intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

144
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về quản lý dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm dự án, quản lý dự án, các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dự án, quy trình quản lý dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN Giảng viên: ThS Đỗ Thị Lan Anh Bộ môn: Quản lý dự án – Khoa Tài chính Kế toán Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 www.ptit.edu.vn
 2. Tổng quan về quản lý dự án  1.1 Khái niệm dự án  Khái niệm. Tính chất dự án  1.2 Quản lý dự án  Khái niệm. Tiêu chuẩn quản lý dự án  1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới QLDA  Vòng đời dự án  Các thành phần của dự án  Đặc điểm tổ chức  1.4 Quy trình QLDA Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 2 www.ptit.edu.vn
 3. 1.1. Khái niệm dự án/Định nghĩa  Một tập hợp các hoạt động được liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thúc cụ thể, do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện, nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc về thời gian, chi phí và kết quả hoạt động” (Viện Tiêu chuẩn quốc gia Anh, ‘Guide to Project Management’ 2000)  Một nỗ lực tạm thời được tiến hành để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất (PMI, PMBOK 2004) Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 3 www.ptit.edu.vn
 4. 1.1. Khái niệm dự án/ Tính chất  Phạm vi của dự án: Mỗi dự án là duy nhất và phải được thể hiện bằng văn bản, có xem xét yêu cầu hoạt động, mức độ dịch vụ, các quy định phải tuân thủ và chất lượng của sản phẩm  Ngân sách: Nguồn tài chính cần thiết cho dự án  Thời gian thực hiện: Ngày khởi đầu và kết thúc xác định của dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 4 www.ptit.edu.vn
 5. 1.1. Khái niệm dự án/ Tính chất  Tính duy nhất  Mục đích rõ ràng  Thời gian tồn tại hữu hạn  Bị giới hạn bởi các nguồn lực hạn chế  Mang tính rủi ro cao Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 5 www.ptit.edu.vn
 6. 1.2. Quản lý dự án  Quản lý dự án (QLDA) là việc vận dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật để ra các quyết định quản lý phù hợp luật pháp, đưa dự án đạt tới các mục tiêu đặt ra (PMBOK 2004) Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 6 www.ptit.edu.vn
 7. 1.2. Quản lý dự án Hình: Tiêu chuẩn quản lý dự án Thời gian Đúng thời hạn QLDA Nguồn lực Kết quả Đúng nguồn lực Đạt mục tiêu về chất được phân bổ lượng, kết quả Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 7 www.ptit.edu.vn
 8. 1.2. Quản lý dự án  Tại sao phải quản lý dự án? Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 8 www.ptit.edu.vn
 9. 1.2. Quản lý dự án  Quản lý dự án và quản lý chương trình: Chương trình là kế hoạch dài hạn, gồm nhiều dự án. Quản lý chương trình là việc quản lý phối kết hợp, tập trung hóa giữa các dự án cấu thành, chú trọng tới mối liên hệ phụ thuộc giữa chúng, nhằm đạt được các mục tiêu và lợi ích chiến lược. Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 9 www.ptit.edu.vn
 10. 1.2. Quản lý dự án  Quản lý dự án và quản lý nghiệp vụ: Quản lý nghiệp vụ là quản lý liên tục các công việc hàng ngày của doanh nghiệp, tổ chức, không có điểm kết thúc. Quản lý nghiệp vụ phải đảm bảo tất cả các hoạt động của công ty được thực hiện trôi chảy và các nhân viên làm việc đúng chức trách của mình Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 10 www.ptit.edu.vn
 11. 1.2. Quản lý dự án Tiêu chuẩn quản lý dự án PRINCE2 ứng dụng phổ biến tại Anh, Châu Âu và Úc PMBOK áp dụng phổ biến ở Bắc Mỹ và các nước ngoài Châu Âu và Úc, với các quy trình chuẩn hoá đã được đưa vào chuẩn quốc gia của Mỹ ANSI/PMI 99-001- 2008 Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 11 www.ptit.edu.vn
 12. 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dự án Vòng đời của một dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 12 www.ptit.edu.vn
 13. 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dự án Biến động về chi phí thay đổi và về rủi ro bất trắc theo vòng đời của DA Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 13 www.ptit.edu.vn
 14. 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dự án Quản lý dự án theo giai đoạn Áp dụng với các dự án lớn, phức tạp Các giai đoạn DA nối tiếp: Giảm rủi ro nhưng kéo dài thời gian Các giai đoạn DA giao thoa: tiết kiệm thời gian nhưng rủi ro cao Dự án có các giai đoạn thay thế nhau: Áp dụng với các dự án phức tạp, nhiều yếu tố biến đổi Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 14 www.ptit.edu.vn
 15. 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dự án Chu kì của dự án phát triển phần mềm Nhận dạng nhu cầu phần mềm Khởi đầu nắm bắt được yêu cầu của công việc Thiết kế hệ thống một cách logic Lên kế hoạch kiểm tra sản phẩm Phân tích rủi ro và đưa ra những gợi ý. Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 15 www.ptit.edu.vn
 16. 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dự án Các chủ thể liên quan tới dự án Nhóm chủ thể gián tiếp : Nhân viên của các bộ phận không liên quan trực tiếp tới dự án; quản lý môi trường, hành chính, chính trị… Nhóm chủ thể trực tiếp : nhà tài trợ, nhà quản lý dự án, nhà quản lý chức năng, nhà quản lý nghiệp vụ tham gia vào dự án, khách hàng, nhà cung cấp. Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 16 www.ptit.edu.vn
 17. SƠ ĐỒ QUAN HỆ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHỦ THỂ TỚI DA Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 17 www.ptit.edu.vn
 18. 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng QLDA Đặc điểm tổ chức ảnh hưởng tới QLDA Quy trình, cơ cấu tổ chức và văn hóa doanh nghiệp Các chuẩn quy định của CP, ban ngành, Cơ sở hạ tầng, các phương tiện, thiết bị hiện có của doanh nghiệp Nguồn nhân lực, Hệ thống QLNS Điều kiện thị trường, yếu tố chính trị, hệ thống thông tin của dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 18 www.ptit.edu.vn
 19. 1.4. Quy trình QLDA  Quy trình: một chuỗi các hoạt động đều đặn hay liên tục được thực hiện theo một cách đã định nhằm đạt được kết quả Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 19 www.ptit.edu.vn
 20. 1.4. Quy trình QLDA  Khởi sự dự án (Initiating)  Lập kế hoạch (Planning)  Thực thi (Executing)  Kiểm soát (Controlling)  Kết thúc dự án (Closing)  5 nhóm quy trình/42 quy trình/9 mảng kiến thức  3 nội dung của quy trình: Đầu vào, công cụ và kỹ thuật để xử lý đầu vào, đầu ra Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 20 www.ptit.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2