intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng (Ths.Đặng Xuân Trường) - Phần 2 Hình thành tổ chức quản lý dự án

Chia sẻ: Thach Thanh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

617
lượt xem
301
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng (Ths.Đặng Xuân Trường) - Phần 2 Hình thành tổ chức quản lý dự án. Để tìm hiểu rõ hơn nội dung cũng như kiến thức của môn học này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng và học tốt nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng (Ths.Đặng Xuân Trường) - Phần 2 Hình thành tổ chức quản lý dự án

 1. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG NCS. ThS. Đặng Xuân Trường E: dangxuantruong@hcmut.edu.vn dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn O: The Polytechnic University of HCMC
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Vũ Bích Uyên. Quản Lý Dự Án. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Đỗ Thị Xuân Lan. Quản Lý Dự Án Xây Dựng. NXB ĐHQG TP.HCM. Lương Đức Long. Các chuyên đề Quản Lý Dự Án. NXB trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Lê Văn Kiểm, Ngô Quang Tường. Quản Lý Dự Án Bằng Sơ Đồ Mạng. Trường Đại học Kỹ Thuật TP.HCM, 1997. Nguyễn Văn Đáng. Quản Lý Dự Án Tập 1 và 2. NXB Thống Kê, năm 2003 March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 2
 3. ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN Thi kết thúc học phần: Hình thức: Tự luận Thang điểm : 10 Tài liệu: Được sử dụng March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 3
 4. Quản lý dự án xây dựng NỘI DUNG Phần I. Những vấn đề chung về QLDAXD Phần II. Hình thành tổ chức QLDA Phần III. Quản lý thời gian và tiến độ dự án Phần IV. Phân phối các nguồn lực của dự án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 4
 5. PHẦN II Hình thành tổ chức QLDA March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 5
 6. Bài 1. ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội. Tài nguyên: lao động, đất đai, nguyên vật liệu, mặt nước… Tài nguyên là nguồn vốn gọi chung là nguồn lực. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 6
 7. Dự án: Là tập hợp những đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc, mục tiêu hoặc yêu cầu nào đó. Dự án bao gồm dự án đầu tư và dự án không có tính chất đầu tư. Dự án đầu tư: Là tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian xác định. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 7
 8. Bài 2. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Tuỳ theo điều kiện cụ thể của dự án (công trình), căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án và năng lực của mình, Chủ đầu tư lựa chọn một trong các hình thức quản lý thực hiện dự án sau: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án; Chủ nhiệm điều hành dự Identity án; Creativity Chìa khóa trao tay Tự thực hiện dự án. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 8
 9. 1. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án Hình thức này được áp dụng với các dự án mà Chủ đầu tư có năng lực chuyên môn phù hợp và có cán bộ chuyên môn để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo các trường hợp sau: a. Trường hợp chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall Chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án mà sử developed by Guild Design Inc. dụng bộ máy hiện có của mình kiêm nhiệm và cử người phụ trách (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) để quản lý việc thực hiện dự án. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 9
 10. b. Trường hợp chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc để quản lý việc thực hiện dự án: Ban quản lý dự án là đơn vị trực thuộc Chủ đầu tư. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý dự án phải phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn của Chủ đầu tư, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Chủ đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan; March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 10
 11. 2. Hình thức Chủ nhiệm điều hành dự án Chủ nhiệm điều hành dự án là hình thức quản 120 lý thực hiện dự án do một pháp nhân độc lập có đủ năng lực quản lý điều hành dự án thực hiện. Chủ nhiệm điều hành dự án được thực 70 hiện dưới hai hình thức là: 50 30 Tư vấn quản lý điều hành dự án theo hợp đồng 2003 Ban quản lý dự án chuyên ngành. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 11
 12. a. Tư vấn quản lý điều hành dự án theo hợp đồng Chủ đầu tư không có đủ điều kiện trực tiếp quản lý thực hiện dự án thì thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực để quản lý thực hiện dự án, tổ chức tư vấn đó được gọi là Tư vấn quản lý điều hành dự án. Tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án thực hiện các nội dung quản lý dự án theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 12
 13. b. Ban quản lý dự án chuyên ngành Hình thức này áp dụng đối với các dự án thuộc các chuyên ngành xây dựng được Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ có xây dựng chuyên ngành (bao gồm Bộ Xây dưng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Văn hoá – Thể thao & du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Bưu điện) và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý thực hiện; các dự án do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao các Sở có xây dựng chuyên ngành (tương ứng các Bộ có chuyên ngành nêu trên) và Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện. Ban quản lý dự án chuyên ngành do các Bộ hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình; March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 13
 14. 3. Hình thức chìa khoá trao tay Hình thức chìa khoá trao tay được áp dụng khi Chủ đầu tư được phép tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thựcClick to hiện tổng thầu toàn bộ dự án từ khảo sát, thiết kế, muaTitle vật tư thiết bị, xây lắp cho đến khi bàn add sắm giao đưa dự án vào khai thác sử dụng. Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thì hình thức này chỉ áp dụng đối với dự án nhóm C, các trường hợp khác phải được thủ tướng Chính phủ cho phép. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 14
 15. 4. Hình thức tự thực hiện dự án Chủ đầu tư thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng) chủ đầu tư phải tổ chức giám sát chặt chẽ việc sản xuất, xây dựng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, chất lượng công trình xây dựng và tiến hành nghiệm thu quyết toán khi công trình hoàn thành thông qua các hợp đồng xây dựng cơ bản. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 15
 16. Bài 3. CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1. Chỉ định thầu a. Khái niệm Chỉ định thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo hợp đồng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 16
 17. b. Phạm vi áp dụng Chỉ định thầu chỉ được áp dụng trong các trường hợp đặc biệt sau: Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch hoạ, sự cố cần khắc phục ngay thì chủ dự án (người được người có thẩm quyền giao trách nhiệm quản lý và thực hiện dự án) được phép chỉ định ngay đơn vị có đủ năng lực để thực hiện công việc kịp thời. Gói thầu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia, bí mật an ninh, bí mật quốc phòng do thủ tướng Chính phủ quyết định. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 17
 18. Gói thầu có giá trị dưới 1 tỷ đồng đối với mua sắm hàng hoá, xây lắp; 500 triệu đối với tư vấn. Các gói thầu được chỉ định thầu thuộc dự án nhóm A, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Bộ trưởng, thủ trướng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có dự án quyết định. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 18
 19. Trong các trường hợp trên phải xác định rõ 3 nội dung sau: Lý do chỉ định thầu; Kinh nghiệm và năng lực về kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu; Giá trị và khối lượng đã được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ cho chỉ định thầu (riêng gói thầu xây lắp phải có thiết kế và dự toán được duyệt theo quy định). Gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi của dự án đầu tư thì không phải đấu thầu, nhưng Chủ đầu tư phải chọn nhà tư vấn phù hợp với yêu cầu của dự án. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 19
 20. 2. Sơ tuyển nhà thầu để thực hiện dự án Khái niệm: Sơ tuyển nhà thầu là hình thức lựa chọn đối tác để thực hiện dự án, khi có từ 7 đối tác trở lên quan tâm thực hiện dự án, nó giúp người có thẩm quyền có cơ sở xem xét lựa chọn đối tác để thực hiện dự án. Phạm vi áp dụng : chỉ áp dụng đối với: Dự án đã có Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc khả thi được duyệt; Yêu cầu về một số nội dung công việc; Việc sơ tuyển nhà thầu chỉ được tiến hành đối với gói thầu có giá trị từ 200 tỷ trở lên nhằm lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ đấu thầu. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=617

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2