intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng (Ths.Đặng Xuân Trường) - Phần 1 Những vấn đề chung về quản lý dự án xây dựng

Chia sẻ: Thach Thanh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

1.259
lượt xem
465
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng (Ths.Đặng Xuân Trường) - Phần 1 Những vấn đề chung về quản lý dự án xây dựng. Trong phần này gồm các nội dung cần tìm hiểu sau đây: Dự án và quản lý dự án, phân tích dự án, các chỉ tiêu hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng (Ths.Đặng Xuân Trường) - Phần 1 Những vấn đề chung về quản lý dự án xây dựng

 1. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG NCS. ThS. Đặng Xuân Trường E: dangxuantruong@hcmut.edu.vn dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn O: HCMC University of Transport
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Vũ Bích Uyên. Quản Lý Dự Án. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Đỗ Thị Xuân Lan. Quản Lý Dự Án Xây Dựng. NXB ĐHQG TP.HCM. Lương Đức Long. Các chuyên đề Quản Lý Dự Án. NXB trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Lê Văn Kiểm, Ngô Quang Tường. Quản Lý Dự Án Bằng Sơ Đồ Mạng. Trường Đại học Kỹ Thuật TP.HCM, 1997. Nguyễn Văn Đáng. Quản Lý Dự Án Tập 1 và 2. NXB Thống Kê, năm 2003 March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 2
 3. ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN Thi kết thúc học phần: Hình thức: Tự luận Thang điểm : 10 Tài liệu: Được sử dụng March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 3
 4. Quản lý dự án xây dựng NỘI DUNG Phần I. Những vấn đề chung về QLDAXD Phần II. Hình thành tổ chức QLDA Phần III. Quản lý thời gian và tiến độ dự án Phần IV. Phân phối các nguồn lực của dự án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 4
 5. PHẦN I Những vấn đề chung về QLDAXD Chương 1: Dự án và quản lý dự án Chương 2: Phân tích dự án Chương 3: Các chỉ tiêu hiệu quả March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 5
 6. Chương 1: Dự án và QLDA NỘI DUNG Khái niệm dự án Các giai đoạn của dự án Phân loại dự án Quản lý dự án Các chức năng của quản lý dự án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 6
 7. Khái niệm dự án Ngân hàng thế giới Dự án là các hoạt động của cá nhân hay một tổ Dự án là tổng thể những chính sách, chức nhằm vào việc sử hoạt động và chi phí có liên quan với dụng có hiệu quả các nhau được thiết kế nhằm đạt được nguồn lực đầu vào để đạt những mục tiêu nhất định được những mục tiêu cụ thể Khái niệm khác Dự án là tổng thể các giải pháp sử dụng các nguồn lực hữu hạn vốn có (như đất đai, nhân công và các nguồn lực tự nhiên khác và tiền vốn) nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư và xã hội. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 7
 8. Khái niệm dự án Một số yếu tố của dự án 1. Mục tiêu 2. Các chủ thể đầu tư và thụ hưởng 3. Những giải pháp được thiết kế 4. Các nguồn lực được sử dụng 5. Các sản phẩm vật chất và dịch vụ các loại được tạo ra 6. Thời gian hoàn thành 7. Các hoạt động diễn ra dưới các điều kiện chính trị xã hội, kinh tế luật pháp cụ thể của các nước March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 8
 9. Khái niệm dự án Các đặc tính của dự án Mục đích Nhằm đáp ứng một nhu cầu đã được nêu ra.Mục tiêu của các bộ phận thành viên tham gia dự án khó xác định. Các hoạt động Các quyết định và các công việc có quan hệ với nhau trong trình tự thực hiện, trong sự ảnh hưởng qua lại , … hướng tới mục đích Các ràng buộc Các ràng buộc về thời gian, Các ràng buộc về nguồn lực,… Rủi ro Môi trường đầu tư biến động, … March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 9
