intTypePromotion=1

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Võ Thị Quý, PhD

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
563
lượt xem
158
download

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Võ Thị Quý, PhD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Lập kế hoạch kinh doanh nhằm giúp học viên nắm vững các kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp và vận dụng vào việc lập bản kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp mới hình thành hoặc đang hoạt động, viết và trình bày bản kế hoạch kinh doanh cho nhà đầu tư, cho cấp lãnh đạo và cho các đối tác kinh doanh, triển khai việc lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Võ Thị Quý, PhD

 1. LAÄP KEÁ HOAÏCH KINH DOANH A/Prof. VOÕ THÒ QUYÙ, PhD., CME Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế TP. HCM 1/3/2013 VO THI QUY 1
 2. Mục tiêu môn học Nắm vững các kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp và vận dụng vào việc lập bản kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp mới hình thành hoặc đang hoạt động. Viết và trình bày bản kế hoạch kinh doanh cho nhà đầu tư, cho cấp lãnh đạo và cho các đối tác kinh doanh. Triển khai việc lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. 1/3/2013 VO THI QUY 2
 3. Nội dung Phần I: Giới thiệu tổng quan về kế hoạch kinh doanh – Kế hoạch kinh doanh là gì? – Mục đích lập kế hoạch kinh doanh – Ai đọc kế hoạch kinh doanh? – Các loại kế hoạch kinh doanh – Qui trình lập kế hoạch kinh doanh 1/3/2013 VO THI QUY 3
 4. Nội dung (tt) Phần II: Phân tích chiến lược kinh doanh và hoạch định mục tiêu kế hoạch – Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu – Phân tích môi trường kinh doanh – Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh – Phân tích công ty – Phân tích sản phẩm và danh mục sản phẩm – Phân tích SWOT – Lựa chọn chiến lược 1/3/2013 VO THI QUY 4
 5. Nội dung (tt) Phần III: Xây dựng các kế hoạch bộ phận – Kế hoạch marketing – Kế hoạch hoạt động - vận hành - logistic – Kế hoạch nhân sự – Kế hoạch tài chính – Kế hoạch hành động Phần IV: Viết bản kế hoạch hoàn chỉnh 1/3/2013 VO THI QUY 5
 6. Tài liệu tham khảo Võ Thị Quý (2011), Giáo trình “Lập Kế hoạch kinh doanh”, NXB: Thống kê Brain Finch (2006), “How to write a Business Plan”, 2/e London and Philadelphia Graham Friend and Stefan Zehle (2004), “Guide to Business Planning”, London, GBR: Profile Books Limited. 1/3/2013 VO THI QUY 6
 7. Chính sách đánh giá Thảo luận & thuyết trình: 20% Bài tập lớn: 30% Kiểm tra cuối kỳ: 50% 1/3/2013 VO THI QUY 7
 8. Thông tin giảng viên A/Prof. VÕ THỊ QUÝ, PhD, CME GVC Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐHKT TP. HCM Email: quy@ueh.edu.vn hoặc quyvt60@gmail.com Tel (Home): 08 22 11 55 44 H/P: 090 827 9931 1/3/2013 VO THI QUY 8
 9. GIỚI THIỆU Those who fail to plan, plan to fail. George Hewell Hơn ½ doanh nghiệp mới thất bại trong 2 năm đầu hoạt động – 90% thất bại trong 10 năm đầu hoạt động. Lý do chính của sự thất bại là thiếu sự hoạch định. Joseph R. Mancuso (2006) 1/3/2013 VO THI QUY 9
 10. Kế hoạch (Plan)? Plan refers to any detailed method, formulated beforehand, for doing or making something… (Webster’s New World Dictionary) 1/3/2013 VO THI QUY 10
 11. Business plan - Definition Set of documents prepared by a firm's management to summarize its operational and financial objectives for the near future (usually one to three years) and to show how they will be achieved. It serves as a blueprint to guide the firm's policies and strategies, and is continually modified as conditions change and new opportunities and/or threats emerge. When prepared for external audience (lenders, prospective investors) it details the past, present, and forecasted performance of the firm. And usually also contains pro-forma balance sheet, income statement, and cash flow statement, to illustrate how the financing being sought will affect the firm's financial position. Source: Joseph R. Mancuso (2006) 1/3/2013 VO THI QUY 11
