intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 4: Hoạch định và lập tiến độ dự án

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:80

0
81
lượt xem
16
download

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 4: Hoạch định và lập tiến độ dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 4 trình bày về hoạch định và lập tiến độ dự án. Chương này trình bày 4 nội dung chính, đó là: Hoạch định dự án, công cụ hoạch định và lập tiến độ, điều chỉnh tiến độ dự án, điều hòa nguồn lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án - Chương 4: Hoạch định và lập tiến độ dự án

 1. CHƯƠNG 4 HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 1. Hoạch định dự án 2. Công cụ hoạch định và lập tiến độ 3. Điều chỉnh tiến độ dự án 4. Điều hòa nguồn lực
 2. Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 2 CHU TRÌNH CỦA MỘT DỰ ÁN
 3. GIỚI THIỆU VỀ HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN  HOẠCH ĐỊNH Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Là một trong những chức năng quản lý chính  Là một quá trình dự báo các vấn đề, những ảnh hưởng của các sự kiện có thể xảy ra  nỗ lực kiểm soát bản chất/ xu hướng của sự thay đổi  quyết định hành động để đạt kết quả/mục tiêu mong muốn  HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN  Quá trình quyết định trước các hành động thực hiện trong môi trường đã được dự báo để hoàn thành mục tiêu dự án 3
 4. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN  NẾU KHÔNG HOẠCH ĐỊNH? Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Không thể kiểm soát  Khó đối phó với thay đổi của môi trường  NỘI DUNG HOẠCH ĐỊNH:  Cái gì?  Ai?  Khi nào?  Thế nào?  Bằng gì?  Thời gian?  Chi phí? … 4
 5. MỤC ĐÍCH CỦA HOẠCH ĐỊNH Phân tích Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN   Phạm vi, cách thực hiện công việc, nguồn tài nguyên cần thiết  Dự báo  Các khó khăn, phòng ngừa rủi ro  Thiết lập nguồn lực  Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực sẵn có  Phối hợp và kiểm soát  Cơ sở hợp tác giữa các đối tác dựa trên ước tính & kiểm soát thời gian/ chi phí  Cung cấp dữ liệu  Lưu trữ cho các dự án tương lai 5
 6. TẠI SAO CẦN HOẠCH ĐỊNH?  Đảm bảo đạt được mục tiêu Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Đảm bảo trình tự công việc  Xác định thời gian, chi phí, yêu cầu chất lượng  Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực  Giúp việc kiểm soát và theo dõi  Tăng cường giao tiếp/ phối hợp  Khuyến khích, động viên  Huy động vốn  Cung cấp dữ liệu 6
 7. LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH Lợi ích đối với nhà thầu Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Biết rõ công việc, tránh thực hiện bừa bãi  Ngăn ngừa tổn thất về tiền bạc  Dự báo cung cấp lao động  Đảm bảo những thông báo đúng được công bố, giao hàng đúng hạn, đúng nơi, đúng số lượng  Hỗ trợ việc điều phối thầu phụ  Xác định rõ các giai đoạn khác nhau trong dự án  Cung cấp tiêu chuẩn đo lường công việc  Cung cấp thông tin cho việc kiểm soát các hợp đồng tương lai 7
 8. LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH Lợi ích đối với khách hàng Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Biết thời gian cần thiết để xây dựng  Xem xét sự hiệu quả của vốn đầu tư theo tiến triển của dự án 8
 9. LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH Lợi ích đối với kiến trúc sư/ kỹ sư Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Dự báo tốc độ tiến triển các hoạt động chính dựa trên thông tin nhà thầu cung cấp 9
 10. LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH Lợi ích đối với các đối tác liên quan Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Đối tác liên quan: nhà tư vấn, nhà thầu phụ, chuyên gia, nhà cung cấp, cơ quan địa phương  Biết những giai đoạn của dự án, khi nào công việc thực hiện 10