 10. Các giai đoạn của dự án Xác định dự án Phát hiện những lĩnh vực có tiềm Thực hiện dự án năng để đầu tư, hình thành sơ bộ các ý định đầu tư Các hoạt động của dự án từ khi bắt đầu đưa kinh phí vào đến khi dự án Phân tích và lập dự án chấm dứt hoạt động Nghiên cứu chi tiết ý đồ đầu tư đã được đề xuất trên mọi phương diện: kỹ thuật, tổ chức - quản lý, thể Nghiệm thu dự án chế xã hội, thương mại, tài chính, • Xác định những thành công và thất kinh tế bại, • Rút ra những kinh nghiệm và bài Thẩm định dự án học cho quản lý các dự án khác Xác minh lại toàn bộ kết luận đã trong tương lai. được đưa ra trong quá trình chuẩn bị và phân tích dự án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 10
 11. Phân loại dự án Theo qui mô Theo mối quan hệ Dự án lớn giữa các dự án Dự án nhỏ Dự án đầu tư độc lập Theo mục đích Dự án đầu tư phụ thuộc Dự án đầu tư thay thế Dự án đầu tư hiện đại hoá Dự án đầu tư mở rộng Dự án đầu tư mới March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 11
 12. Quản lý dự án Khái niệm Quản lý dự án là việc huy động các nguồn lực và tổ chức các công việc để thực hiện mục tiêu đã đề ra March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 12
 13. Các chức năng quản lý dự án Lập kế hoạch Lãnh đạo Xác định các công việc cần Hướng dẫn và khuyến khích các phải làm thành viên trong công tác, hướng Mục tiêu và các giải pháp vào mục tiêu của dự án để đạt được mục tiêu trong Kiểm soát phạm vi giới hạn về nguồn Thu thập và xử lý thông tin về chi lực môi trường tổ chức phí, tiến độ và các tiêu chuẩn khác Tổ chức khi thực hiện dự án Huy động một cách hợp lý các nguồn lực Điều chỉnh Sắp xếp cách tiến hành các Điều chỉnh kế họach, các hành công việc động, các tiêu chuẩn cho phù hợp với những thay đổi so với kế hoạch đã định March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 13
 14. Chương 2: Phân tích dự án NỘI DUNG Các yêu cầu Nội dung Trình tự phân tích Yếu tố thời gian trong phân tích March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 14
 15. Các yêu cầu Giúp người có quyền quyết định có đầy đủ thông tin cần thiết Tập hợp các chỉ tiêu để xác định một dự án là tốt hay không Làm rõ điểm mạnh điểm yếu của dự án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 15
 16. Nội dung phân tích Thị trường Kinh tế Kỹ thuật Tài chính Phân bổ lợi ích Chính trị Pháp luật March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 16
 17. Nội dung phân tích (1) Kinh tế Tài chính Làm rõ hiệu quả của dự án theo quan Làm rõ hiệu quả của dự án điểm của các tổ chức và cá nhân tham theo quan điểm tổng thể gia đầu tư vào dự án quốc gia Phân bổ lợi ích Chính trị Phân tích các lợi ích và bất lợi Xem xét các ảnh hưởng và áp lực mang đến cho các nhóm cư có thể có của các thế lực chính trị dân khác nhau đối với dự án Pháp luật • Xem xét các thủ tục hành chính trong quá trình lập dự án có phù hợp với các quy định của chính quyền hay không? • Xem quá trình hoạt động của dự án có vi phạm các luật pháp quốc gia hay không? March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 17
 18. Nội dung phân tích (2) Thị trường Nhu cầu về sản phẩm hiện tại, tương lai Khách hàng chủ yếu và khách hàng mới? Khả năng đáp ứng nhu cầu hiện tại Sản phẩm thay thế Tiếp thị và khuyến mại Khả năng cạnh tranh của sản phẩm (Giá cả và chất lượng sản phẩm) March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 18
 19. Nội dung phân tích (3) Kỹ thuật Đặc tính của sản phẩm và đánh giá chất lượng sản phẩm Nghiên cứu kỹ thuật và phương pháp sản xuất Xác định công suất của máy móc thiết bị và của dự án Nguyên vật liệu đầu vào Cơ sở hạ tầng Lao động Địa điểm thực hiện dự án Kỹ thuật xây dựng công trình của dự án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 19
 20. Trình tự phân tích Phân tích tình hình Dự báo sản phẩm và các chính trị, kinh tế, nguồn đầu vào chính sách Xác định chi phí của dự án Xác định lợi ích dự án Đánh giá hiệu quả đầu Lợi ích bằng tiền tư Phân tích nhiều chỉ Lợi ích không tính bằng tiêu tiền March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2