intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Giới thiệu - Lê Thị Tú Kiên

Chia sẻ: Việt Cường Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
1
lượt xem
0
download

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Giới thiệu - Lê Thị Tú Kiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Giới thiệu - Lê Thị Tú Kiên" cung cấp những thông tin tổng quan về môn học, bao gồm kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Giới thiệu - Lê Thị Tú Kiên

  1. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (Information Systems Analysis and Design) Lê Thị Tú Kiên Bộ môn HTTT - CNTT – ĐHSPHN Email: kienltt@hnue.edu.vn Website môn học: http://fit.hnue.edu.vn/~kienltt/PTTKHTTT/
  2. 2 Mục tiêu của môn học • Cung cấp kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin. • Người học có khả năng sử dụng các kỹ thuật và công cụ mô hình hóa hướng đối tượng để phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý có quy mô vừa và nhỏ. • Rèn luyện kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
  3. 3 Nội dung • Chương 1: Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống • Chương 2: Khởi tạo dự án và xác định yêu cầu • Chương 3: Mô hình hóa chức năng • Chương 4: Mô hình hóa cấu trúc • Chương 5: Mô hình hóa hành vi • Chương 6: Thiết kế hệ thống
  4. 4 Tài liệu tham khảo 1. Alan Dennis, Barbara H. Wixom, and Roberta M.Roth, Systems Analysis And Design with UML Version 2.0—An Object-Oriented Approach, 3nd edition, John Wiley & Sons, Inc., 2009. (ebook) 2. Đoàn Văn Ban- Nguyễn Thị Tĩnh, Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML, NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội, 2011. (Thư viện khoa) 3. Nguyễn Văn Ba, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, in lần 2, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2004. 4. Nguyễn Văn Ba, Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++, In lần 2, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2008. 5. Đặng Văn Đức, Phân tích thiết kế hướng đối tượng, 2002. 6. Phạm Nguyễn Cương, Giáo trình Phân tích thiết kế HTTT, 2003.
  5. 5 Đánh giá kết quả • Các bài tập theo tuần • Bài tập lớn theo nhóm, thực hiện phân tích thiết kế một hệ thống thông tin ▫ GĐ1: khảo sát, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa hệ thống ▫ GĐ2: Thiết kế hệ thống và cài đặt • Chuyên cần
  6. 6 Đánh giá kết quả • Chú ý • Điểm giữa kì = TBC (các điểm BT + điểm BTL1) • Điểm cuối kì = Kết quả đánh giá bài tập lớn • Điểm chuyên cần: đánh giá chung về tinh thần và thái độ học tập của sinh viên đối với môn học.
  7. 7 Nội dung • Chương 1: Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống • Chương 2: Khởi tạo dự án và xác định yêu cầu • Chương 3: Mô hình hóa chức năng • Chương 4: Mô hình hóa cấu trúc • Chương 5: Mô hình hóa hành vi • Chương 6: Thiết kế hệ thống
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2