intTypePromotion=1

Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 5 - TS. Nguyễn Minh Hằng

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

0
57
lượt xem
6
download

Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 5 - TS. Nguyễn Minh Hằng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 5 trình bày về "Hợp đồng đầu tư quốc tế". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm đầu tư, đặc điểm của đầu tư, đầu tư quốc tế, đặc điểm của đầu tư quốc tế, giải quyết tranh chấp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 5 - TS. Nguyễn Minh Hằng

 1. CHƯƠNG 5 HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ MÔN HỌC: PHÁP LUẬT KDQT GV: TS. NGUYỄN MINH HẰNG
 2. Tài liệu tham khảo – Luật đầu tư năm 2005 (có hiệu lực từ 1/1/2006), còn gọi là Luật đầu tư chung. – Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
 3. Khái niệm đầu tư - Theo cách hiểu thông thường - Đầu tư là việc bỏ nhân lực, vật lực, trí lực vào một công việc gì đó trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế, xã hội (chủ yếu là hiệu quả kinh tế) - Dưới giác độ pháp lý - Điều 3 khoản 1 Luật đầu tư 2005: Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn- tài sản để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật nhằm tìm kiếm lợi nhuận (các lợi ích kinh tế)
 4. Đặc điểm của đầu tư - Đầu tư: T  T’ (T’>T) - Đầu tư là hoạt động kinh doanh: - Kinh doanh là gì? Là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi (điều 4 khoản 2 Luật DN 2005)
 5. Đặc điểm của đầu tư • Đầu tư là hoạt động thương mại – Hoạt động thương mại là gì? Là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến TM và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác (điều 3 khoản 1 Luật TM 2005)
 6. Đặc điểm của đầu tư • Đầu tư là hoạt động mang tính dài hạn, phức tạp • Hoạt động đầu tư thường gắn với việc thành lập tổ chức KT, hay thực hiện một dự án dài hạn
 7. Đầu tư quốc tế • Là hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài – Người nước ngoài đầu tư vào VN – Người VN đầu tư ra nước ngoài
 8. Đặc điểm của đầu tư quốc tế - Nhà đầu tư có trụ sở tại một quốc gia khác với quốc gia nơi tiến hành đầu tư - Có sự di chuyển về vốn, tài sản và các nguồn lực khác từ quốc gia này sang quốc gia khác - Vấn đề luật áp dụng - Vấn đề giải quyết tranh chấp
 9. Nhà đầu tư – Cá nhân Việt Nam và nước ngoài – Pháp nhân Việt Nam và nước ngoài • Phân biệt: Người nước ngoài & người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt Kiều)? • Phân biệt: Doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài? – Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: chủ thể đặc biệt
 10. Sự di chuyển các nguồn lực Nước của nhà đầu tư Nước nhận đầu tư
 11. Luật điều chỉnh • Luật của quốc gia đầu tư • Luật của nước nhận đầu tư • Các Hiệp định đầu tư đa phương và song phương – Các Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư • Với Australia, Thái Lan: 1991; với Pháp, Trung Quốc: 1992; với Nhật: 2003 • Hiệp định TM song phương (BTA) – Các điều ước đa phương • Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN 1998 • Hiệp định TRIMs
 12. Luật điều chỉnh • Hạn chế quyền tự do lựa chọn luật áp dụng đối với hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài): chỉ được thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán đtư qtế trong TH PL VN chưa có quy định
 13. Giải quyết tranh chấp Các bên tranh chấp Cơ quan giải quyết tranh chấp Nhà đtư VN- Nhà đtư VN -Tòa án VN - Trọng tài VN Nhà đtư VN- Nhà đtư NN - Tòa án VN Nhà đtư VN- DN có vốn đtư NN - Trọng tài VN Nhà đtư NN- Nhà đtư NN - Tòa án nước ngoài - Trọng tài quốc tế - Trọng tài do các bên thỏa thuận
 14. Giải quyết tranh chấp • Tranh chấp giữa nhà đtư với các cơ quan Nhà nước – Luật đtư 2005: tòa án VN hoặc trọng tài VN ; – Trong khuôn khổ các Hiệp định song phương và đa phương về khuyến khích và bảo hộ đầu tư: • Tòa án VN và nước ngoài • trọng tài UNCITRAL (trọng tài ad-hoc) • ICSID -Trung tâm quốc tế giải quyết các tranh chấp về đtư (Thành lập theo Công ước Washington năm 1965 về giải quyết tranh chấp đầu tư giữa nhà nước và công dân của nhà nước khác) • bất kỳ cơ chế giải quyết tranh chấp nào đã thỏa thuận trước với nhà đầu tư
 15. CÁC HÌNH THỨC ĐTƯ
 16. Đtư trực tiếp hay gián tiếp? • Đtư trực tiếp: nhà đtư tham gia qlý hoạt động đầu tư • Đtư gián tiếp: nhà đtư không trực tiếp tham gia qlý hoạt động đtư (Khoản 2, 3- Điều 3- Luật Đtư 2005)  Mua cổ phiếu: lúc nào thì là đtư trực tiếp, lúc nào là đtư gián tiếp?
 17. Các hình thức đtư trực tiếp 1. Đtư thành lập tổ chức KT 1.1. Thành lập doanh nghiệp liên doanh 1.2. Thành lập DN 100% vốn của nhà đtư 1. Đtư theo HĐ: 2.1. HĐ BCC 2.2. HĐ BOT, BTO, BT 1. Đtư phát triển KD 2. Góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại
 18. Các loại hợp đồng đầu tư quốc tế 1. Hợp đồng liên doanh 2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC 3. HĐ BOT, BTO, BT
 19. Hợp đồng liên doanh • Chủ thể: – Nhà đầu tư VN – Nhà đầu tư nước ngoài • Phương thức thành lập pháp nhân mới để hợp tác KD, phân chia lợi nhuận, phân chia rủi ro.
 20. Hợp đồng liên doanh • Hình thức: phải bằng văn bản • Nội dung: Đ54 NĐ108 • 10 điều khoản chủ yếu • Các điều khoản tùy nghi: hardship, force majeure, quyền sở hữu trí tuệ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản