intTypePromotion=1

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Chia sẻ: Y Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
35
lượt xem
4
download

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch sản xuất và đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích các nguồn lực cần thiết, thiết lập mục tiêu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

 1. 4/9/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Chương 5: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ Th.s Huỳnh Hạnh Phúc Email: phuc.huynh@oude.edu.vn MỤC TIÊU CHƯƠNG 5 Đề xuất được các Thiết lập được mục nguồn lực cần thiết tiêu sản xuất Lập kế hoạch sản Ra quyết định về xuất nguồn lực cần có 1
 2. 4/9/2015 NỘI DUNG CHƯƠNG 5 Phân tích các nguồn lực cần thiết Thiết lập mục tiêu sản xuất Lập kế hoạch sản xuất 1. PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC 2
 3. 4/9/2015 1. PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT Máy móc thiết bị Nguyên vật liệu Nhân sự Cách thức quản Tài chính Công nghệ lý 2. LẬP MỤC TIÊU SẢN XUẤT 3
 4. 4/9/2015 2. THIẾT LẬP MỤC TIÊU SẢN XUẤT Mục tiêu về sản Mục tiêu tồn kho lượng Mục tiêu chi phí Mục tiêu bán hàng PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH CẠNH TRANH VỀ CẠNH TRANH VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁ SP-DV CẠNH TRANH CẠNH TRANH VỀ NHỜ SỰ LINH TỐC ĐỘ HOẠT 4
 5. 4/9/2015 3. LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NỘI DUNG TRONG KH SẢN XUẤT Đánh giá hoạt động hiện tại Dự kiến thay đổi trong tương lai Kế hoạch sản xuất chi tiết 5
 6. 4/9/2015 QUI TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Mô tả cấu trúc sản phẩm Qui trình sản xuất Nguyên vật liệu sản phẩm (số chủng loại, qui cách, số lượng) Máy móc thiết bị Sản lượng sản xuất (số loại, tính năng kỹ Dự toán theo kế hoạch thuật, số lượng) chi phí sản xuất Lao động (cấp bậc, tay nghề, số lượng) B1: MÔ TẢ CẤU TRÚC SẢN PHẨM Xác định số loại sản phẩm dự kiến sản xuất SP cũ: chỉ nêu những thay đổi SP mới: mô tả chi tiết, điểm khác so với SP cũ? Nội dung mô tả: chi tiết hình thành SP, hình dáng, NVL, tính năng kỹ thuật… 6
 7. 4/9/2015 B1: MÔ TẢ CẤU TRÚC SẢN PHẨM B1: MÔ TẢ CẤU TRÚC SẢN PHẨM 7
 8. 4/9/2015 B2: xác định quy trình sản xuất sản phẩm Xác định quy Chọn quy trình cách SP, NVL công nghệ, máy cần thiết móc thiết bị Đưa ra yêu cầu về lao động, bố Thiết kế các công trí vào dây đoạn sản xuất chuyền SX B3: XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT THEO KẾ HOẠCH Sản lượng sản xuất KH= Doanh số KH + Tồn kho đầu kỳ - Tồn kho cuối kỳ Sản phẩm Chỉ tiêu Nước Cam Nước Chanh Doanh số kế hoạch (1) 1080 540 Tồn kho đầu kỳ (2) 20 10 Tổng nhu cầu SP theo kế hoạch (1)+(2) 1100 550 Tồn kho cuối kỳ (3) 100 50 Sản lượng SP kế hoạch (1)+(2)-(3) 1000 500 8
 9. 4/9/2015 B4: XÁC ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CẦN THIẾT XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM CP sx đơn vị sp CP nguyên CP lao Biến phí Định phí vật liệu động trực sản xuất sản xuất chính tiếp đơn vị đơn vị 9
