Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 10: Sự tập trung trong du lịch

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
87
lượt xem
17
download

Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 10: Sự tập trung trong du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 10 Sự tập trung trong du lịch trình bày các nội dung chính: những nét đặc trưng trong du lịch dẫn đến sự tập trung về cầu, cung du lịch.. Bài giảng trình bày dễ hiểu, mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 10: Sự tập trung trong du lịch

  1. BÀI 10 : SỰ TẬP TRUNG TRONG DU LỊCH
  2. 10.1. NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG TRONG DU LỊCH DẪN ĐẾN SỰ TẬP TRUNG Cầu du lịch Cung du lịch -Tập trung trong một -Cơ cấu tài chính thờI gian cố định -Tập trung trong một -ThờI gian bất không gian động -Bất ổn định -Phí tổn cố định -Tiến triển không lớn ngừng -Không sử dụng hết mặt bằng và trang thiết bị
  3. 10.2. CÁC HÌNH THỨC TẬP TRUNG • 10.2.1.Sự tập trung về mặt kỹ thuật tài chính : -Sự tập trung theo chiều ngang -Sự tập trung theo chiều đứng • 10.2.2.Sự thỏa hiệp
  4. Sự tập trung theo chiều ngang : Ksạn A(ĐL) KS D(FT) Ksạn B(ĐL) Chuỗi khách sạn D KS D(FT) Ksạn C(ĐL) KS D(FT)
  5. Sự tập trung theo chiều đứng : Tổng công ty Khách sạn (ĐL) Khách sạn Hãng du lịch (ĐL) Hãng du lịch Hãng vận chuyển(ĐL) Hãng vchuyển ………..
  6. 10.3. CÁC PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN SỰ TẬP TRUNG • Sự quốc hữu hoá • Sự thu hút các chi nhánh • Sự liên hiệp lạI • Liên hiệp tài chính • Liên hiệp cá nhân • Sự tham gia đơn giản hoặc đan chéo nhau
  7. 10.4. NHỮNG LỢI ÍCH VÀ GIỚI HẠN CỦA SỰ TẬP TRUNG • 10.4.1.Những lợi ích của sự tập trung -Những lợi ích về mặt kinh tế -Những lợi ích về mặt thị trường * Lợi ích do tập trung theo chiều ngang * Lợi ích do tập trung theo chiều đứng . 10.4.2.Những giới hạn của sự tập trung
  8. CÂU HỎI ÔN TẬP 1/ Hãy nêu những nét đặc trưng trong du lịch dẫn đến sự tập trung 2/ Hãy nêu các hình thức tập trung trong du lịch 3/ Hãy nêu những lợi ích của sự tập trung 4/ Hãy nêu những giới hạn của sự tập trung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản