intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Ngô Thị Tú Quyên

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:161

0
155
lượt xem
39
download

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Ngô Thị Tú Quyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm giúp sinh viên học các bước của quá trình phát triển hệ thống thông tin, những phương pháp và công cụ để phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin theo hướng cấu trúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Ngô Thị Tú Quyên

 1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN tRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA TOÁN Học phần: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Biên soạn: Ngô Thị Tú Quyên THÁI NGUYÊN - 2011
 2. Học phần: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Số tín chỉ: 3 Khối lượng kiến thức: 45 tiết Trong đó: Lý thuyết: 30 tiết Bài tập: 15 tiết
 3. Điều kiện: Đã học xong học phần: Ngôn ngữ lập trình bậc cao. hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nhập môn cơ sở dữ liệu. Nội dung tóm tắt: Sinh viên được học các buớc của quá trình phát triển hệ thống thông tin, những phương pháp và công cụ để phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin theo hướng cấu trúc. Mục đích yêu cầu: Sinh viên nắm được các buớc của quá trình phát triển hệ thống thông tin, những phương pháp và công cụ để phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin theo hướng cấu trúc, có khả năng phân tích và thiết kế một HTTT đơn giản.
 4. Nội dung chi tiết : Chương 1. Các khái niệm về hệ thống thông tin Chương 2. Xác định yêu cầu thông tin của hệ thống Chương 3. Phân tích hệ thống về chức năng Chương 4. Phân tích hệ thống về dữ liệu Chương 5. Phân tích hệ thống về động thái Chương 6. Thiết kế hệ thống Chương 7. Một số vấn đề cài đặt hệ thống
 5. CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
 6. Chương 1. Các khái niệm về hệ thống thông tin 1.1. Định nghĩa về hệ thống thông tin 1.2.Phân loại các hệ thống thông tin 1.3. Vòng đời phát triển hệ thống thông tin 1.4.Các phương pháp khác nhau phát triển HTTT 1.5. Xây dựng thành công HTTT
 7. 1.1. Định nghĩa về hệ thống thông tin 1.1.1. Hệ thống 1.1.1.1. Định nghĩa về hệ thống a. Định nghĩa Có nhiều định nghĩa khác nhau về hệ thống thông tin. Dưới đây là một vài định nghĩa trong số đó [3]: - Hệ thống là một tập hợp các phần tử có quan hệ bên trong với nhau. - Hệ thống có thể đơn giản được xác định như một nhóm các phần tử có quan hệ và tương tác qua lại với nhau hình thành nên một thể thống nhất.
 8. - Hệ thống thông tin bao gồm: + Tập hợp các phần tử (không phân biệt bản chất của nó). + Tập hợp các mối quan hệ giữa các phần tử đó (các quan hệ có nhiều dạng rất khác nhau. Có thể kể ra một vài dạng như các quan hệ cơ học, năng lượng, thông tin và các quan hệ khác ràng buộc bởi: kinh tế, thân hữu, pháp luật và có thể xác định qua các mặt như : số lượng, chiều hướng và cường độ của chúng). + Tạo thành một thể thống nhất để có được những chức năng hay mục tiêu (của chính nó hay được con người gắn cho) của hệ thống. Nhờ tạo thành một thể thống nhất mà hệ thống có được các đặc tính mà từng phần tử riêng rẽ không thể có được. Các đặc tính này gọi là các đặc tính trồi. Định nghĩa này có thể được xem là đầy đủ và khái quát nhất.
 9. Ví dụ: Nhiều hệ thống trong lĩnh vực vật lý, sinh học, công nghệ hiện đại trong xã hội loài người đã rất quen thuộc như hệ thống mặt trời với các hành tinh của nó, các hệ thống trong cơ thể con người (tuần hoàn, tiêu hoá,…), hệ thống công nghệ chế biến dầu lửa, các hệ thống kinh tế xã hội như các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh doanh,…
 10. - Một định nghĩa khác xem hệ thống như một quá trình xử lý : hệ thống là một tập hợp các phần tử có quan hệ qua lại với nhau cùng hoạt động hướng đến một mục tiêu chung thông qua việc tiếp nhận các đầu vào và sản sinh ra các đầu ra nhờ một quá trình chuyển đổi được tổ chức. Một hệ thống như vậy gọi là hệ thống động (Dinamic system).
 11. Mọi hệ thống không tồn tại trong trống không, mà luôn tồn tại và hoạt động trong một môi trường (Inviroment) Nếu một hệ thống là thành phần của một hệ thống khác lớn hơn, khi đó nó được gọi là hệ thống con (Subsystem) của hệ thống lớn. Hệ thống lớn hơn không kể hệ thống được xét là môi trường của nó. Một hệ thống phân cách với môi trường hay với hệ thống khác nhờ vào ranh giới (boundary) của nó. Một số hệ thống có thể có cùng một môi trường. Một vài hệ thống trong số đó có thể liên hệ với môi trường và những hệ thống khác qua ranh giới hay các giao diện (interface).
 12. * Hệ thống mở (Open System) là HT có tác động qua lại với các HT khác thuộc môi trường. Nếu một hệ thống có sự trao đổi những “đầu vào” và “đầu ra” với môi trường thì có thể nói rằng nó liên hệ với môi trường qua các giao diện vào - ra (Input - Output Interface) nếu một HT có khả năng thay đổi bản thân mình hay thay đổi môi trường để tồn tại thì nó được gọi là HT thích nghi (Adaptive Sytem). Những đặc trưng của một hệ thống cho phép nhận biết được hệ thống ở các thời điểm khác nhau được gọi là trạng thái của nó. Đối với những hệ thống vận động trong không gian, vị trí của nó trong không gian có thể xem là trạng thái của nó trên quỹ đạo.
 13. b. Một số tính chất cơ bản của hệ thống - Tính nhất thể (tạo thành hệ thống). - Tính tổ chức có thứ bậc - Tính cấu trúc - Tính biến đổi theo thời gian, không gian. - Tính hướng mục tiêu - Tính thích nghi và tính ỳ
 14. 1.1.1.2. Phân loại các hệ thống Có thể phân loại các hệ thống theo nhiều cách. Mỗi cách phân loại thường dựa trên một cách nhìn nhận. Chẳng hạn: - Theo nguyên nhân xuất hiện ta có: + Hệ thống tự nhiên (có sẵn trong tự nhiên) + Hệ thống nhân tạo (do con người tạo ra) - Theo quan hệ với môi trường: + Hệ thống đóng (không có trao đổi với môi trường) + Hệ thống mở (có sự trao đổi với môi trường)
 15. - Theo mức độ cấu trúc có thể biết được: + Hệ thống đơn giản (Có thể biết được cấu trúc: các hệ thống kỹ thuật) + Hệ thống phúc tạp ( khó biết đầy đủ cấu trúc: Tổ chức xã hội) - Theo quy mô: + Hệ thống nhỏ (Vi mô: phân tử) + Hệ thống lớn (Vĩ mô: Hệ thống mặt trời)
 16. - Theo sự thay đổi trạng thái trong không gian: + Hệ thống động (Vị trí thay đổi trong không gian) + Hệ thống tĩnh - Theo đặc tính duy trì trạng thái: + Hệ thống ổn định (Hệ thống luôn có một số trạng thái nhất định dù có những tác động nhất định) + Hệ thống không ổn định
 17. - Theo tính chất hay đặc trưng vốn có của nó: + Hệ thống kinh tế xã hội + Hệ thống pháp luật + Hệ thống phân cấp + Hệ thống điều khiển được,… Mỗi loại hệ thống có những đặc trưng riêng của chúng. Việc phân loại hệ thống giúp ta có thể đi sâu hay tập trung nghiên cứu mỗi loại một cách hiệu quả.
 18. 1.1.1.3. Mục tiêu nghiên cứu hệ thống - Để hiểu biết rõ hơn về hệ thống (nhất là đối với hệ thống phức tạp) - Để có thể tác động lên hệ thống một cách có hiệu quả - Để hoàn thiện hệ thống hay thiết kế những hệ thống mới Tuỳ thuộc vào mỗi loại hệ thống và mục tiêu nghiên cứu mà ta có thể sử dụng các phương pháp và các công cụ khác nhau để nghiên cứu hệ thống và có thể thu được kết quả tốt.
 19. 1.1.1.4. Nội dung nghiên cứu một hệ thống Việc nghiên cứu một hệ thống bao gồm hai giai đoạn: Tiếp cận hệ thống và phân tích hệ thống. - Tiếp cận hệ thống: Là tổng thể cách thức và phương pháp luận để đi đến hiểu biết đúng đối tượng nghiên cứu (được xem như là một hệ thống). Thông thường tiếp cận hệ thống dựa trên những quan điểm nhất định. Chẳng hạn tiếp cận từ cái chung đến các riêng, từ trên xuống,... - Phân tích hệ thống: Là việc sử dụng các phương pháp và công cụ để nhận thức và hiểu biết được hệ thống, tìm các giải pháp giải quyết các vấn đề phức tạp đặt ra cho hệ thống được nghiên cứu.
 20. * Nội dung phân tích hệ thống bao gồm: - Phân tích mục tiêu - Phân tích phạm vi và môi trường của hệ thống - Phân tích cấu trúc - Phân tích các nguồn lực và tác động của nó - Phân tích tổng hợp toàn hệ thống
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2