intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 12 - ThS. Lê Văn Hòa

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
40
lượt xem
3
download

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 12 - ThS. Lê Văn Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 12: Tính toán kết quả và chi phí" trình bày các nội dung: Khái lược về tính toán kết quả và chi phí, các khái niệm cơ sở, khái lược về kế toán tài chính, khái lược về tính chi phí kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 12 - ThS. Lê Văn Hòa

1-1<br /> <br /> Chương 12: TÍNH TOÁN KẾT<br /> QUẢ VÀ CHI PHÍ<br /> <br /> 1-2<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG<br /> Sau khi kết thúc chương này, người học có thể:<br /> ● Nắm được các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh<br /> ● Hiểu được bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh<br /> doanh<br /> <br /> 1-3<br /> <br /> Các nội dung chính<br /> 1. KHÁI LƯỢC VỀ TÍNH TOÁN KẾT QUẢ VÀ CHI PHÍ<br /> 2. CÁC KHÁI NiỆM CƠ SỞ<br /> 3. KHÁI LƯỢC VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> 4. KHÁI LƯỢC VỀ TÍNH CHI PHÍ KINH DOANH<br /> <br /> 1-4<br /> <br /> 1. Khái lược về tính toán kết quả và chi phí<br /> 1.1 Bản chất<br /> •Tính toán kết quả và chi phí ở doanh nghiệp là phương pháp<br /> tổng hợp có nhiệm vụ mô tả, hiểu rõ và kiểm tra về số lượng<br /> và giá trị mọi dòng tiền tệ và kết quả xuất hiện trong quá<br /> trình tạo ra và đánh giá kết quả của doanh nghiệp<br /> 1.2 Các bộ phận của tính toán kết quả và chi phí<br /> •Kế toán tài chính và cân đối (trang 455)<br /> •Tính chi phí kinh doanh (trang 457)<br /> •Thống kê và tính toán so sánh (459)<br /> <br /> 1-5<br /> <br /> 2. Các khái niệm cơ sở<br /> 2.1 Thanh toán thu – thu nhập, thanh toán chi – chi tiêu<br /> •Tiền (trái phiếu): được gọi là phương tiện thanh toán<br /> •Mỗi sự tăng thêm của phương tiện thanh toán được gọi là<br /> thanh toán thu<br /> •Mỗi sự giảm đi của phương tiện thanh toán được gọi là thanh<br /> toán chi<br /> •Tài sản tiền là toàn bộ các dự trữ phương tiện thanh toán và<br /> các khoản người khác nợ trừ đi các khoản nợ của doanh nghiệp<br /> •Mỗi hành vi dẫn đến sự tăng tài sản tiền được gọi là thu nhập<br /> •Mỗi hành vi dẫn đến sự giảm tài sản tiền được gọi là chi tiêu<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản