Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 9 - TS. Trần Tiến Khai

Chia sẻ: Kiều Vi | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:34

151
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 9 trình bày về "Viết đề cương và báo cáo nghiên cứu khoa học". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đề cương nghiên cứu là gì, cấu trúc và nội dung của đề cương nghiên cứu, viết và trình bày báo cáo khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 9 - TS. Trần Tiến Khai

 1. Bài 9: Viết đề cương & báo  cáo nghiên cứu khoa học TS. Trần Tiến Khai Khoa Kinh Tế Phát 
 2. Quy trình nghiên cứu Cân nhắc các bước 2 xác định vấn đề nghiên cứu Phương pháp tổng Phương pháp và Phương pháp chọn Phương pháp xử lý Nguyên tắc viết báo quan cơ sở lý công cụ thu thập dữ mẫu và xác định cở dữ liệu; máy tính và cáo khoa học thuyết và nghiên liệu mẫu thống kê cứu Xác định Tổng quan Xác định các Viết đề Thu thập Xử lý và Giải thích vấn đề cơ sở lý thành phần cương thông tin phân tích kết quả và nghiên thuyết và cho thiết kế nghiên dữ liệu dữ liệu viết báo cáo cứu nghiên cứu nghiên cứu cứu nghiên cứu trước 1 2 3 4 5 6 7 Chọn mẫu và Chọn Mã hóa Xác định Xác định Xây dựng cở mẫu Các bước biến, mô Hiệu dữ liệu khung khung công cụ để hoạt động hình phân đính khái niệm phân tích thu thập, tích dữ liệu Xây dựng phân tích bảng mã Kiến thức lý thuyết cần có Mục tiêu, câu hỏi và Tính hợp lệ và tin Nội dung của đề Kiến thức giả thiết nghiên cứu cậy của công cụ cương nghiên cứu trung gian nghiên cứu cần có Nghiên cứu vấn đề gì Nghiên cứu như thế nào Tổ chức và tiến hành nghiên cứu Quy trình nghiên cứu hiệu chỉnh dựa trên quy trình nghiên cứu của R.Kumar (2005) TS. Trần Tiến Khai, UEH
 3. 3 Nội dung 1. Đề cương nghiên cứu là gì? 2. Cấu trúc và nội dung của đề cương nghiên cứu 3. Viết và trình bày báo cáo khoa học TS. Trần Tiến Khai, UEH
 4. 4 1. Đề cương nghiên cứu  là gì?  Là một văn bản chỉ ra lý lẽ để thực hiện nghiên cứu và cách thức mà ta sẽ tiến hành tổ chức thực hiện nghiên cứu  Là một bản kế hoạch chi tiết, tổng hợp tất cả các nội dung mang tính kế hoạch mà ta sẽ thực hiện khi thực thi đề tài nghiên cứu  Là một báo cáo nghiên cứu khả thi của TS. Trần Tiến Khai, UEH
 5. Mục Tiêu đề Nội dung Lý do chọn đề tài: khoảng trống kiến thức là gì? Vấn đề tồn tại là gì? 1) Đặt vấn đề 5 (lý thuyết, phương pháp, thực tiễn, chính sách) 2) Mục tiêu nghiên cứu Kết quả cần phải đạt là gì? 3) Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi (nghi vấn) cần phải trả lời là gì? Đơn vị nghiên cứu là gì? (cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức, địa 4) Phạm vi nghiên cứu phương, ngành, lĩnh vực, quốc gia?) Đơn vị nghiên cứu Không gian, thời gian? Học thuật? 2 § Các lý thuyết nào có liên quan? Mô hình lý thuyết nào phù hợp? § Khung phân tích? Các mô hình thực nghiệm? Lý do chọn? Tổng quan lý thuyết và § Khái niệm, biến nào được dùng? 5) các công trình khoa học § Quan hệ giữa các khái niệm, các biến (tương tác, nhân quả)? § Các phát hiện chủ yếu là gì? Có lý giải được không? Có hợp lý (lý thuyết, thực tiễn) không? 6) Khung khái niệm (nếu có) Rút ra từ khung lý thuyết
 6. 6 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  1. Đặt vấn đề; c ứu 2. Mục tiêu nghiên cứu; 3. Câu hỏi nghiên cứu; 4. Phạm vi và đơn vị nghiên cứu; 5. Tổng quan về các cơ sở lý thuyết và các kết quả nghiên cứu trước đây (những khái niệm, lý thuyết và nghiên cứu liên quan); 6. Khung khái niệm (nếu có); TS. Trần Tiến Khai, UEH
 7. 7 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  7. Giả thuyết nghiên cứu (nếu có); c ứu 8. Khung phân tích (nếu có): từ các khái niệm và lý thuyết liên quan, tìm ra các biến số thực tế tương ứng để kiểm định giả thuyết; 9. Phương pháp nghiên cứu:  Thông tin, dữ liệu cần thu thập;  Nguồn của thông tin, dữ liệu;  Kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu;  Kỹ thuật xử lý và phân tích số liệu thích hợp TS. Trần Tiến Khai, UEH
 8. 8 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  c ứ u 10. Trình bày cấu trúc dự kiến của báo cáo cuối cùng; 11. Tài liệu tham khảo; 12. Phụ lục (nếu có); 13. Lịch trình dự kiến; 14. Kế hoạch kinh phí cho thực hiện nghiên cứu (nếu được yêu cầu); 15. Giới thiệu người tiến hành nghiên cứu, có thể là cá nhân hoặc nhóm, tóm tắt tiểu sử và quá trình học tập nghiên cứu (nếu được yêu TS. Trần Tiến Khai, UEH
 9. 9 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  c 1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?) ứu  Vấn đề gì tồn tại? (lý thuyết, phương pháp, thực tiễn, chính sách)  Trong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể là gì? Tại sao?  Tên đề tài là gì? (phải nói lên được Vấn đề, Mục tiêu, Đối tượng, Phạm vi trong tên đề tài)  Đề tài này có lợi ích gì? (học thuật, thực tiễn)  Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu TS. Trần Tiến Khai, UEH
 10. 10 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  c ứ u 2. Mục tiêu nghiên cứu (kết quả cần phải đạt là gì? nghiên cứu để được gì?)  Mục tiêu tổng quát  Mục tiêu cụ thể  Hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;  Hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;  Đề xuất các giải pháp, ý kiến giúp cải tiến, chỉnh sửa, hoặc đề xuất chính sách, phương án sản xuất, kinh doanh TS. Trần Tiến Khai, UEH
 11. 11 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  c ứ u 3. Câu hỏi nghiên cứu (tôi cần trả lời câu hỏi nào? Tôi thắc mắc việc gì?)  Câu hỏi nhằm mô tả của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;  Câu hỏi nhằm tìm hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;  Câu hỏi về các giải pháp, ý kiến hoặc đề xuất chính sách có tính khả thi. TS. Trần Tiến Khai, UEH
 12. 12 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  4. Phạm vi và đơn vị nghiên cứu c ứu  Phạm vi không gian  Phạm vi thời gian  Giới hạn học thuật, chuyên môn  Đơn vị nghiên cứu TS. Trần Tiến Khai, UEH
 13. 13 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  5. Tổng quan tài liệu (sơ lược) c ứu  Các lý thuyết nào liên quan đề tài này?  Các khái niệm;  Các lý thuyết liên quan;  Các mô hình nghiên cứu mang tính lý thuyết. TS. Trần Tiến Khai, UEH
 14. 14 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  5. Tổng quan tài liệu (sơ lược) c ứu  Vấn đề này đã được nghiên cứu như thế nào?  Ai nghiên cứu?  Dùng phương pháp nghiên cứu nào?  Dùng các mô hình nghiên cứu nào?  Kết luận như thế nào?  Bài học kinh nghiệm về phương pháp là gì? TS. Trần Tiến Khai, UEH
 15. 15 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  6. Phương pháp nghiên cứu c ứu  Giả thuyết nghiên cứu (nếu có)  Trình bày các giả thuyết nghiên cứu tương ứng với câu hỏi nghiên cứu  giả thuyết mô tả  giả thuyết tương quan  giả thuyết giải thích (nguyên nhân, kết quả) TS. Trần Tiến Khai, UEH
 16. 16 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  6. Phương pháp nghiên cứu c ứu  Các loại số liệu cần thu thập cho nghiên cứu  Số liệu thứ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?)  Số liệu sơ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?)  Nguồn và cách thu thập các loại số liệu  Số liệu thứ cấp (nguồn nào, ở đâu?)  Số liệu sơ cấp  Nguồn (Từ ai? Bao nhiêu người?)  Phương pháp chọn mẫu để thu thập dữ liệu  Tính cỡ mẫu TS. Trần Tiến Khai, UEH  Cách thức thu thập dữ liệu (điều tra, phỏng vấn,
 17. 17 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  6. Phương pháp nghiên cứu c ứu  Phương pháp phân tích xử lý số liệu  Thống kê mô tả;  Thống kê so sánh;  Thống kê đơn biến (tương quan, hồi quy)  Thống kê đa biến (hồi quy bội, phân tích nhân tố, v.v)  Công cụ phân tích (phần mềm thống kê) TS. Trần Tiến Khai, UEH
 18. 18 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  c 7. Cấu trúc dự kiến của báo cáo kết quả ứu  Đặt vấn đề  Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết  Phương pháp nghiên cứu  Kết quả và thảo luận  Kết luận và đề nghị  Tài liệu tham khảo TS. Trần Tiến Khai, UEH
 19. 19 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  7. Phụ lục (nếu có) c ứu  Phụ lục (nếu có)  Phiếu điều tra (nếu có)  Hình ảnh (nếu có)  Số liệu chi tiết (nếu có)  Các thông tin khác (nếu có) TS. Trần Tiến Khai, UEH
 20. 20 3. Cấu trúc và nội dung  của báo cáo khoa học  Phần từ Đặt vấn đề đến Phương pháp nghiên cứu: tương tự như Đề cương nghiên cứu nhưng CHI TiẾT, HOÀN CHỈNH  Phần bổ sung:  Kết quả và thảo luận  Kết luận và đề nghị  Phụ lục TS. Trần Tiến Khai, UEH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2