intTypePromotion=1

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương mở đầu - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Chia sẻ: Y Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
3
download

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương mở đầu - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương mở đầu trình bày mục đích và phạm vi đề cập của môn học, các nội dung cơ bản của bài giảng, phương pháp học và đánh giá kết quả, giới thiệu các khái niệm cơ bản,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương mở đầu - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  1. 1/29/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỤC TIÊU MÔN HỌC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 1. Hệ thống hóa kiến thức chuyên ngành • Tên môn học: LẬP KẾ HOẠCH QTKD KINH DOANH MÔN HỌC 2. Viết và trình bày những hoạch định, ý tưởng • Số tín chỉ: 3 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH của DN cho các đối tượng khác nhau • Buổi học: 10 THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 3. Triển khai việc lập kế hoạch 4. Thực hiện kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu Th.s Huỳnh Hạnh Phúc Phone: 0938925987 Email: phuc.hh@ou.edu.vn Web: thayphuchuynh.wordpress.com Nội dung chương trình Nội dung chương trình Nội dung chương trình PHẦN 1: PHẦN 2: phân tích chiến lược kinh doanh PHẦN 3: thiết lập kế hoạch bộ phận & • Tổng quan về lập Kế hoạch kinh doanh và hoạch định mục tiêu chiến lược phân tích rủi ro • Kế hoạch kinh doanh là gì? • Phân tích môi trường bên ngoài • Kế hoạch marketing • Mục đích lập kế hoạch kinh doanh • Phân tích môi trường bên trong • Kế hoạch sản xuất • Ai đọc kế hoạch kinh doanh? • Lập mục tiêu chiến lược • Kế hoạch nhân sự • Các loại kế hoạch kinh doanh • Lập chiến lược kinh doanh • Kế hoạch tài chính • Qui trình lập kế hoạch kinh doanh • Phân tích rủi ro 1
  2. 1/29/2018 TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TÀI LIỆU THAM KHẢO Điểm tham gia hoạt động Tài liệu bắt buộc: 10% Tài liệu tham khảo thêm: • Võ Thị Quý (2011), • Phạm Ngọc Thúy, Phạm Tuấn Cường, Lê Nguyên Hậu, Tạ Trí Nhân (2008), Kế Giáo trình “Lập Kế hoạch kinh doanh, NXB ĐHQG TPHCM Điểm nhóm hoạch kinh doanh”, • Garrett Sutton (2014), Lập kế hoạch kinh Điểm cá nhân 30% NXB: Thống kê. doanh thắng lợi, NXB Văn Hóa Thông Tin 60% • Mike McKeever (2009), Lập kế hoạch kinh doanh từ A đến Z, NXB Tổng hợp TPHCM • Mogens Thomsen, Dynamic Business Plan ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỀ BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM ĐIỂM KIỂM TRA TRONG LỚP: ĐIỂM THUYẾT TRÌNH NHÓM: • Hình thức: CÁ NHÂN • Hình thức: NHÓM Các anh chị đang dự tính đầu tư cho 1 dự án kinh doanh. Các anh chị • Tổng số bài kiểm tra: 2-4 BÀI • Loại: THUYẾT TRÌNH + BÁO CÁO hãy xây dựng một nhóm gồm trưởng các bộ phận trong 1 công ty để • Nội dung câu hỏi: Thuộc bài giảng tuần trước • Thời gian TT: 30 phút/nhóm, 10 phút đánh giá và hỏi lập một kế hoạch kinh doanh dành cho sản phẩm – dịch vụ mà các anh • Hoàn thành: Nộp tại lớp sau khi làm xong • Kết quả: Chiếm 40% điểm quá trình chị dự tính tung ra thị trường. • Cụ thể: Thuyết trình (20%) + báo cáo Các anh chị sẽ trình bày dự án kinh doanh cho nhà đầu tư và thuyết (10%) + thảo luận nhóm trên lớp (10%) phục họ đầu tư tiền cho các anh chị thực hiện dự án. • Báo cáo: Bài viết ít nhất 30 trang, font 13, cách dòng 1.5 • Nộp file PPT thuyết trình và file word qua email của thầy • Thuyết trình PHẢI in handout PPT + đánh giá cá nhân 2
