intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương V - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

133
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương V - Quản lý nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn có nội dung trình bày khái quát chung về kết cấu hạ tầng ở nông thôn, mục tiêu và biện pháp xây dựng kết cấu hạ tầng, trách nhiệm của UBND xã trong quản lý kết cấu hạ tầng, một số chính sách phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương V - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

  1. Chương V QLNN v phát tri n KCHT NT Khái quát chung v KCHT NT M c tiêu và bi n pháp XD KCHT Trách nhi m c a UBND xã trong QL KCHT NT M t s chính sách PT KCHT NT
  2. I. Khái quát chung v KCHT NT Khái ni m KCHT NT Đ c đi m KCHT NT Ý nghĩa c a vi c phát tri n KCHT NT
  3. 1. Khái ni m KCHT NT Là công trình, phương ti n mà nh đó các quá trình công ngh , các quá trình SX và d ch v đư c th c hi n Bao g m: – K t c u h t ng k thu t – K t c u h t ng XH
  4. 2. Đ c đi m KCHT NT S phát tri n đư c th c hi n trong ph m vi c ng đ ng, vì nhu c u c ng đ ng Đư c ti n hành tr ng s th a thu n c a c ng đ ng Ngu n l c XD dư i 3 d ng chính l y tr c ti p trong c ng đ ng: – Đ t đai, v t li u – S c lao đ ng – Đóng góp ti n
  5. 2. Đ c đi m KCHT NT Xây d ng ch y u b ng lao đ ng th công c a ngư i dân Quy mô KCHT nh , ch t lư ng th p, Không có ngu n v n đ duy tu, b o dư ng
  6. 3. Ý nghĩa c a vi c phát tri n KCHT NT Là cách th c xóa b s cách bi t v đ a lý, XH, khơi thông s khép kín c a NT truy n th ng Là cách th c phân b r ng kh p nh ng thành t u c a s phát tri n
  7. II. M c tiêu và bi n pháp XD KCHT Th y l i Giao thông Phát tri n h th ng đi n NT C p nư c s ch sinh ho t Thoát nư c Cơ s h t ng XH
  8. III. Trách nhi m c a UBND xã trong QL KCHT NT Ho ch đ nh, l p KH, d án v phát tri n KCHT Huy đ ng các ngu n l c Cùng c ng đ ng t ch c th c hi n và qu n lý quá trình XD KCHT Qu n lý khai thác, s d ng Thanh tra, ki m tra, giám sát quá trình XD, khai thác
  9. IV.M t s chính sách PT KCHT NT Chính sách s d ng đ t Chính sách huy đ ng v n Chính sách chuy n giao công ngh Chính sách đào t o và hư ng d n XD
  10. 1. Chính sách s d ng đ t Chính sách s d ng đ t Chính sách huy đ ng v n Chính sách chuy n giao công ngh Chính sách đào t o và hư ng d n XD
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2