intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 - GV.TS.Hồ Nhật Hưng

Chia sẻ: Trần Thị Bích | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:15

0
97
lượt xem
20
download

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 - GV.TS.Hồ Nhật Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 Quản trị rủi ro & hợp đồng dự án thuộc bài giảng quản trị dự án sẽ giúp các bạn biết về: Khái niệm, phân loại, khả năng xuất hiện rủi ro trong dự án, giải quyết tranh chấp hợp đồng, ký kết và thực hiện hợp đồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 - GV.TS.Hồ Nhật Hưng

 1. Chương 8 Quản trị rủi ro & hợp đồng dự án
 2. Khái niệm rủi ro Cơ hội, lợi ích Sự kiện bất ngờ Mất mát, thiệt hại Rủi ro = Xác suất xuất hiện * Mức độ tác động
 3. l Một số đặc điểm cơ bản của rủi ro Rủi ro đơn lẻ Các giai đoạn Hình thức thể Rủi ro xâu của rủi ro hiện của rủi ro chuỗi Rủi ro đồng thời Rñi ro tiÒm Rñi ro xuÊt hiÖn Rñi ro g© t¸c y tµng ® éng
 4. Phân loại rủi ro Môi trường Môi trường bên trong bên ngoài
 5. .
 6. Khả năng xuất hiện rủi ro trong dự án Đòi hỏi chi phí và nguồn lực lớn, thời gian dài Môi trường kinh tế: Dự án có tính giá cả, lạm phát, độc đáo, cá biệt cơ chế kinh tế Môi trường chính Đòi hỏi sự hợp tác trị, luật pháp: cao của nhiều trách nhiệm về Môi trường văn hóa: bên liên quan tài chính công, hệ thói quen, hành vi thống kiểm soát người dân Rủi ro luôn tiềm ẩn trong dự án
 7. Phân loại rủi ro trong dự án Phân theo Phân theo góc Phân theo các Phân theo đối nguồn gây rủi ro độ nhà quản lý giai đoạn dự án tượng tác động Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi ro từ ro từ ro ro ro ro ro ro ro ro ro môi môi trên trong trong trong liên liên liên trên trên trườn trườn góc giai giai giai quan quan quan g g độ góc góc đoạn đoạn đoạn đến đến đến bên bên chủ độ độ chuẩ thực khai chi thời chất trong ngoài đầu nhà tư n bị hiện thác phí gian lượn DA DA tư thầu vấn ĐT ĐT ĐT DA DA g DA
 8. Quá trình quản lý rủi ro Kế hoạch quản lý rủi ro Xác định rủi ro Phân tích định tính rủi ro Phân tích định lượng rủi ro Kế hoạch đối phó rủi ro Kiểm soát, điều chỉnh rủi ro
 9. HỢP ĐỒNG VÀ QUẢN TRỊ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN … Xiết chặt vòng vây…
 10. Ký kết và thực hiện hợp đồng Ký kết hợp Gửi thư Đề nghị ký Trả lời Nhận lời mời hợp đồng đề nghị mời đồng dự án Đàm phán hợp Đàm phán Đàm phán Ký kết ban đầu thực tế đồng dự án Bảo đảm hợp Người Khoản Tiền Quyền cam đoan phạt vi đặt cọc thế chấp đồng dự án phạm Phê duyệt hợp Nhà Ban ngành Các bên nước chủ quản liên quan đồng dự án Thực hiện hợp Thực hiện Thực hiện Bồi thường thực tế thích đáng khi vi phạm đồng dự án
 11. Thay đổi và hủy bỏ hợp đồng Thay đổi và hủy bỏ ü tự nguyện, nhất trí (không a/hưởng quốc gia) hợp đồng dự án ü do bất khả kháng ü do một bên vi phạm, ảnh hưởng bên kia ü Xuất hiện điều kiện hủy bỏ hợp đồng ü do quá trình thực hiện: nghĩa vụ đã hoàn thành Chấm dứt hợp ü do thay đổi / hủy bỏ quy định hành chính đồng dự án ü do bất khả kháng ü do hai bên sáp nhập làm một ü do các bên thỏa thuận, nhất trí ü do trọng tài / tòa án ra phán quyết
 12. Giải quyết tranh chấp hợp đồng Giải quyết Giải quyết nhờ bằng thỏa thuận hòa giải bàn bạc Giải quyết Giải quyết bằng bằng trọng tài khiếu nại
 13. Các vấn đề mấu chốt l Quản trị rủi ro ảnh hưởng đến sự thành công của dự án thế nào? Có thể có những rủi ro nào xảy ra đối với một dự án? Có thể làm gì để quản trị các rủi ro đó? l Quản trị hợp đồng đóng vai trò gì trong quản trị dự án? Làm thế nào để quản trị hợp đồng dự án?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2