  3. 1/29/2018 ĐỀ BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM DÀN BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 1. Tóm tắt tổng quan bảng kế hoạch ĐIỂM BÁO CÁO CÁ NHÂN: - Sản phẩm/dịch vụ: Bất kỳ 2. Mục lục • Hình thức: CÁ NHÂN - Đối tượng khách hàng: Bất kỳ, 3. Mô tả công ty: Lịch sử, sứ mệnh - Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh, kế hoạch hoạt • Loại: BÁO CÁO động, kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài 4. Mô tả sản phẩm/ Dịch vụ • Kết quả: Chiếm 60% điểm quá trình chính 5. Phân tích thị trường 6. Thiết lập mục tiêu kinh doanh • Báo cáo: Bài viết, không quá 100 trang, - Số vốn kêu gọi đầu tư: Không quá 200 triệu VND 7. Chiến lược và kế hoạch Marketing font 13, cách dòng 1.5 - Thời gian hoàn vốn: Không quá 2 năm - Phân tích rủi ro dự án. 8. Kế hoạch hoạt động • Hoàn thành bài báo cáo: Nộp vào thời điểm thi 9. Kế hoạch nhân sự học kỳ, cả file word và bài đã in. 10. Kế hoạch tài chính 11. Phân tích rủi ro dự án ĐỀ BÀI BÁO CÁO CÁ NHÂN ĐỀ BÀI BÁO CÁO CÁ NHÂN YÊU CẦU BÀI BÁO CÁO CÁ NHÂN 1. Tóm tắt tổng quan bảng kế hoạch • Báo cáo: Bài viết ít nhất 30 trang, font 2. Mục lục 13, cách dòng 1.5 Các anh chị có 1 ý tưởng kinh doanh nào đó. 3. Mô tả công ty: Lịch sử, sứ mệnh, ngành nghề kinh doanh • Nộp bài file soft copy cho lớp trưởng, trong folder Các anh chị hãy lập kế hoạch kinh doanh cho 4. Mô tả sản phẩm/ Dịch vụ cần phải có: 5. Phân tích môi trường kinh doanh, Khách hàng, Đối thủ – File bài word báo cáo cuối cùng ý tưởng đó. cạnh tranh --> phân tích SWOT – Folder chứa tài liệu tham khảo đã sử dụng Yêu cầu: - Công ty mới, chưa hình thành trên thị trường 6. Thiết lập mục tiêu kinh doanh và Chiến lược kinh doanh – Folder chứa các bảng tính đã sử dụng 7. Kế hoạch Marketing – Folder chứa các hình ảnh, thiết kế đã sử dụng - Không được sao chép bài khác Tất cả nén vào cùng 1 file và gửi cho nhóm trưởng trước ngày thi 8. Kế hoạch hoạt động/sản xuất 3 ngày. 9. Kế hoạch nhân sự Nhóm trưởng nhận và email cho thầy trong ngày hôm đó. 10. Kế hoạch tài chính 11. Mục lục, phụ lục, tài liệu tham khảo 3
  4. 1/29/2018 Kế hoạch học tập 1. Tuần 1: tổng quan + SV lập nhóm và thảo luận lên ý tưởng 2. Tuần 2: Các cấp độ sản phẩm + Phân tích môi trường kinh doanh. SV thuyết trình ý tưởng từng nhóm + Thảo luận 3. Tuần 3: Lập chiến lược kinh doanh và kế hoạch marketing + SV thuyết trình các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài + phân tích SWOT 4. Tuần 4: Kế hoạch vận hành + SV thuyết trình chiến lược kinh doanh và kế hoạch marketing 5. Tuần 5: Kế hoạch nhân sự + SV thuyết trình kế hoạch nhân sự 6. Tuần 6: Kế hoạch tài chính + SV thuyết trình kế hoạch tài chính 7. Tuần 7: thảo luận hỏi đáp 8. Tuần 8: Thuyết trình 2 nhóm đầu tiên + thảo luận hỏi đáp 9. Tuần 9: Thuyết trình 3 nhóm 10. Tuần 10: Thuyết trình 3 nhóm 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2