intTypePromotion=3

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 7 – TS. Nguyễn Duy Long

Chia sẻ: Star Star | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
48
lượt xem
12
download

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 7 – TS. Nguyễn Duy Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7: Giai đoạn thi công. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu: Các điều kiện trong giai đoạn thi công, khái niệm về hợp đồng, các loại hợp đồng xây dựng, công tác đấu thầu, kiểm tra chất lượng, giải quyết tranh chấp, vấn đề an toàn lao động, quản lý những thay đổi phát sinh, quản lý tài nguyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 7 – TS. Nguyễn Duy Long

 1. 9/9/2009 Quản Lý Dự Án XD Chương 7: Giai Đoạn Thi Công ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 1 Nội dung • Các điều kiện trong giai đoạn thi công • Khái niệm về hợp đồng • Các loại hợp đồng xây dựng • Công tác đấu thầu • Các chủ đề khác – Kiểm tra chất lượng – Giải quyết tranh chấp – Vấn đề an toàn lao động – Quản lý những thay đổi phát sinh – Quản lý tài nguyên ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 2 1
 2. 9/9/2009 Gia Đoạn Thi Công CÁC ĐIỀU KIỆN ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 3 Các điều kiện (1/2) • Mục tiêu của giai đoạn thi công: xây dựng công trình theo bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật, trong phạm vi kinh phí dự trù và đúng tiến độ ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 4 2
 3. 9/9/2009 Các điều kiện (2/2) • Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật không có lỗi và đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và phù hợp với các tiêu chuẩn và qui chuẩn ngành • Kinh phí chấp nhận được: – mức kinh phí mà chủ đầu tư có thể đáp ứng được – nhà thầu có thể làm được với mức lợp nhuận hợp lý • Tiến độ hợp lý: – khoảng thời gian đủ ngắn đáp ứng được nhu cầu của chủ đầu tư – đủ dài để nhà thầu thi công có thể thực hiện công việc ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 5 KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 6 3
 4. 9/9/2009 Cái gì tạo nên một hợp đồng? 1. Sự chào hàng/sự đề nghị (offer) 2. Sự chấp nhận (acceptence) 3. Sự đền đáp (consideration) o Hợp đồng không được đi ngược với pháp luật liên quan ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 7 Các tài liệu tạo nên hợp đồng • Tài liệu đấu thầu (Hồ sơ mời thầu, chỉ dẫn cho các nhà đấu thầu, và hồ sơ dự thầu) • Các điều khoản chung của hợp đồng • Các điều khoản phụ thêm của hợp đồng • Qui định kỹ thuật (specifications) • Bản vẽ • Các báo cáo khảo sát điều kiện hiện trường • v.v. ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 8 4
 5. 9/9/2009 Giai Đoạn Thi Công CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 9 Các loại hợp đồng (1/3) • Phương pháp tính toán chi phí cho nhà thầu thi công có ảnh hưởng đến chi phí, thời gian của dự án và mức độ liên quan của chủ đầu tư/đơn vị thiết kế với dự án • Các hình thức hợp đồng: – Hợp đồng giá cố định • Hợp đồng trọn gói (hợp đồng khoán gọn) • Hợp đồng theo đơn giá (hợp đồng theo giá đơn vị) – Hợp đồng bồi hoàn chi phí (hợp đồng thanh toán theo thực chi) ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 10 5
 6. 9/9/2009 Các loại hợp đồng (2/3) Loại hợp đồng Giá cố c định đ nh B i hoàn chi phí Bồi (fixed price) (cost reimbursable) Tr n gói Trọn Chi phí + phí cố c định đ nh (lump sum) (cost + fixed fee) Đ n giá/Khối Đơn giá/Kh i lượng l ng Chi phí + % phí (unit price/bill of quantity) (cost + % fee) Giá cao nhất nh t đ đượcc đ đảm mbbảo o D toán mục Dự m c tiêu (guaranteed maximum price) (target estimate) ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 11 Các loại hợp đồng (3/3) • Các câu hỏi cần xem xét: – Có hợp đồng không và ở mức nào? – Bao nhiêu gói? – Dùng loại hợp đồng nào? – Lộ trình thực hiện của các gói? – Quan hệ pháp lý giữa các bên – Chủ đầu tư nên cung cấp thiết bị hay dịch vụ không? – Sử dụng công nghệ có quyền sở hữu? – Ai quản lý hợp đồng và quản lý công việc? ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 12 6
 7. 9/9/2009 Qui trình hợp đồng Thi công xây dựng Chiến lược hợp đồng Giá cố định Bồi hoàn chi phí Hạn chế về nhà Kiểm nghiệm thầu sẵn có chiến lược HĐ Phân tích các lợi ích Bồi Giá cố hoàn định Phân tích các trách chi phí nhiệm chi phí Ngôn ngữ hợp đồng Thương lượng Lựa chọn nhà thầu Quản lý hợp đồng ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 13 Các điều kiện cơ bản của các loại hợp đồng Giá cố định Bồi hoàn chi phí • Giá hợp lý dự trên qui mô công • Qui mô và chi phí của công việc việc cụ thể, thiết kế và qui định không định nghĩa đầy đủ kỹ thuật đầy đủ, và điều kiện tự • Các nhà thầu đủ năng lực không nhiên đã biết sẵn sàng chấp nhận rủi ro tài chính của hợp đồng giá cố định • Giám sát và nghiệm thu đầy đủ từ các bên khác • Chủ đầu muốn kiểm soát nhiều hơn, phát triển thiết kế theo tiến • Nhà thầu nhận tối đa rủi ro, và có triển của DA, hay nhận chuyển khích lệ để thực hiện một cách giao công nghệ từ nhà thầu kinh tế • Đòi hỏi chủ đầu tư hơn trong lựa chọn và giám sát nhà thầu • Chủ đầu tư chấp nhận nhiều rủi ro hơn ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 14 7
 8. 9/9/2009 Các loại hợp đồng và các yếu tố khác Thấp Trọn gói Thấp Trọn gói + hiệu chỉnh Bảng khối lượng (Bill of quantities) Linh động của CĐT Kiểm soát của CĐT Danh mục giá (Schedule of rates)) Chi phí + phí cố định Chi phí + % phí Cao Cao Thấp Rủi ro của CĐT Cao Ghi chú: Cao Khuyến khích NT thực hiện Thấp CĐT: Chủ đầu tư Chắc Định nghĩa dự án của CĐT Có thể thay đổi NT: Nhà thầu ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 15 Thời gian dự án và loại hợp đồng 5 Kỹ thuật cần để thi công xây dựng Loại hợp đồng 4 Thi công 3 Bắt đầu thi công 2 Hoàn thành dự án 1 Thời gian của dự án 1. Bồi hoàn chi phí + % phí 2. Bồi hoàn chi phí + phí cố định 3. Giá mục tiêu 4. Giá cao nhất được đảm bảo 5. Giá cố định trọn gói ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 16 8
 9. 9/9/2009 Các loại hợp đồng ở Việt Nam • Trong điều kiện Việt Nam (theo thông tư 06/2007/TT-BXD): – Hợp đồng trọn gói – Hợp đồng đơn giá cố định – Hợp đồng theo giá điều chỉnh – Hợp đồng kết hợp các loại giá trên • Tham khảo quản lý nhà nước về đấu thầu của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư: http://dauthau.mpi.gov.vn ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 17 Giai Đoạn Thi Công CÔNG TÁC ĐẤU THẦU ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 18 9
 10. 9/9/2009 Đầu thầu • Mục đích: Chọn ra một nhà thầu có đủ khả năng tài chính và kỹ thuật để thực hiện công việc với chi phí chấp nhận được. Việc lựa chọn nhà thầu thi công rất quan trọng vì sự thành công của dự án phụ thuộc đáng kể vào đơn vị thi công. ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 19 Hồ sơ mời thầu • Thư mời thầu • Mẫu đơn dự thầu, mẫu bảo đảm dự thầu, mẫu bảo đảm thực hiện hợp đồng, mẫu thoả thuận hợp đồng • Tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu quan trọng, điều kiện ưu đãi (nếu có), thuế, bảo hiểm và các yêu cầu khác • Yêu cầu về mặt tài chính, thương mại bao gồm các chi phí để thực hiện gói thầu, giá chào, biểu giá chi tiết, điều kiện giao hàng, phương thức và điều kiện thanh toán, nguồn tài chính, đồng tiền dự thầu, các điều kiện… • Yêu cầu về mặt kỹ thuật (qui định kỹ thuật) ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 20 10
 11. 9/9/2009 Qui trình đấu thầu của chủ đầu tư • Lập kế hoạch đấu thầu • Lập hồ sơ sơ tuyển nhà thầu • Sơ tuyển nhà thầu • Chuẩn bị hồ sơ mời thầu • Thông báo /gửi thư mời thầu • Chuẩn bị hồ sơ dự thầu • Nhận hồ sơ dự thầu • Đánh giá thầu • Công bố và ký hợp đồng ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 21 Các hình thức lựa chọn nhà thầu • Đấu thầu rộng rãi: Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, phải thông báo mời thầu theo quy định • Đấu thầu hạn chế: Mời tối thiểu 5 nhà thầu tham gia dự thầu • Chỉ định thầu ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 22 11
 12. 9/9/2009 Các phương thức đấu thầu • Đấu thầu một giai đoạn • Đấu thầu hai giai đoạn ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 23 Phương pháp đánh giá thầu (1/2) • Tiêu chí đánh giá: – Đánh giá về kinh nghiệm và năng lực nhà thầu – Đánh giá về mặt kỹ thuật – Đánh giá về giá • Trình tự: – Đánh giá sơ bộ: kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu – Đánh giá chi tiết: đánh giá về mặt kỹ thuật và tài chính ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 24 12
 13. 9/9/2009 Phương pháp đánh giá thầu (2/2) Tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu Có đáp ứng Có trách nhiệm (responsive) (responsible) ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 25 Thủ tục chung về đấu thầu của nhà thầu Bản vẽ và qui định kỹ thuật Khảo sát hiện trường Nghiên cứu Tổng quan Nghiên cứu về chủ đầu tư, lao động, và các nguồn cung ứng Khám phá các yếu tố khác trong khu vực WBS Cân bằng giữa chi phí/thời gian Phân tích Khối lượng Bóc khối lượng Nghiên cứu kỹ thuật Biện pháp thi Tài nguyên Nghiên cứu năng suất lao động công Thời gian Chi phí vật tư Xác định chi Chi phí trực Chi phí nhân công phí tiếp Chi phí máy thi công Lập tiến độ Chi phí quản Chi phí công trường Kế hoạch công trường lý của DA Chi phí văn phòng Phí hợp đồng Tóm tắt Giá thầu Lợi nhuận và dự phòng Chiến lược đấu thầu Phân tích rủu ro ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 26 13
 14. 9/9/2009 Giai Đoạn Thi Công CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 27 Bí quyết để dự án thành công • Có một cán bộ giám sát thi công có năng lực đại diện cho chủ đầu tư và đơn vị thiết kế • Có một tiến độ thi công rõ ràng • Có một hệ thống kiểm soát dự án • Giao tiếp thuận tiện ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 28 14
 15. 9/9/2009 Kiểm tra chất lượng (1/2) • Chất lượng công trình phụ thuộc phần lớn vào cách thức kiểm soát quá trình thi công, là trách nhiệm của tất cả các bên tham gia, đặc biệt là của nhà thầu • Mục đích của việc kiểm tra chất lượng: đảm bảo công việc được thực hiện theo yêu cầu hợp đồng. • Cách thức thực hiện: đánh giá tay nghề công nhân, thí nghiệm vật liệu, giám sát xem công việc có đáp ứng yêu cầu thiết kế không. • Xu hướng: nhà thầu thiết lập và duy trì một hệ thống giám sát, thử nghiệm và báo cáo, chủ đầu tư theo dõi kế hoạch giám sát chất lượng thi công và thực hiện những đợt kiểm tra tại hiện trường. ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 29 Kiểm tra chất lượng (2/2) ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 30 15
 16. 9/9/2009 Giải quyết tranh chấp • Các bên tham gia dự án (nhà thầu, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và đơn vị tư vấn) luôn có những bất đồng, tranh chấp ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 31 Các phương thức giải quyết tranh chấp Cao Xử phúc thẩm (appeal) v Chi phí giải quyết tranh chấp Xử sơ thẩm (trial) v Phân xử (arbitration) v Hòa giải (mediation) v v Dàn xếp công bằng (equitable settlement) Thượng lượng Thấp (negotiation) ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 32 16
 17. 9/9/2009 An toàn lao động (1/5) Nguồn: VietNamNet, 2007; http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200709/original/images1416998_sapcau1.jpg ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 33 An toàn lao động (2/5) • Là một phần việc quan trọng trong quản lý dự án xây dựng vì liên quan đến chi phí, trách nhiệm pháp lý và uy tín của công ty. • An toàn lao động phải là một nhân tố cần được xem xét trong mỗi giai đoạn thiết kế và thi công. ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 34 17
 18. 9/9/2009 An toàn lao động (3/5) • Các quy định về an toàn phải được tất cả các bên liên quan đến dự án như chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công, và công nhân tôn trọng và thực hiện • Năng suất lao động và an toàn lao động là hai yếu tố làm cho công việc hiệu quả • Nên xem an toàn lao động là một phần việc quan trọng trong quản lý dự án đánh giá thầu thông qua yếu tố tài chính, kỹ thuật và thực hiện an toàn lao động ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 35 An toàn lao động (3/5) Qui định Thực hiện ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 36 18
 19. 9/9/2009 An toàn lao động (5/5) ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 37 Thay đổi và quản lý thay đổi (1/2) • Thay đổi là sự khác biệt về qui mô công việc, cách thực hiện, hay điều khoản thương mại • Rủi ro không thể giảm thiểu, chỉ có thể chuyển qua bên khác • Rủi ro nên chuyển cho bên có khả năng đảm đương nhất thay vì cho bên có khả năng gánh chịu nhất • Tất cả rủi ro cuối cùng trở về với chủ đầu tư • Ngôn ngữ hợp đồng không rõ ràng hay không công bằng có khuynh hướng tạo thuận lợi cho nhà thầu ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 38 19
 20. 9/9/2009 Thay đổi và quản lý thay đổi (2/2) • Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và nhà thầu thi công đều có thể đưa ra những thay đổi • Phải có biểu mẫu đề nghị phát sinh, phải được ký duyệt và lưu giữ • Lập danh mục các khoản đề nghị phát sinh, xem xét sự cần thíết và chi phí phát sinh • Một trong những điểm yếu nhất trong quản lý xây dựng ở Việt Nam ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 39 Các loại thay đổi • Chậm trể và thúc đẩy tiến độ • Sai sót và thiếu sót • Phát triển thiết kế • Điều kiện công trường khác • Chấm dứt hợp đồng cho thuận tiện • Chủ đầu tư thất bại trong thực hiện • Diễn giải (representations) • Chi phí trực tiếp, gián tiếp, và do ảnh hưởng ©2009 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 40 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản