intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - Trần Minh Huy

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

72
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích lập kế hoạch tài chính trong KHKD, nội dung của kế hoạch tài chính, quá trình lập kế hoạch tài chính, công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - Trần Minh Huy

Chương 6. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> 1. Mục đích lập kế hoạch tài chính trong<br /> KHKD<br /> 2. Nội dung của kế hoạch tài chính<br /> 3. Quá trình lập kế hoạch tài chính<br /> 4. Công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục đích lập KHTC<br /> Kế hoạch tài chính được thực hiện<br /> nhằm tổng hợp dữ liệu, lượng hóa<br /> các nguồn lực và lập các báo cáo<br /> tài chính dự kiến.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Mục đích lập KHTC<br />  Đối với nhà đầu tư và chủ nợ: trình bày kết<br /> <br /> quả kinh doanh và vị thế tài chính của DN tại các<br /> thời điểm trong tương lai.<br />  Khả năng thanh toán nợ của DN<br />  Hiệu quả đầu tư vốn, tài sản<br />  Cấu trúc nguồn vốn v.v…<br /> <br />  Đối với nhà quản lý: xem xét<br /> <br />  Kết quả dự báo có tốt như đã được mong đợi?<br />  Cần điều chỉnh khoản nào trong KHKD để được kết quả<br /> tốt hơn?<br />  Khả năng đạt được kết quả đã dự báo?<br />  Trong tình huống kinh tế xấu hơn kết quả sẽ thay đổi<br /> như thế nào?<br /> 3<br /> <br /> 2. Nội dung của kế hoạch tài chính<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tổng hợp nguồn lực tài chính<br /> Các giả định tài chính<br /> Các báo cáo tài chính dự kiến<br /> Phân tích tài chính<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2. Nội dung của kế hoạch tài chính<br /> a) Tổng hợp nguồn lực tài chính<br />  Nguồn lực ban đầu: chi phí thiết bị và các tiện<br /> ích, giá trị tồn kho đầu kỳ, các chi phí ban đầu<br /> (quảng cáo, phát triển quan hệ đại lý, chi phí<br /> pháp lý,tuyển dụng, đào tạo), lượng vốn lưu<br /> động cần thiết…<br />  Nguồn lực cần thiết trong tương lai : chi phí<br /> trang thiết bị, NVL….<br />  Xác định số tiền cần vay và thời điểm vay<br />  Nếu không vay vốn cần xác định nguồn tiền sử<br /> dụng để chi trả khi cần thiết.<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2