intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 7 - Trần Minh Huy

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

79
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 7 - Trần Minh Huy

Chương 7.<br /> Đánh giá kế hoạch kinh doanh<br /> 1. Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh<br /> doanh<br /> 2. Đánh giá công tác lập kế hoạch kinh<br /> doanh<br /> 3. Đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh<br /> doanh<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. RỦI RO TRONG<br /> LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH<br />  Khái niệm rủi ro và bất định<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Rủi ro là khả năng xảy ra khác biệt giữa kết quả thực tế và kết<br /> quả được dự kiến khi lập kế hoạch.<br /> Rủi ro là một khái niệm khách quan, chỉ có thể đo lường được<br /> một cách tương đối, có thể đo thông qua mức độ tổn thất bằng<br /> tiền.<br /> Bất định là sự không chắc về khả năng xảy ra một kết quả<br /> nào đó trong tương lai khi người lập kế hoạch nhận thức có rủi<br /> ro. Bất định thể hiện một trạng thái tư tưởng (sự không chắc),<br /> do vậy nó phụ thuộc phần lớn vào thông tin được sử dụng để<br /> đánh giá kết quả và khả năng đánh giá của mỗi cá nhân đối với<br /> thông tin đó.<br /> Khái niệm này mang tính chủ quan, có khác biệt cho từng cá<br /> nhân và không thể đo lường trực tiếp. Để tính toán tác động<br /> của bất định, có thể gán một vài thông số khách quan, thí dụ<br /> như gán xác suất xảy ra một sự kiện nào đó vào các yếu tố bất<br /> định của kế hoạch. Lúc này, bài toán bất định trở thành bài<br /> toán rủi ro<br /> 2<br /> <br /> 1. RỦI RO TRONG<br /> LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH<br /> <br />  Các loại rủi ro trong kinh doanh<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. RỦI RO TRONG<br /> LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH<br />  Rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh<br /> <br />  Các sai lệch của dữ liệu và các sai lệch do<br /> đánh giá<br />  Sự thay đổi của môi trường kinh tế làm cho<br /> các kinh nghiệm không còn phù hợp<br />  Không thể diễn dịch các dữ liệu được thu<br /> thập<br />  Không đủ khả năng phân tích, hoặc bị sai<br /> sót trong phân tích<br />  Năng lực quản lý của ban quản trị DN và<br /> vấn đề mà họ muốn tập trung<br />  Sự lỗi thời của sản phẩm, công nghệ<br /> 4<br /> <br /> 1. RỦI RO TRONG<br /> LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH<br /> <br />  Các công cụ phân tích rủi ro<br />  Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis):<br /> cho thay đổi giá trị của 1 (hoặc vài) thông số thị trường để đánh<br /> giá ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh<br /> <br />  Phân tích tình huống (Scenario Analysis)<br />  Phân tích mô phỏng (Simulation<br /> Analysis)<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2