intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Thạc Bình Cường

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

154
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm" do Thạc Bình Cường biên soạn cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học "Quản lý dự án phần mềm", các nội dung chính của môn học, phương pháp đánh giá sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Thạc Bình Cường

  1. Quản lý Dự án Phần mềm Software Project Management Thạc Bình Cường Bộ môn Công nghệ phần mềm Khoa CNTT­ ĐHBK Hà nội Telephone : 84­4­8682595 0913226660 (M)/04 6366547  E­mail : cuongtb@it­hut.edu.vn 
  2. Mục tiêu môn học 1. Cung cấp các kiến thức cơ bản liên  quan đến việc tổ chức, quản lý quá  trình triển khai một dự án phần mềm  (DAPM) 2. Trang bị các nguyên tắc, công cụ, kỹ  thuật để điều khiển  DAPM thành công 3. Rèn luyện các kỹ năng để làm việc tốt  trong các DAPM lớn 2 Giới thiệu chung
  3. Yêu cầu môn hoc 1. Yêu cầu đầu vào : Người học có kiến  thức cơ bản về  Công nghệ phần mềm 2. Yêu cầu đầu ra : Kết quả đánh giá   Bài tập:  Người học hoàn thiện các bài  tập cuối mỗi chương  (15%)  Bài tập lớn:  Tham gia trong nhóm (3­5  thành viên) thực hiện một đề tài quản  lý DAPM đã chọn (35%)  Thi hết môn :  Trắc nghiệm / Luận  (50%)  3 Giới thiệu chung
  4. Tài liệu tham khảo 1. Software Project Management; Walker  Royce; 1998; Addision Welsley  2. Bản dich quyển 1 (Cựu SV K43 KSTN) 3. Phương pháp luận quản lý dự án  CNTT; N.T.Việt; N.K. Ánh, P.N.Khôi,  2002, XBKHKT 4. Quản lý dự án PM; Đỗ Doãn Phước.  Bài giảng lớp tập huấn, 2002 4 Giới thiệu chung
  5. Nội dung Môn học Chương 1. Giới thiệu chung Chương 2. Xác định DAPM   Chương 3. Lập kế hoạch thực hiện  DAPM Chương 4. Các công cụ quản lý DAPM  Chương 5. Quản lý, kiểm soát việc thực  hiện DAPM Chương 6. Kết thúc dự án  5 Giới thiệu chung Giới thiệu
  6. Sơ đồ môn học QLDAPM Các khái niệm QLDAPM Định nghĩa, chức năng  nhiệm vụ & công cụ Cách tiếp cận CNPM  Cách quản lý khác nhau truyền thống & hiện đại Mô hình về CNPM LẬP KẾ HOẠCH Công nghệ ­ Sản xuất (Kiến trúc) (Xây dựng) 6 Giới thiệu chung
  7. Sơ đồ môn học QLDAPM(Cont.) Tạo tác quy trình (mẫu) Kiến trúc phần mềm dựa  Tổ chức và trách nhiệm  trên mô hình quản lý dự án phần mềm Tự động hoá quá trình Dòng công việc tiến trình  Kiểm soát dự án và công  WBS cụ xử lý   Các điểm kiểm tra (cột  mốc) 7 Giới thiệu chung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2