intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 - TS. Trịnh Thùy Anh

Chia sẻ: Vu Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

88
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị dự án - Chương 8: Quản trị rủi ro" và hợp đồng dự án" cung cấp cho người đọc các nội dung: Rủi ro và quản trị rủi ro dự án, quá trình quản lý rủi ro, thay đổi và hủy bỏ hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 - TS. Trịnh Thùy Anh

 1. 1
 2. RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO DỰ ÁN … Phía chân trời ảm đạm…
 3. Khái niệm rủi ro Cơ hội, lợi ích Sự kiện bất ngờ Mất mát, thiệt hại Rủi ro = Xác suất xuất hiện * Mức độ tác động
 4.  Một số đặc điểm cơ bản của rủi ro Rủi ro đơn lẻ Các giai đoạn Hình thức thể Rủi ro xâu của rủi ro hiện của rủi ro chuỗi Rủi ro đồng thời Rñi ro tiÒm Rñi ro xuÊt hiÖn Rñi ro g©y t¸c tµng ®éng
 5. Phân loại rủi ro Rủi ro do môi trường tác động Môi trường Môi trường Nhận thức Môi trường Môi trường Môi trường Môi trường Môi trường Môi trường hoạt động công nghệ, con người thiên nhiên văn hoá xã hội chính trị luật pháp kinh tế tổ chức thông tin Môi trường Môi trường bên trong bên ngoài
 6. Rủi ro phân theo đối tượng tác động Rủi ro về Rủi ro về Rủi ro về trách tài sản nhân lực nhiệm pháp lý Rủi ro phân theo ngành Rủi ro Rủi ro trong Rủi ro trong trong giao kinh doanh ……. công nghiệp thông vận tải thương mại
 7. Rủi ro phân theo bản chất Rủi ro thuần tuý Rủi ro suy tính . Rủi ro phân theo khả năng lượng hoá Rủi ro có thể Rủi ro không thể tính toán được tính toán được
 8. Rủi ro phân theo khả năng bảo hiểm Rủi ro có khả Rủi ro không có năng bảo hiểm khả năng bảo hiểm Rủi ro phân theo đặc tính hệ thống Rủi ro không Rủi ro có hệ thống hệ thống
 9. Phân loại rủi ro trong dự án Phân theo Phân theo góc Phân theo các Phân theo đối nguồn gây rủi ro độ nhà quản lý giai đoạn dự án tượng tác động Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi ro từ ro từ ro ro ro ro ro ro ro ro ro môi môi trên trên trên trong trong trong liên liên liên trườ trườ góc giai giai giai quan quan quan góc góc ng ng độ đoạn đoạn đoạn đến đến đến bên bên chủ độ độ chuẩ thực khai chi thời chất trong ngoài đầu nhà tư n bị hiện thác phí gian lượn DA DA tư thầu vấn ĐT ĐT ĐT DA DA g DA
 10. Mục đích của quản lý rủi ro?  Tăng tối đa khả năng xảy ra các sự kiện có tác động tích cực đến dự án (nắm bắt cơ hội).  Giảm thiểu khả năng xảy ra các sự kiện có ảnh hưởng bất lợi đối với mục tiêu của dự án (giảm thiểu nguy cơ)
 11. Quá trình quản lý rủi ro Kế hoạch quản lý rủi ro Xác định rủi ro Phân tích định tính rủi ro Phân tích định lượng rủi ro Kế hoạch đối phó rủi ro Kiểm soát, điều chỉnh rủi ro
 12. 1. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO Risk Management Plan – RMP • giải thích các yêu cầu của quá trình quản lý rủi Hướng dẫn chung: ro • Định dạng các loại rủi ro mà dự án có thể gánh Phân loại rủi ro: chịu • Liệt kê các phương pháp định tính và định Phương pháp: lượng có thể áp dụng Công cụ và kỹ thuật: • Các dụng phương pháp nhận dạng rủi ro có thể áp Báo cáo rủi ro Các tài liệu kèm theo
 13. 1. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO Thời điểm Quá trình quản lý rủi ro phải được thực hiện nhiều lần trong suốt dự án. Thực hiện quản lý rủi ro trong suốt thời gian của dự án, đặc biệt là tại các thời điểm sau:  Trước khi thiết kế, thu mua và gọi thầu  Cuối giai đoạn công nghệ  Cuối giai đoạn thu mua, cung cấp và sử dụng  Cuối giai đoạn lắp ghép và xây dựng  Sau giai đoạn chạy thử
 14. 1. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO Phương pháp  Phương pháp: xác định nguồn thông tin dữ liệu để thực hiện quản lý rủi ro  Nhận diện rủi ro: sử dụng cở sở dữ liệu rủi ro nội bộ, điều tra công nghiệp bên ngoài, phán đoán chuyên gia và bản phân tích chi tiết WBS. Những lĩnh vực chính bao gồm:  Tiến độ  Chi phí  Yêu cầu kỹ thuật  Sức khỏe và an toàn
 15. 2. NHẬN DẠNG RỦI RO Nhận Định thức rủi dạng rủi ro ro Nhận dạng rủi ro
 16. Nhận thức rủi ro  Ban quản lý dự án tự đánh giá: có hay chăng dự án mà họ đang quản lý sẽ đối diện với các rủi ro  Nếu câu trả lời là có, thì dự án của bạn sẽ có thể gặp rủi ro và bạn nên nhanh chóng thực hiện bước kế tiếp.  Phát triển RBS (Risk Breakdown Structure) để nhận dạng nguồn của rủi ro
 17. Ví dụ. RBS – Risk Breakdown Structure
 18. Các vấn đề thường gặp Phạm vi Lịch trình Trang thiết bị • Khách hàng bổ • Thời hạn không • Không sẵn sung phạm vi được đáng giá sàng cung cấp hoặc tính năng đúng • Độ tin cậy thấp • CV không thể • Ngày kết thúc • Không tương định nghĩa thay đổi thích chính xác • Những ý kiến • Các giới hạn tư • Phạm vi được tán thành dự hữu đánh giá thấp án trễ hạn • Tính linh hoạt • Các tiêu chí • Các đợt kiểm kém của dự án thay tra của nhà đổi quản trị làm trễ DA
 19. Các vấn đề thường gặp Cá nhân với cá Các tài nguyên Cá nhân nhân • Thay đổi thành • Các kì nghỉ ốm • Năng suất viên trong đội dự • Hoàn cảnh gia • Mâu thuẫn cá nhân án đình • Động viên và các • Chế độ tài trợ, đợt • Các vấn đề đạo thái độ tồi thuyên chuyển, đức, luân lý • Kỹ năng khập chế độ lương • Các quyền lợi mâu khiễng • Phí tổn không chắc thuẫn • Sức khỏe – an chắn • Các trò giải trí ở toàn • Không cung ứng bên ngoài • Sự đa dạng trong kịp và đủ nhận thức – tình • Các mức ưu tiên cảm không phù hợp, • Phát triển và tăng lệch với nhu cầu trưởng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2