 10. 4/9/2015 B5: Xác định chi phí nguyên vật liệu chính Hương Hương Nội dung Cam Chanh Chai, nắp Két Tổng SỐ LƯỢNG Tổng NVL chính dùng để sản xuất nước cam 1000 thùng x 1 1,000 1,000 1,000 3,000 Tổng NVL chính dùng để sản xuất nước chanh 500 thùng x 1 500 500 500 1,500 Tổng lượng NVL chính cần dùng 1,000 500 1,500 1,500 4,500 B5: Xác định chi phí nguyên vật liệu chính Hương Hương Nội dung Cam Chanh Chai, nắp Két Tổng GIÁ TRỊ Lượng NVL tồn kho đầu kỳ (FIFO) (1) 80 70 200 400 Đơn giá mua NVL tồn kho đầu kỳ (2) 1,100 1,000 950 900 Trị giá NVL tồn kho đầu kỳ A = (1) x (2) 88,000 70,000 190,000 360,000 708,000 Lượng NVL mua trong kỳ (3) 920 430 1,300 1,100 Đơn giá mua NVL trong kỳ (4) 1,200 1,100 1,000 800 Trị giá NVL trong kỳ B = (3)x(4) 1,104,000 473,000 1,300,000 880,000 3,757,000 Tổng trị giá NVL chính dùng vào sản xuất A + B 1,192,000 543,000 1,490,000 1,240,000 4,465,000 10
 11. 4/9/2015 B5.1: Xác định chi phí nguyên vật liệu chính dùng cho 1 đơn vị sản phẩm Nội dung Hương Cam Hương Chanh Chai, nắp Két SỐ LƯỢNG Tổng NVL chính dùng để sản xuất nước cam 1000 thùng x 1 1,000 1,000 1,000 Tổng NVL chính dùng để sản xuất nước chanh 500 thùng x 1 500 500 500 Tổng lượng NVL chính cần dùng (1) 1,000 500 1,500 1,500 GIÁ TRỊ Tổng trị giá NVL chính dùng vào sản xuất (2) 1,192,000 543,000 1,490,000 1,240,000 Chi phí nguyên vật liệu chính 1000x(2)/(1) 1,192,000 1,086,000 993,333 826,667 B6: Xác định lao động trực tiếp Nước Chỉ tiêu Nước cam chanh Tổng Sản lượng kế hoạch (1) 1,000 500 Số giờ lao đông/thùng (giờ) (2) 20 20 Tổng số giờ lao động (3) = (1)x(2) 20,000 10,000 30,000 Mức lương/giờ (4) 25,000 25,000 Tổng chi phí lương (5)=(3)x(4) 500,000,000 250,000,000 750,000,000 Số lao động dự kiến (6) = (3) / (8x6x25) 17 8 25 11
 12. 4/9/2015 B7: XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Chỉ tiêu Nước cam Nước chanh Tổng Biến phí sản xuất chung 600,000 600,000 Số giờ cần để sản xuất 2 2 Số sản phẩm cần sản xuất 1,000 500 Tổng biến phí sản xuất chung 1,200,000,000 600,000,000 1,800,000,000 Định phí sản xuất chung 1,200,000,000 Tổng chi phí sản xuất chung 3,000,000,000 B7.1: XÁC ĐỊNH ĐỊNH PHÍ SẢN XUẤT CHO 1 GIỜ Nước Chỉ tiêu Nước cam chanh Tổng Sản lượng kế hoạch (1) 1000 500 Số giờ máy đóng chai 1 thùng (2) 2 2 Tổng số giờ máy đóng chai 1 thùng (3)= (1)x(2) 2000 1000 3000 Định phí sản xuất chung phân bổ cho 1 giờ máy = (B)/(3) = 1,200,000/3,000 400,000 12
 13. 4/9/2015 B8: XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM Chỉ tiêu Nước cam Nước chanh Nguyên vật liệu (1) 3,012,000 2,906,000 Hương liệu (a) 1,192,000 1,086,000 Chai, nắp (b) 993,333 993,333 Két 826,667 826,667 Chi phí lao động trực tiếp (2) = 25000 x 2 500,000 500,000 Biến phí sản xuất chung (3) = 600,000 x 2 1,200,000 1,200,000 Định phí sản xuất chung (4) = 400,000 x 2 800,000 800,000 TỔNG CHI PHÍ SẢN XUẤT 1 ĐƠN VỊ SẢN PHẨM 5,512,000 5,406,000 Phân tích điểm hòa vốn 13
 14. 4/9/2015 Phân tích điểm hòa vốn Phân tích lợi nhuận mong muốn Lợi nhuận mong muốn (1) 1,000,000,000 800,000,000 Định phí (2) 1,200,000,000 Giá bán (3) 7,000,000 7,000,000 Biến phí sản xuất chung (4) 1,200,000 1,200,000 Sản lượng cần bán = (1) + (2) / (3) - (4) 379 345 14
 15. 4/9/2015 KẾT THÚC CHƯƠNG 5 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2