình bày các kiến thức tổng quan về kiểm toán bao gồm: Bản chất của kiểm toán, các loại kiểm toán, các khái niệm cơ bản, báo cáo kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kiểm toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán: Chương 1 - Đặng Thị Ngọc

 1. Kiểm toán Biên soạn www.themegallery.com LOGO Th.s. Đặng Thị Ngọc P. Trưởng Khoa Kế toán
 2. www.themegall LOGO ery.com Chương 1 Tổng quan về kiểm toán I Bản chất của kiểm toán II Các loại kiểm toán III Các khái niệm cơ bản IV Báo cáo kiểm toán V Hệ thống chuẩn mực kiểm toán
 3. www.themegall LOGO ery.com I. Bản chất của kiểm toán 1.1 Khái niệm Các thông tin có thể định lượng của Thu thập đơn vị và đánh Báo cáo Các chuyên  giá các (Xác định phù hợp) kết quả gia độc lập bằng chứng Các chuẩn mực đã được xây dựng
 4. www.themegall LOGO ery.com I. Bản chất của kiểm toán Các kiểm toán viên độc lập 1 và có năng lực Giải thích các thuật ngữ sử Thu thập và đánh giá bằng chứng 2 dụng trong kiểm toán Các thông tin được kiểm toán 3 Các chuẩn mực đã được xây dựng và 4 thiết lập Đơn vị được kiểm toán 5 6 Báo cáo kết quả www.themegallery.com
 5. www.themegall LOGO ery.com Thuật ngữ sử dụng trong kiểm toán Các chuyên gia độc lập Độc lập về Độc lập với chuyên môn khách thể là biểu hiện tính độc là biểu hiện tính độc lập về tư tưởng lập về hình thức, nghĩa là phải độc lập về kinh tế và độc lập về tình cảm. Tính độc lập phải đảm bảo cả ở công ty mẹ, công ty con và đơn vị trực thuộc.
 6. www.themegall LOGO ery.com Thuật ngữ sử dụng trong kiểm toán * Thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán Bằng chứng kiểm toán là các thông tin để  chứng minh cho ý kiến nhận xét của KTV  bao gồm: các tài liệu kế toán, các chứng  cứ riêng của KTV (thư xác nhận nợ phải  thu, kết quả chứng kiến kiểm kê hàng tồn  kho,…), quá trình kiểm toán (thu thập các  bằng chứng cần thiết và đánh giá xem  chúng có đầy đủ phù hợp cho việc đưa ra  ý kiến trên BCTC hay chưa?
 7. www.themegall LOGO ery.com Thuật ngữ sử dụng trong kiểm toán * Các chuẩn mực đã được xây dựng và thiết lập Là các quy định trong các văn bản pháp  luật về các lĩnh vực khác nhau, các tiêu  chuẩn, định mức,các chuẩn mực kế toán  của mỗi quốc gia…Các chuẩn mực này  được sử dụng phụ thuộc vào mục tiêu của  từng cuộc kiểm toán cụ thể. Ví dụ: 
 8. www.themegall LOGO ery.com Thuật ngữ sử dụng trong kiểm toán * Các thông tin được kiểm toán Là các thông tin có thể định lượng được,  bao gồm các thông tin trong BCTC của 1  DN, 1 đơn vị hành chính sự nghiệp, tờ khai  thuế, quyết toán ngân sách của cơ quan  Nhà nước, tổng chi phí của 1 hợp đồng xây  dựng…Kết quả kiểm toán sẽ giúp cho  người sử dụng đánh giá được độ tin cậy  của các thông tin này.
 9. www.themegall LOGO ery.com Thuật ngữ sử dụng trong kiểm toán * Các đơn vị được kiểm toán Là nơi xảy ra công việc kiểm toán, bao  gồm: ­ Các đơn vị có tư cách pháp nhân. ­ Các đơn vị không có tư cách pháp nhân  đầy đủ (các DN độc lập hạch toán phụ  thuộc) ­ Các đơn vị không có tư cách pháp nhân  (các bộ phận, tổ đội, phân xưởng) ­ Các thể nhân.
 10. www.themegall LOGO ery.com Thuật ngữ sử dụng trong kiểm toán Báo cáo kết quả kiểm toán Là văn bản trình bày ý kiến chính thức của  KTV về sự phù hợp giữa thông tin được  kiểm tra và chuẩn mực đã được thiết lập .
 11. www.themegall LOGO ery.com 1.2 Sự ra đời và phát triển của kiểm toán Thế giới T.Kỷ 21 Trung cổ -Tăng cường tính độc lập của KTV. -Nâng cao trách nhiệm và -Thẩm tra về tính chính Đầu T.Kỷ khả năng của KTV… xác của thông tin tài chính 20 - Kiểm toán tuân thủ do các KTV NN - Kiểm toán độc lập với mục Thế kỷ Đích nhận xét về mức độ 18 trung thực và hợp lý, -Kiểm toán trên MVT - hình thành Kiểm toán độc lập ra đời Với mục đích phát hiện Sai phạm
 12. www.themegall LOGO ery.com 1.3 Sự ra đời và phát triển của kiểm toán Việt Nam 2007 T.K 20 (trước -37 chuẩn mực kiểm toán t/niên 90) Và đạo đức nghề nghiệp kiểm toán được ban hành -Hoạt động kiểm toán 2006 chủ yếu do Nhà nước tiến hành thông qua kiểm tra kế toán -Luật kiểm toán NN 2005 Sau t/niên Có hiệu lực 90 Cty kiểm toán NN không còn trực thuộc CP -5/91: Cty Kiểm toán VN trực thuộc CP, Kiểm toán quốc tế, liên doanh ra đời - 1994 Hội kế toán và kiểm toán, Kiểm toán NN thành lập. - 1999 Ban hành 4 chuẩn mực
 13. www.themegall LOGO ery.com 1.3 Sự ra đời và phát triển của kiểm toán Lý do phải kiểm toán Add Your Text Sự khó khăn  Động cơ của  trong tiếp cận  nguồn thông  Add Your Textngười cung  cấp thông tin tin
 14. www.themegall LOGO ery.com 2.Đối tượng, chức năng của kiểm toán 2.1 Đối tượng kiểm toán 1 Các bảng khai 2 tài chính Các hoạt ( BCTC) động nghiệp 3 vụ (ng.vụ Sự tuân thủ kinh tế p/s) các quy định -Tính có thật - Tính hợp pháp, -Tuân thủ PL, hợp lý Chế độ, p.vi hđ. -Luật, chuẩn mực -Sự phù hợp. - Tuân thủ quy Chế độ. - Độ tin cậy luật chung. -Các quy định -Tiết kiệm - khác… - Có K. hoạch …
 15. www.themegall LOGO ery.com 2.Đối tượng, chức năng của kiểm toán 2.2 Chức năng kiểm toán 1 Chức năng xác minh Kết quả k.tra của kiểm toán về các t.tin Tài chính và phi TC Đối tượng k.tra Chủ thể k.tra: Nội dung k.tra: của K.Toán: Các KTV Thu thập. đ.giá bằng t.Tin TC và chứng k.toán phi TC
 16. www.themegall LOGO ery.com 2.Đối tượng, chức năng của kiểm toán 2.2 Chức năng kiểm toán 2 Chức năng tư vấn Kết quả tư vấn Định hướng cho đối tượng Tư vấn Đối tượng tư vấn: Chủ thể tư vấn: Nội dung tư vấn: Nhà quản lý, nhà Các KTV C/s TC và phi TC Đầu tư và khách Trong tương lai hàng
 17. www.themegall LOGO ery.com 2.3 Khách thể kiểm toán 2 3 1 Kiểm toán Kiểm toán Kiểm toán Độc lập Nội bộ Nhà nước Các đơn vị, cá nhân Các đơn vị có Các bộ phận cấu thành  có Sd NSNN…  nhu cầu kiểm toán  đơn vị đó
 18. www.themegall LOGO ery.com II. Các loại kiểm toán 1. Phân loại theo mục đích của h.động kiểm toán Kiểm toán BCTC. Kiểm toán hoạt động. Kiểm toán tuân thủ.
 19. www.themegall LOGO ery.com 1. Phân loại theo mục đích h.động kiểm toán  Kiểm toán BCTC  Khái niệm: Là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá, xác nhận tính đúng đắn, trung thực của BCTC  Đối tượng kiểm toán: BCĐKT, BCKQHĐKD, BCLCTT, bản thuyết minh BCTC.  Chủ thể kiểm toán: các KTV.  Khách thể kiểm toán: Bắt buộc và tự nguyện.
 20. www.themegall LOGO ery.com 1. Phân loại theo mục đích h.động kiểm toán  Kiểm toán BCTC  Cơ sở pháp lý: chuẩn mực kiểm toán, các văn bản pháp quy khác…  Mục tiêu:Đưa ra ý kiến xác nhận BCTC được lập có phù hợp với các chuẩn mực đã được thiết lập không.  Đặc điểm: - Phạm vi: Chủ yếu trong lĩnh vực kế toán tài chính. - Tính pháp lý: cao và khách quan
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2