 11. CHI PHÍ CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH Lĩnh vực CP. Hoạch định/ Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Tổng CP. dự án (%) Ngành công nghiệp hóa dầu Những dự án thường xuyên thay 2–4 đổi thiết kế, đòi hỏi nhà hoạch định làm việc toàn phần trên công trường Những dự án công nghiệp phức 1–2 hợp Những dự án xây dựng phức tạp Những dự án thiết kế với một ít 0.5 thay đổi sau hợp đồng 11
 12. AI LẬP KẾ HOẠCH? Kế hoạch được thiết lập Mục đích Phạm vi kế Phạm vi Phạm vi Đơn vị Mức độ hoạch c.trình t.gian t.gian chi tiết Cho Bởi K Chính phủ GĐ dự Hoạch định về Tổng quan dự án Chương Toàn bộ Tháng Thấp h trình dự dự án á Chính quyền án quản lý án phác c địa phương h thảo H DN nhà nước à n DN tư nhân GĐ dự Hoạch định về tài Tổng quan dự án Chương Toàn bộ Tháng Thấp g án chính trình dự dự án án phác thảo N Nhà quản lý Nhà Phối hợp thiết kế Thiết kế, cung Đại cương Thiết kế Tuần Thấp – h cấp tài liệu, ký và chi tiết dự án và Trung bình à dự án QLDA và xây dựng hợp đồng, xây chung xây dựng dựng, bảo trì, Q chuyển giao u ả Nhà thầu NV Kế hoạch mời thầu Các hoạt động Chương Giai đoạn Tuần Trung bình n chi tiết nhà Kế hoạch công trình xây xây dựng thầu Đánh giá kế dựng L việc hoạch mời thầu ý Kỹ thuật NV Kế hoạch hợp Kế hoạch công nhà đồng việc thầu Nhà thầu NV Kế hoạch nguồn Công việc, hạng Chương 6 – 10 Ngày Trung bình nhà lực mục chính trình ngắn tuần – Cao Nhà thầu phụ c.trình, NVL… thầu hạn Đại diện KT Đốc công NV Chi tiết bố trí công Công việc, nhân Chương 1–2 Nửa ngày Cao nhà Ch trình/nguồn lựcươ ng 4: HO ẠCH Đ lực, giámỊ NH VÀ L sát sử Ậ P TI trìnhẾ N Đ hàngỘ   tuần 12 Đội trưởng thi dụng DỰ ÁN tuần
 13. CÁC BƯỚC HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN Xác định mục tiêu Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Xác định công việc Tổ chức Kế hoạch nguồn lực và tài chính Lập tiến độ Kế hoạch kiểm soát 13
 14. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU  Cụ thể (Specific) Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Đo được (Measurable)  Phân công được (Assignable)  Thực tiễn (Realistic)  Hạn chế thời gian (Time-bound) 14
 15. XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Xác định phạm vi dự án  Xác định và mô tả mọi hoạt động chính của dự án  Mô tả kết quả của dự án  Dự tính thời gian, ngân sách và nguồn lực cần thiết khác  Xác định tiêu chuẩn nghiệm thu dự án 15
 16. XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC CấU TRÚC PHÂN VIệC (WBS)  WBS dạng sơ đồ khối Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Dự án A B C A1 A2 A3 An  WBS dạng liệt kê 16
 17. XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC CấU TRÚC PHÂN VIệC (WBS)  WBS dạng sơ đồ khối Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  WBS dạng liệt kê 1.0.0 Dự án 1.1.0 Công tác A 1.1.1 A1 1.1.2 A2 1.1.3 … 1.2.0 Công tác B 1.2.1 B1 1.2.2 B2 1.2.3 … 1.3.0 Công tác C 1.3.1 C1 1.3.2 … 17
 18. XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC CấU TRÚC PHÂN VIệC (WBS) Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Mục đích  Tách dự án thành các công việc chi tiết, cụ thể  Xác định tất cả các công việc  Cho phép ước tính nguồn lực, thời gian, chi phí và các yêu cầu kỹ thuật khác một cách hệ thống  Phân chia trách nhiệm thực hiện cụ thể, hợp lý 18
 19. XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC CấU TRÚC PHÂN VIệC (WBS) Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Lợi ích  Mô tả công việc, kết quả, mức độ hoàn thành  Xác định người/ trách nhiệm về mỗi gói công việc  Ước tính thời gian, nguồn lực để hoàn thành mỗi gói công việc 19
 20. XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC CấU TRÚC PHÂN VIệC (WBS) Chương 4: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Đặc điểm của gói công việc được xác định rõ ràng:  Chất lượng, mức độ hoàn thành có thể đo dễ dàng  Có sự kiện bắt đầu và kết thúc  Quen thuộc với nhóm dự án  Bao gồm các công việc có thể quản lý, có thể đo được; độc lập với các công việc của hoạt động khác  Gồm một chuỗi các công việc liên tục từ khi bắt đầu đến khi kết thúc 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản