intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 7 - GV.TS.Hồ Nhật Hưng

Chia sẻ: Trần Thị Bích | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
124
lượt xem
27
download

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 7 - GV.TS.Hồ Nhật Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 Lập kế hoạch dự án của bài giảng quản trị dự án sẽ tổng hợp một số nội dung chính để giúp các bạn nắm vững hơn: Quá trình lập kế hoạch, các mức độ của kế hoạch, kế hoạch dự án, trình tự lập kế hoạch dự án, nội dung kế hoạch dự án, thực hiện kế hoạch dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án: Chương 7 - GV.TS.Hồ Nhật Hưng

 1. Lập kế hoạch dự án Cơ cấu phân chia công việc Ngân sách dự án
 2. … Kế hoạch, kế hoạch, và kế hoạch…
 3. LẬP KẾ HOẠCH Thiết lập mục tiêu Điều tra nguồn lực Xây dựng kế hoạch ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN GIÁM SÁT
 4. Quá trình lập k ế hoạch
 5. Kế hoạch cấp 1 Quá trình lập kế hoạch Kế hoạch cấp 2 Các mức độ của kế hoạch Kế hoạch cấp 3
 6. Kế hoạch dự án • xác định các công việc cần làm • sắp xếp công việc theo trình tự • xác định nguồn lực, thời gian Mục tiêu thực hiện những công việc đó Ý nghĩa của kế hoạch dự án • cơ sở để tuyển dụng, điều phối nhân lực • căn cứ để lập ngân sách và kiểm tra tài chính dự án • căn cứ để điều phối và quản lý các công việc của dự án • giúp tránh khỏi hoặc giảm nhẹ các bất trắc, rủi ro • cơ sở để kiểm tra, giám sát, kiểm soát dự án
 7. Trình tự lập kế hoạch dự án Xác lập Phát triển mục tiêu kế hoạch Lập tiến độ (WBS) Dự toán Chi phí, Cân bằng nguồn lực Báo cáo kết thúc
 8. Nội dung kế hoạch dự án Tổng quan Các mục tiêu Yêu cầu kỹ chung về dự án của dự án thuật & quản trị Tiến độ thực Nguồn lực dự Hợp đồng dự hiện dự án án án Nhân sự của Xác định và kế dự án hoạch đối phó Phương pháp rủi ro kiểm tra, đánh giá
 9. Thực hiện kế hoạch dự án Đánh giá ý Xác định các Thiết kế tưởng dự án yêu cầu dự án dự án Triển khai Thử nghiệm Thực hiện dự án dự án dự án Khai thác Thu thập ý kiến đánh Hoạt động và dự án giá của khách hàng duy trì dự án
 10. … Một dự án lớn là tổng hợp của những nhiệm vụ nhỏ …
 11. 10.00.00 Dự án xây dựng nhà ở 11.00.00 Chuẩn bị mặt bằng 12.00.00 Xây nhà 13.00.00 Nội thất 14.00.00 Hoàn thiện 11.10.00 họp với đ.phương 12.10.00 Đổ móng 13.10.00 Điện 14.10.00 ... 11.20.00 đo đạc, vệ sinh 12.20.00 Làm tầng 1 13.20.00 Nước 14.20.00 … 11.30.00 12.30.00 Làm tầng 2 13.30.00 ….. 14.30.00 … 11.31.00 12.31.00 11.32.00 12.31.10 12.32.20 11.32.10 12.32.21 11.32.20 12.32.22 12.32.00 11.32.21 11.32.32 12.40.00 …
 12. 10.00.00 Dự án xây dựng nhà ở Đvt: tr.đồng 11.00.00 10.000 12.00.00 12.000 13.00.00 12.000 14.00.00 1.000 11.10.00 4.000 12.10.00 Đổ móng 13.10.00 Điện 14.10.00 .. 11.20.00 1.000 12.20.00 Làm tầng 1 13.20.00 Nước 14.20.00 … 11.30.00 12.30.00 Làm tầng 2 13.30.00 ….. 14.30.00 … 11.31.00 1.000.000 12.31.00 11.32.00 12.31.10 12.32.20 11.32.10 1500 12.32.21 11.32.20 12.32.22 12.32.00 11.32.21 1500 11.32.32 1000 12.40.00 …
 13. Cơ cấu phân chia công việc WBS Nội dung: o Mô tả các công việc phải làm? o Người chịu trách nhiệm các công việc? o Quỹ thời gian với từng công việc? o Các yêu cầu nguồn lực?
 14. OBS Trình tự: Xác lập ma trận trách nhiệm X WBS Xác định dữ liệu liên quan đến công việc (thời gian Phân tích dự án thành các Lập danh mục và nguồn lực) gói công việc/công việc mã hóa công việc
 15. Ma trận trách nhiệm Công việc Tổng Giám Kỹ sư Kế toán Trưởng Trưởng giám đốc dự trưởng trưởng bộ phận bộ phận đốc án dự án dự án kinh kinh công ty doanh doanh Lập kế PD GS TT YK YK YK hoạch dự án Xác định CĐ TT YK YK YK WBS Ước tính chi GS CĐ TT YK YK phí Lập kế PD CĐ YK TT YK hoạch thị trường Lập tiến độ PD CĐ YK YK TT
 16. … Tiên liệu trước những khoản chi không rõ …
 17. Ngân sách dự án: Kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu chi phí, tiến độ và đảm bảo yếu tố kỹ thuật của dự án. Đặc điểm ngân sách dự án:  Phụ thuộc kế hoạch, mục tiêu và nguồn quỹ tổ chức  Mang tính ước tính, giả thuyết  Ngân sách phải linh hoạt, có thể điều chỉnh được
 18. Ngân sách Lập ngân sách: Phương pháp từ trên xuống Ngân sách Phương pháp từ dưới lên
 19. Phương pháp kết hợp Ngân sách
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2