intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

170
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Quản lý nguồn lực dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: quản lý nhân sự trong dự án, quản lý hoạt động mua bán trong dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

 1. CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ NGUỒN LỰC DỰ ÁN Giảng viên: ThS Đỗ Thị Lan Anh Bộ môn: Quản lý dự án – Khoa Tài chính Kế toán Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014
 2. Quản lý nguồn lực dự án  4.1 Quản lý nguồn nhân lực  4.2 Quản lý hoạt động mua bán trong dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 2
 3. 4.1 Quản lý nhân sự trong DA  4.1.1 Khái niệm về quản lý nhân sự trong dự án  4.1.2 Mô hình quản lý nhân sự dự án  4.1.3 Các hoạt động chính trong QLNS DA  4.1.4 Các kỹ thuật QLNS dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 3
 4. 4.1.1 Khái niệm Nhân sự DA Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 4
 5. 4.1.1 Khái niệm Nhân sự DA Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 5
 6. 4.1.1 Khái niệm QLNS DA  Những quá trình cần thiết để sử dựng tối ưu nhân sự tham gia vào DA, kể cả các bên liên quan  Là quá trình đạt được và duy trì sự công bằng (quyền lợi và nghĩa vụ) và sự đáp ứng nhu cầu nhân sự (lương, đào tạo, phát triển năng lực nghề nghiệp...) nhằm nâng cao hiệu suất công việc của DA  Tuân thủ luật lao động và các quy tắc Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 6
 7. 4.1.2 Mô hình QLNS DA  Mô hình quản lý dạng chức năng  Mô hình quản lý dạng dự án  Mô hình quản lý dạng ma trận Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 7
 8. 4.1.3 Các hoạt động QLNS DA Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 8
 9. 4.1.3 Các hoạt động QLNS DA Lập kế hoạch nhân sự là quá trình xác định nhu cầu nhân sự, xây dựng chính sách nhân sự và các chương trình hành động nhằm có được nguồn nhân lực đáp ứng việc thực hiện mục tiêu dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 9
 10. Kỹ thuật phân tích nhu cầu NS Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 10
 11. 4.1.3 Các hoạt động QLNS DA Xây dựng nhân sự dự án là quá trình chính thức thành lập đội ngũ nhân sự của dự án: thành lập đội, tuyển chọn nhân sự, xác định cách thức hoạt động của đội. Câu hỏi: Làm thế nào để có được đội dự án đúng theo kế hoạch nhân sự Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 11
 12. Kỹ thuật tuyển chọn nhân sự Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 12
 13. 4.1.3 Các hoạt động QLNS DA Phát triển đội dự án là quá trình nâng cao năng lực, tương tác nhóm và môi trường hoạt động chung để tăng cường hiệu suất dự án. Đầu vào Bổ nhiệm Công cụ và hỗ trợ thành viên đội dự án 1. Kỹ năng giao tiếp cá nhân Kết quả Kế hoạch 2. Đào tạo Ghi nhận quản lý dự án 3. Các hoạt động xây dựng đội dự án hiệu quả Kế hoạch 4. Các hoạt động phát triển đội dự hoạt động phân bổ án: Quy chế hoạt động, tập trung, đội dự án nguồn lực dự ghi nhận và trao thưởng án Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 13
 14. Kỹ thuật phát triển đội dự án • Forming: Hình thành. Các thành viên gặp gỡ, trao đổi về dự án. E dè, ít cởi mở • Storming: Đấu tranh. Trao đổi công việc, các quyết định kỹ thuật, cách tiếp cận dự án. Tranh giành vị trí, cố gắng khẳng định mình • Norming: Hoàn thiện. Thống nhất và thiết lập các thông lệ và quy định công việc. Bắt đầu tin tưởng, làm việc cùng nhau • Performing: Phát triển. Đồng lòng nhất trí vì mục tiêu chung. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đặt ra • Adjourning: Kết thúc. Hoàn thiện, chuyển Bài giảng môn học Quản lý dự án sang dự án khác www.ptit.edu.vn 6/12/2014 14
 15. 4.1.3 Các hoạt động QLNS DA Điều chỉnh hoạt động đội DA là quá trình quan sát theo dõi hiệu suất hoạt động của các thành viên trong nhóm và thay đổi phương thức quản lý để tối ưu hóa hiệu suất của dự án Đầu vào 1. Bảng bổ nhiệm Công cụ và hỗ trợ nhân sự dự án Kết quả 1. Kỹ năng quan sát và giao 2. Kế hoạch quản tiếp 1. Các yêu cầu lý dự án thay đổi 2. Đánh giá hiệu quả dự án 3. Bảng đánh giá 2. Bản cập nhật 3. Giải quyết xung đột kế hoạch quản lý hiệu suất hoạt động đội dự án 4. Kỹ năng giao tiếp cá nhân dự án 4. Báo cáo hiệu quả dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 15
 16. Kỹ thuật quản lý xung đột Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 16
 17. 4.2 Quản lý mua bán trong DA 4.2.1 Nội dung (mục tiêu, phạm vi) của hoạt động mua bán trong DA 4.2.2 Quy trình thực hiện 4.2.3 Tổ chức đấu thầu trong dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 17
 18. 4.2.1 Nội dung Quản lý mua bán  Các quy trình cần có để mua (purchase) và chiếm hữu (acquire) các sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả mà DN cần từ bên ngoài đội DA;  Công tác quản lý hợp đồng  Quy trình điều khiển và điều tiết sự thay đổi cần có để phát triển & quản lý các hợp đồng;  Các nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện do hợp đồng quy định; Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 18
 19. 4.2.2 Quy trình thực hiện Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 19
 20. 4.2.2 Quy trình thực hiện  Hoạch định nhu cầu Công cụ và hỗ trợ Kết quả Đầu 1. Phân tích quyết định 1.KH quản lý mua giữa tự sản xuất hay đi bán vào mua 2. Quy định hoạt 2. Đánh giá chuyên gia động mua sắm 3. Các dạng hợp đồng 3. Quyết định mua 4. Hồ sơ mời thầu Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn 6/12/2014 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2