intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương mở đầu - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: Estupendo Estupendo | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:19

185
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương mở đầu giới thiệu thông tin về môn học Lập kế hoạch kinh doanh. Mục tiêu cảu môn học này nhằm giúp người học: Hệ thống hóa kiến thức chuyên ngành QTKD; viết và trình bày những hoạch định, ý tưởng của doanh nghiệp cho các đối tượng khác nhau; triển khai việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương mở đầu - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN HỌC LẬP KẾ HOẠCH KINH  DOANH THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC Th.s Huỳnh Hạnh Phúc Email: phuc.hh@ou.edu.vn
 2. MONG MUỐN CỦA  CÁC BẠN KHI HỌC  MÔN NÀY?
 3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 1. Hệ thống hóa kiến thức chuyên ngành  QTKD 2. Viết và trình bày những hoạch định, ý  tưởng của DN cho các đối tượng khác nhau 3. Triển khai việc lập kế hoạch 4. Thực hiện kế hoạch nhằm đạt được mục  tiêu
 4. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC • Tên môn học: LẬP KẾ HOẠCH  KINH DOANH • Số tín chỉ:  3 • Buổi học:  10
 5. Nội dung chương trình PHẦN 1: • Tổng quan về lập Kế hoạch kinh doanh • Kế hoạch kinh doanh là gì? • Mục đích lập kế hoạch kinh doanh • Ai đọc kế hoạch kinh doanh? • Các loại kế hoạch kinh doanh • Qui trình lập kế hoạch kinh doanh
 6. Nội dung chương trình PHẦN 2: phân tích chiến lược kinh  doanh và hoạch định mục tiêu chiến lược • Phân tích môi trường bên ngoài • Phân tích môi trường bên trong • Lập mục tiêu chiến lược • Lập chiến lược kinh doanh
 7. Nội dung chương trình PHẦN 3: thiết lập kế hoạch bộ phận &  phân tích rủi ro • Kế hoạch marketing • Kế hoạch sản xuất • Kế hoạch nhân sự • Kế hoạch tài chính • Phân tích rủi ro
 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu bắt buộc:  • Võ Thị Quý (2011),  Giáo trình “Lập Kế  hoạch kinh doanh”,  NXB: Thống kê.
 9. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo thêm:  • Phạm Ngọc Thúy, Phạm Tuấn Cường,  Lê Nguyên Hậu, Tạ Trí Nhân (2008), Kế  hoạch kinh doanh, NXB ĐHQG TPHCM • Garrett Sutton (2014), Lập kế hoạch kinh  doanh thắng lợi, NXB Văn Hóa Thông  Tin • Mike McKeever (2009), Lập kế hoạch  kinh doanh từ A đến Z, NXB Tổng hợp  TPHCM • Mogens Thomsen, Dynamic Business Plan
 10. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
 11. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐIỂM KIỂM TRA TRONG LỚP:  • Hình thức:  CÁ NHÂN • Tổng số bài kiểm tra:  2­4 BÀI • Nội dung câu hỏi: Thuộc bài giảng tuần trước  • Hoàn thành:  Nộp tại lớp sau khi làm xong
 12. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐIỂM THUYẾT TRÌNH NHÓM:  • Hình thức:  NHÓM • Loại:  THUYẾT TRÌNH + BÁO CÁO • Thời gian thuyết trình :   20 phút/nhóm, 10 phút đánh giá và hỏi • Kết quả:  Chiếm 30% điểm quá trình • Cụ thể:  Thuyết trình (20%) + báo cáo (10%) • Báo cáo:  Bài viết, không quá 45 trang, font 13, cách dòng  1.5
 13. ĐỀ BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM Các anh chị đang dự tính đầu tư cho 1 dự án kinh doanh. Các anh chị  hãy xây dựng một nhóm gồm trưởng các bộ phận trong 1 công ty để  lập một kế hoạch kinh doanh dành cho sản phẩm – dịch vụ mà các  anh chị dự tính tung ra thị trường.  Các anh chị sẽ trình bày dự án kinh doanh cho nhà đầu tư và thuyết  phục họ đầu tư tiền cho các anh chị thực hiện dự án.
 14. ĐỀ BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM - Sản phẩm/dịch vụ:  Bất kỳ - Đối tượng khách hàng:  Bất kỳ,  - Xây  dựng  chiến  lược  và  mô  hình  kinh  doanh,  kế  hoạch  hoạt  động,  kế  hoạch  marketing,  kế  hoạch  nhân  sự,  kế  hoạch tài chính  - Số vốn kêu gọi đầu tư:  Không quá 5 tỷ VND - Thời gian hoàn vốn:  Không quá 3 năm - Phân tích rủi ro dự án.
 15. DÀN BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 1. Tóm tắt tổng quan bảng kế hoạch 2. Mục lục 3. Mô tả công ty: Lịch sử, sứ mệnh 4. Mô tả sản phẩm/ Dịch vụ 5. Phân tích thị trường 6. Thiết lập mục tiêu kinh doanh 7. Chiến lược và kế hoạch Marketing 8. Kế hoạch hoạt động  9. Kế hoạch nhân sự  10. Kế hoạch tài chính
 16. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐIỂM BÁO CÁO CÁ NHÂN:  • Hình thức:  CÁ NHÂN • Loại:  BÁO CÁO • Kết quả:  Chiếm 60% điểm quá trình • Báo cáo:  Bài viết, không quá 45 trang, font  13, cách dòng 1.5 • Hoàn thành bài báo cáo:  Nộp vào thời điểm thi  học kỳ, cả file word và bài đã in.
 17. ĐỀ BÀI BÁO CÁO CÁ NHÂN Các anh chị có 1 ý tưởng kinh doanh nào đó.  Các anh chị hãy lập kế hoạch kinh doanh cho  ý tưởng đó.
 18. ĐỀ BÀI BÁO CÁO CÁ NHÂN 1. Tóm tắt tổng quan bảng kế hoạch 2. Mục lục 3. Mô tả công ty: Lịch sử, sứ mệnh, ngành nghề kinh  doanh 4. Mô tả sản phẩm/ Dịch vụ 5. Phân tích môi trường kinh doanh, Khách hàng, Đối thủ  cạnh tranh ­­> phân tích SWOT 6. Thiết lập mục tiêu kinh doanh và Chiến lược kinh  doanh 7. Kế hoạch Marketing 8. Kế hoạch hoạt động/sản xuất
 19. YÊU CẦU BÀI BÁO CÁO CÁ NHÂN • Báo cáo:  Bài viết, không quá 60 trang, font  13, cách dòng 1.5 • Nộp bài file soft copy cho lớp trưởng, trong folder  cần phải có: – File bài word báo cáo cuối cùng – Folder chứa tài liệu tham khảo đã sử dụng – Folder chứa các bảng tính đã sử dụng – Folder chứa các hình ảnh, thiết kế đã sử dụng Tất cả nén vào cùng 1 file và gửi cho lớp trưởng trước ngày thi  3 ngày. Lớp trưởng nhận, tổng hợp và email cho thầy trong ngày  hôm đó.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2