 12. Kế hoạch kinh doanh (Business Plan)? Kế hoạch kinh doanh là một bản tóm tắt các phương pháp mà chủ doanh nghiệp hay nhà quản lý hoạch định, tổ chức thực hiện các hoạt động cần thiết để doanh nghiệp đạt được sự thành công. – http://en.wikipedia.org/wiki/Business_plan 1/3/2013 VO THI QUY 12
 13. Một kế hoạch kinh doanh tốt… Kể một câu chuyện mạch lạc, nhất quán và liền lạc về khách hàng mục tiêu; Xác định rõ ràng thị trường, viễn cảnh thị trường, khách hàng, nhà cung cấp & đối thủ cạnh tranh; Chứa đựng các giả định hoạch định kinh doanh và những dự báo đáng tin cậy; Mô tả doanh nghiệp sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững như thế nào; 1/3/2013 VO THI QUY 13
 14. Một kế hoạch kinh doanh tốt… Nhận dạng các giả định mà doanh nghiệp dễ bị ảnh hưởng nhất, các rủi ro tiềm ẩn, và bất kỳ hành động nào làm giảm giá trị bản kế hoạch; Phải được hổ trợ bởi những ai thực hiện nó; Chứa đựng sự mô tả những cá nhân liên quan đến việc quản trị hoạt động kinh doanh; Xác định nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh. 1/3/2013 VO THI QUY 14
 15. Tại sao doanh nghiệp cần bản kế hoạch? Hiểu rõ các vấn đề nội bộ làm cản trở sự thành công của doanh nghiệp. Xác định và dẫn chứng bằng tài liệu các chiến lược cần thiết và các phương thức hổ trợ làm cho doanh nghiệp tăng trưởng và thành công hơn. Thực hiện một quá trình trong doanh nghiệp để quản lý kế hoạch một cách có hiệu quả để thành công. Điều kiện tiền đề để được tài trợ vốn, sáng lập và điều hành doanh nghiệp mới. Là một bản thỏa ước giữa chủ doanh nghiệp, người lao động và nhà quản lý 1/3/2013 VO THI QUY 15
 16. Mục đích lập KHKD Để tìm nguồn tài trợ vốn Quản lý hoạt động & ngân sách – Qui trình kinh doanh – Bản mô tả công việc – Ngân sách hoạt động – Giám sát & phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh Khác – Đấu thầu – hồ sơ dự thầu 1/3/2013 VO THI QUY 16
 17. Ai đọc bản KHKD? Ngân hàng & các chủ nợ – Nhu cầu vốn, các nguồn tài trợ và sự an toàn của vốn? – Dòng tiền được tạo ra có đủ trả lãi và vốn gốc? – Các tài sản vật chất & tài sản thế chấp 1/3/2013 VO THI QUY 17
 18. Ai đọc bản KHKD? Người góp vốn – Lợi thế cạnh tranh bền vững? – Thu nhập kỳ vọng? – Bộ máy quản lý? – Kế hoạch có được tài trợ vốn đầy đủ? Rủi ro? – Triển vọng? Trả cổ tức? – Thu nhập kỳ vọng trong trường hợp được tài trợ hoàn toàn bằng vốn tự có? – Thoát ra và hiện thực hóa lợi nhuận như thế nào? 1/3/2013 VO THI QUY 18
 19. Ai đọc bản KHKD? Nhà quản lý – Kế hoạch có nhất quán với chiến lược kinh doanh? – Yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả tài chính? – Kế hoạch có sử dụng để tìm nguồn tài trợ? – Kế hoạch có giúp cho việc củng cố thương hiệu? – Có phù hợp với năng lực của doanh nghiệp? – Báo chí và thị trường tài chính phản ứng như thế nào nếu kế hoạch được thực hiện? – Ảnh hưởng của việc thực hiện kế hoạch đến các lĩnh vực khác của doanh nghiệp? – Cơ hội mới nên theo đuổi? 1/3/2013 VO THI QUY 19
 20. Các loại kế hoạch Kế hoạch kinh doanh đơn giản – kế hoạch chi tiết Kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp mới – kế hoạch cho doanh nghiệp đang hoạt động Loại, chiều dài, và nội dung của kế hoạch kinh doanh sẽ phụ thuộc vào quyết định kinh doanh, hay các hoạt động mà kế hoạch được thiết kế để hổ trợ và những ai là người đọc bản kế hoạch. Kế hoạch chiến lược, kế hoạch chức năng và kế hoạch hành động 1/3/2013 VO THI QUY 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2