intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

158
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng cung cầu và chính sách điều chỉnh kinh tế, chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở, lạm phát và thất nghiệp, mô hình cổ điển, nền kinh tế trong dài hạn,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2 - ĐH Thương Mại

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> KHOA KINH TẾ - LUẬT<br /> -----***-----<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> HỌC PHẦN KINH TẾ VĨ MÔ 2<br /> <br /> U<br /> <br /> BỘ MÔN KINH TẾ VĨ MÔ<br /> 8/2017<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TỔNG CUNG – TỔNG CẦU<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> VÀ CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH KINH TẾ<br /> <br /> U<br /> <br /> NỘI DUNG CHƢƠNG 1<br /> <br /> D<br /> <br /> 1.1. Tổng cung<br /> 1.1.1. Khái niệm<br /> 1.1.2. Bốn mô hình tổng cung ngắn hạn<br /> 1.1.3 Dịch chuyển của đường tổng cung ngắn hạn<br /> 1.2. Tổng cầu<br /> 1.2.1. Khái niệm<br /> 1.2.2. Thiết lập đường tổng cầu từ mô hình IS-LM<br /> 1.2.3 Dịch chuyển của đường tổng cầu<br /> 1.3. Cân bằng sản lƣợng và chính sách điều chỉnh<br /> 1.3.1. Cân bằng sản lượng<br /> 1.3.2. Tác động của các cú sốc cung và chính sách điều chỉnh<br /> 1.3.3. Tác động của các cú sốc cầu và chính sách điều chỉnh<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1. TỔNG CUNG<br /> 1.1.1. Khái niệm: Tổng cung là tổng khối lượng hàng hóa và<br /> <br /> D<br /> <br /> dịch vụ mà các doanh nghiệp sẵn sàng và có khả năng cung ứng<br /> <br /> H<br /> <br /> tại mỗi mức giá cho trước, các yếu tố khác không đổi.<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> P<br /> <br /> Phân biệt: Tổng cung dài<br /> <br /> LRAS<br /> <br /> hạn (LRAS) và Tổng<br /> <br /> SRAS<br /> <br /> cung ngắn hạn (SRAS)<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Pe<br /> <br /> Y<br /> F (K , L )<br /> <br /> Y<br /> <br /> 1.1.2. Bốn mô hình tổng cung ngắn hạn<br /> 1. Mô hình tiền lương cứng nhắc<br /> <br /> D<br /> <br /> 2. Mô hình thông tin không hoàn hảo<br /> <br /> H<br /> <br /> 3. Mô hình giá cả cứng nhắc<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 4. Mô hình nhận thức sai lầm của công nhân<br /> <br /> Phương trình tổng cung ngắn hạn<br /> <br /> S.lượng<br /> tiềm năng<br /> <br /> (P<br /> <br /> Pe)<br /> <br /> U<br /> <br /> Tổng<br /> s.lượng<br /> <br /> Y<br /> <br /> M<br /> <br /> Y<br /> <br /> Mức giá kỳ vọng<br /> <br /> Tham số<br /> <br /> Mức giá<br /> thực hiện<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2