intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Chia sẻ: Minh Nguyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
48
lượt xem
12
download

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 1: Khái quát về marketing" giúp người học hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MARKETING CĂN BẢN THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC Huỳnh Hạnh Phúc Email: phuc.huynh@oude.ed
 2. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC n môn học: Marketing Căn Bản tín chỉ: 3 nh giá kết quả học tập: Điểm quá trình: Bài tập thảo luận nhóm, thuyết trình… 40% Thi hết môn: Trắc nghiệm – 60 phút 60%
 3. MỤC TIÊU MÔN HỌC u rõ marketing Liệt kê và trình Mô tả và liệt và vai trò của bày được các yếu được các qua rketing trong tố môi trường điểm chiến lư oanh nghiệp marketing marketing Biết cách xác Hiểu được thị định, phân khúc và trường và phân định vị trên thị khúc thị trường trường mục tiêu
 4. MỤC TIÊU MÔN HỌC Phân tích được các Mô tả được quy trình yếu tố ảnh hưởng ra quyết định mua đến hành vi mua hàng hàng Giải thích được Trình bày và phân chiến lược marketing biệt được các yếu tố và tiến trình hoạch Marketing tích hợp định chiến lược marketing
 5. Nội dung chương trình Chương 1: Khái quát về marketing Chương 2: Khái quát về chiến lược marketing Chương 3: Môi trường marketing Chương 4: Hệ thống thông tin marketing Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm Chương 6: Hành vi khách hàng Chương 7: Chiến lược sản phẩm Chương 8: Chiến lược phân phối Chương 9: Chiến lược chiêu thị Chương 10: Chiến lược giá
 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO liệu bắt buộc: àng Thị Phương Thảo, Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Lê Khoa uyên, Marketing Căn Bản, NXB Nông Nghiệp , 2013 liệu tham khảo thêm: ô Thị Thu, Marketing Căn Bản, NXB Lao Động – Xã H 1 ilip Kotler, Gary Armstrong, Nguyên Lý Marketing, phiê 14, NXB Lao Động – Xã Hội, 2013
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT V MARKETING V uỳnh Hạnh Phúc
 8. MỤC TIÊU CHƯƠNG 1 iểu được quá Phát biểu được nh hình thành Phân loại đượ các khái niệm phát triển của các loại market marketing cơ bản marketing Hiểu được tiến Liệt kê được các trình hoạch định yếu tố marketing chương trình tích hợp marketing
 9. THẢO LUẬN
 10. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH MARKETING Đầu thế kỷ 20 – Đầu thế kỷ giảng 19 – dạy nghiên cứu chính 1650 ở chính thức thức Nhật
 11. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MARKETING GĐ GĐ GĐ GĐ hướng Marke ướng hướng hướng theo xã h o sản theo sản theo bán marketing (The so uất phẩm hàng (Marketing marketing duction (Product (Sales orientation stage) stage tion stage) orientation stage) orientation stage)
 12. QUAN ĐIỂM SẢN XUẤT VS QUAN ĐIỂM MARKETING Định hướng sản xuất -> triết lý đẩy Sản Bán xuất hàng Định hướng marketing -> triết lý kéo Thiết Lắng Hỏi kế nghe
 13. THẢO LUẬN
 14. ĐỊNH NGHĨA THỊ TRƯỜNG
 15. ĐỊNH NGHĨA MARKETING
 16. ĐỊNH NGHĨA MARKETING Marketing là quá trình hoạch định và quản lý việc địn á, chiêu thị và phân phối các ý tưởng, hàng hóa, dịc ụ nhằm mục đích tạo ra các giao dịch để thỏa mãn mụ êu của cá nhân và tổ chức (Hiệp hội marketing Mỹ - AM
 17. ĐỊNH NGHĨA MARKETING RKETING LÀ QUY TRÌNH MÀ DOANH NGHIỆP O RA GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG VÀ XÂY NG MỐI QUAN HỆ MẠNH MẼ VỚI KHÁCH NG NHẰM GIÀNH ĐƯỢC GIÁ TRỊ TỪ HỌ (Kotler P. & Armstrong G., 2013)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2