intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
24
lượt xem
5
download

Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường vi mô, phân tích thị trường và khách hàng mục tiêu, phân tích đối thủ cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

1/29/2018<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG 3<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> MÔN HỌC: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH<br /> <br /> Phân tích môi trường vĩ mô<br /> <br /> Chương 3:<br /> PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ<br /> ĐỐI THỦ CẠNH TRANH<br /> Th.s Huỳnh Hạnh Phúc<br /> Email: phuc.hh@ou.edu.vn<br /> <br /> Phân tích môi trường vi mô<br /> Phân tích thị trường và khách hàng mục tiêu<br /> Phân tích đối thủ cạnh tranh<br /> <br /> 1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG<br /> VĨ MÔ<br /> MT VĨ MÔ<br /> MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ<br /> <br /> YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU<br /> - Tốc độ tăng trưởng dân số<br /> - Cơ cấu độ tuổi trong dân cư<br /> <br /> Tháp dân số<br /> Việt Nam<br /> 1950 - 2050<br /> <br /> -Trình độ văn hóa, học vấn của nhóm dân cư<br /> - Cơ cấu hộ gia đình<br /> - Sự chuyển dịch dân cư theo vùng địa lý<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1/29/2018<br /> <br /> YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ<br /> <br /> YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ<br /> Sự thay đổi thu<br /> nhập<br /> <br /> Bao gồm các yếu tố ảnh<br /> hưởng đến khả năng<br /> chi tiêu của khách hàng<br /> và tạo ra những kiểu<br /> tiêu dùng khác nhau<br /> <br /> Sự phân bố thu<br /> nhập<br /> Thay đổi kiểu tiêu<br /> dùng<br /> <br /> YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN<br /> <br /> YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Tài nguyên vô hạn (nước, không khí…)<br /> <br /> Ô nhiễm môi<br /> trường<br /> <br /> HẬU QUẢ?<br /> <br /> Tài nguyên có hạn tái tạo được (rừng, thực phẩm…)<br /> <br /> Chi phí<br /> tăng<br /> Tài nguyên có hạn không<br /> tái tạo<br /> được (dầu, than đá,<br /> cao<br /> đồng…)<br /> <br /> TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ SẼ DẪN ĐẾN<br /> <br /> Vòng đời sản phẩm ngắn hơn<br /> <br /> Công<br /> nghệ<br /> cao<br /> <br /> Nghiên<br /> cứu &<br /> phát<br /> triển<br /> (R&D)<br /> <br /> Xuất hiện nhiều ngành công nghiệp mới<br /> Sự thay đổi về ngân sách cho R&D<br /> <br /> Sức<br /> mạnh<br /> cạnh<br /> tranh<br /> <br /> YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA XÃ HỘI<br /> <br /> Những giá trị văn hóa rất<br /> bền vững<br /> <br /> Nhu cầu thị trường thay đổi nhanh chóng<br /> Làm thay đổi hay xóa bỏ sản phẩm hiện tại<br /> <br /> Sản<br /> phẩm<br /> mới<br /> <br /> Niềm tin và giá trị cốt<br /> lõi<br /> <br /> Những giá trị văn hóa<br /> biến đổi theo thời gian<br /> Quan điểm con người<br /> đối với bản thân<br /> Quan điểm đối với<br /> người khác<br /> <br /> Niềm tin và giá trị thứ<br /> yếu<br /> <br /> Quan điểm con người<br /> đối với tổ chức<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1/29/2018<br /> <br /> YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - LUẬT PHÁP<br /> <br /> MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT<br /> Khả năng thu hút đầu tư<br /> Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của<br /> DN<br /> <br /> PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH<br /> <br /> Tác động trực tiếp đến các hoạt động<br /> marketing<br /> <br /> NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY<br /> <br /> Cạnh tranh nhãn hiệu<br /> <br /> Cạnh tranh sản phẩm<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> • Cùng loại sản phẩm-dịch vụ<br /> • Khách hàng mục tiêu, giá khác<br /> nhau<br /> • Toyota xem cả BMW,<br /> Mercedes, Audi là ĐTCT<br /> <br /> Sản phẩm-dịch vụ tương tự<br /> Khách hàng tương tự<br /> Giá tương tự<br /> Toyota xem Honda, Kia<br /> Motor, Huyndai là ĐTCT<br /> <br /> KẾ HOẠCH BÀNH TRƯỚNG CỦA ĐTCT<br /> Cá nhân<br /> <br /> Máy tính cá<br /> nhân<br /> Phần cứng<br /> Phần mềm<br /> <br /> Dell<br /> <br /> Thương mại<br /> và công nghiệp<br /> <br /> NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY<br /> <br /> Cạnh tranh công dụng<br /> • Khác biệt về sản phẩm, dịch vụ<br /> • Cung cấp cùng một loại công dụng<br /> lợi ích cho khách hàng. VD: vận<br /> chuyển, giáo dục<br /> • Toyota xem các hãng sản xuất xe<br /> tải, xe gắn máy, xe đạp cũng là<br /> ĐTCT<br /> <br /> Cạnh tranh chung<br /> - Tất cả các công ty cung cấp lợi ích<br /> cho khách hàng và kiếm lợi nhuận từ<br /> đó đều là ĐTCT của công ty<br /> - Toyota xem Colgate, Pepsi, TH<br /> True Milk cũng là ĐTCT<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ MẶT MẠNH-MẶT YẾU CỦA CÁC ĐTCT<br /> <br /> Công ty,<br /> doanh nhân<br /> Thông tin, số liệu<br /> cơ bản<br /> Mức tiêu thụ, mức<br /> lời, lợi nhuận trên<br /> vốn đầu tư, tiền<br /> mặt, đầu tư mới,<br /> mức độ sử dụng<br /> năng lực<br /> <br /> Số liệu thứ cấp<br /> 1. Nghiên cứu<br /> marketing trực<br /> tiếp với khách<br /> hàng, nhà cung<br /> ứng, đại lý<br /> 2. Kinh nghiệm cá<br /> nhân<br /> 3. Lời đồn<br /> <br /> Yếu tố khác<br /> 1. Thị phần<br /> 2. Phần tâm trí<br /> (top of mind)<br /> 3. Phần trái tim<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1/29/2018<br /> <br /> KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ NHỮNG<br /> YẾU TỐ THÀNH CÔNG CHỦ CHỐT CỦA CÁC ĐTCT<br /> Mức độ<br /> Chất<br /> Phân phối Hỗ trợ kỹ<br /> Đội ngũ<br /> biết đến lượng sản sản phẩm<br /> thuật<br /> bán hàng<br /> của KH<br /> phẩm<br /> ĐTCT A<br /> 5<br /> 5<br /> 1<br /> 1<br /> 4<br /> <br /> Đội ngũ bán hàng<br /> <br /> Hỗ trợ kỹ thuật<br /> <br /> Phân phối sản phẩm<br /> <br /> ĐTCT B<br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chất lượng sản phẩm<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mức độ biết đến của KH<br /> <br /> ĐTCT C<br /> <br /> 0<br /> <br /> PHẦN TÂM TRÍ<br /> <br /> 2<br /> <br /> ĐTCT B<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> ĐTCT A<br /> <br /> ChartTRÍ<br /> Title<br /> TÂM<br /> <br /> KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG: THỊ PHẦN, PHẦN<br /> TÂM TRÍ VÀ PHẦN TRÁI TIM<br /> <br /> THỊ PHẦN<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐTCT C<br /> <br /> Thang đo 1 đến 5 với 1 là kém và 5 là tuyệt vời<br /> <br /> TRÁI TIM<br /> <br /> 70%<br /> <br /> PHẦN TRÁI TIM<br /> <br /> THỊ PHẦN<br /> 60%<br /> 50%<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> ĐTCT<br /> A<br /> <br /> 50%<br /> <br /> 47%<br /> <br /> 44%<br /> <br /> 60%<br /> <br /> 58%<br /> <br /> 54%<br /> <br /> 45%<br /> <br /> 42%<br /> <br /> 39%<br /> <br /> ĐTCT<br /> B<br /> <br /> 30%<br /> <br /> 34%<br /> <br /> 37%<br /> <br /> 30%<br /> <br /> 31%<br /> <br /> 35%<br /> <br /> 44%<br /> <br /> 475<br /> <br /> 53%<br /> <br /> ĐTCT<br /> C<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 19%<br /> <br /> 19%<br /> <br /> 10%<br /> <br /> 11%<br /> <br /> 11%<br /> <br /> 11%<br /> <br /> 11%<br /> <br /> 8%<br /> <br /> 40%<br /> 30%<br /> 20%<br /> 10%<br /> 0%<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2009<br /> <br /> ĐTCT A<br /> <br /> 2010<br /> ĐTCT B<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> ĐTCT C<br /> <br /> KẾT THÚC CHƯƠNG 3<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản