intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
75
lượt xem
13
download

Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể: Liệt kê được các bước lập kế hoạch tài chính, trình bày được nội dung kế hoạch tài chính, phân tích được các tỷ số tài chính cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

4/9/2015<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Chương 7:<br /> KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> Th.s Huỳnh Hạnh Phúc<br /> Email: phuc.huynh@oude.edu.vn<br /> <br /> Mục tiêu chương 7<br /> Liệt kê được các<br /> bước lập kế hoạch<br /> tài chính<br /> <br /> Trình bày được nội<br /> dung kế hoạch tài<br /> chính<br /> <br /> Phân tích được các<br /> tỷ số tài chính cơ<br /> bản<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4/9/2015<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG 7<br /> Quá trình lập kế<br /> hoạch tài chính<br /> <br /> Nội dung kế hoạch<br /> tài chính<br /> <br /> Tỷ số tài chính cơ<br /> bản<br /> <br /> Quá trình lập kế hoạch tài chính<br /> Hoạch định doanh số kế hoạch (KH)<br /> <br /> Hoạch định sản lượng sản xuất, tồn kho<br /> Tính chi phí nguyên vật liệu, CP lao động trực tiếp,<br /> CP sản xuất chung --> GIÁ VỐN HÀNG BÁN<br /> <br /> Ngân<br /> sách<br /> hoạt<br /> động<br /> <br /> Tính chi phí hoạt động --> BÁO CÁO THU NHẬP<br /> DỰ KIẾN<br /> Dự báo ngân sách đầu tư, vốn tiền mặt --> BẢNG<br /> CÂN ĐỐI KẾ TOÁN<br /> <br /> Ngân<br /> sách<br /> tài<br /> chính<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4/9/2015<br /> <br /> QUÁ TRÌNH LẬP KẾ<br /> HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> <br /> Quá trình lập kế hoạch tài chính<br /> Các giả định tài chính<br /> 1. Thời điểm bắt đầu của KHKD<br /> 2. Thời gian của kế hoạch<br /> 3. Tỷ lệ hoa hồng bán hàng (%)<br /> 4. Chi phí vận chuyển (%)<br /> 5. Chi phí lap động (đồng, %)<br /> 6. Các loại thuế phải trả (%)<br /> <br /> 7. Hàng tồn kho (% doanh số kỳ tiếp theo, % KH<br /> kỳ sau…)<br /> 8. Giá vốn hàng bán<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4/9/2015<br /> <br /> Quá trình lập kế hoạch tài chính<br /> Các giả định tài chính<br /> 9. Phương thức bán trả chậm<br /> <br /> 10.Phương thức mua hàng trả chậm<br /> 11.Phương thức vay và lãi suất vay (%)<br /> 12.Lãi suất tiền gửi ngân hàng (%)<br /> 13.Tỷ lệ khấu hao TSCĐ (%/tháng)<br /> 14.Chi phí bán hàng & quản lý<br /> 15.Cách sử dụng lãi ròng & tiền mặt thừa<br /> <br /> NỘI DUNG KẾ HOẠCH<br /> TÀI CHÍNH<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4/9/2015<br /> <br /> Bảng cân đối kế toán<br /> <br /> BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐƠN GIẢN CÔNG TY ABC<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2