intTypePromotion=3

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
31
lượt xem
5
download

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài 4 Chiến lược sản phẩm giúp các bạn hiểu được sản phẩm dịch vụ ngân hàng là gì, đặc điểm của sản phẩm dịch vụ ngân hàng Biết được chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ ngân hàng và chiến lược sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

NHẮC LẠI BÀI CŨ<br /> Có những phương án chọn thị<br /> trường mục tiêu nào?<br /> <br /> Tập trung<br /> vào 1 đoạn<br /> thị trường<br /> <br /> Chuyên<br /> môn hóa<br /> chọn lọc<br /> <br /> Chuyên môn<br /> hóa theo thị<br /> trường<br /> <br /> Chuyên môn<br /> hóa theo sản<br /> phẩm<br /> <br /> Bao phủ<br /> toàn thị<br /> trường<br /> <br /> BÀI 4:<br /> <br /> CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM<br /> <br /> NỘI DUNG BÀI HỌC<br /> TỔNG QUAN SPDV NGÂN HÀNG<br /> <br /> 4.1<br /> <br /> -<br /> <br /> Khái niệm<br /> Đặc điểm<br /> Chu kỳ sống<br /> Phân loại<br /> <br /> CHIẾN LƯỢC SPDV NGÂN HÀNG<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> - Các mục tiêu<br /> - Nội dung của chiến lược sản phẩm<br /> - Nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược<br /> SPDV của ngân hàng<br /> <br /> MỤC TIÊU BÀI HỌC<br /> Hiểu được SPDV ngân hàng là gì, đặc<br /> điểm của SPDV ngân hàng<br /> <br /> Biết được chu kỳ sống của SPDV ngân<br /> hàng và chiến lược SPDV ngân hàng<br /> <br /> 4.1 Tổng quan về SPDV ngân hàng<br /> 4.1.1 Khái niệm<br /> - Là tập hợp những đặc điểm, tính năng, công<br /> dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thỏa mãn nhu<br /> cầu và mong muốn<br /> nhất định của<br /> khách hàng trên thị<br /> trường tài chính<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản